logo
wvhj2023
© Robert van 't Hoenderdaal | Dreamstime.com
© Robert van 't Hoenderdaal | Dreamstime.com
27 mei 2024

Bezwaar te vroeg ingediend, rechter verwerpt beroep tegen zonnepark

Een omwonende van een nieuw zonnepark heeft té vroeg bezwaar aangetekend tegen de komst van een zonnepark. Daarom is zijn beroep tegen de vergunning door de rechtbank Houten niet-ontvankelijk verklaard.

De omwonende maakte bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest bezwaar tegen de komst van Energiepark Uitgeest. De gemeente verleende op 27 februari 2023 een omgevingsvergunning voor de komst van dat zonnepark.

Geldende termijn
De rechtbank heeft het beroep op 9 april jongstleden behandeld en niet-ontvankelijk verklaard.

De bezwaarmaker had namelijk al voordat het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning ter inzage lag – van 22 december 2022 tot en met 1 februari 2023 – een zienswijze ingediend. Die zienswijze diende hij in op 13 april 2022. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen werd echter pas afgegeven op 15 december 2022. De gemeente stelt dat het beroep van eiser daarom niet-ontvankelijk is. De bezwaarmaker heeft volgens Houten geen bezwaar ingediend binnen de daarvoor geldende termijn, bovendien is hij geen belanghebbende bij de verleende omgevingsvergunning.

Te vroeg
De rechter is het met de gemeente eens dat de bezwaarmaker geen belanghebbende is, want hij woont op ongeveer 1.700 meter van de locatie waarop het zonnepark moet komen. Hij heeft bovendien geen zicht op het zonnepark vanuit zijn woning, er zijn geen milieugevolgen die eiser rechtstreeks raken en er is ook geen verkeersaantrekkende werking die negatieve gevolgen kan hebben voor eiser.

Verder staat volgens de rechter ook vast dat eiser niet binnen de daarvoor geldende termijn zijn zienswijze heeft ingediend. Hoewel het wel zo netjes van de gemeente was geweest als de eiser was meegedeeld dat zijn zienswijze te vroeg was, geeft de rechter de bezwaarmaker geen gelijk. Omdat de eiser ook aanwezig is geweest bij een voorlichtingsavond over het plan tot het realiseren van het zonnepark – en er ook een publicatie is geweest over de terinzagelegging van het ontwerpbesluit en de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen – valt de gemeente volgens de rechter niks te verwijten. Eiser was immers niet alleen, zoals hij zelf ook verklaart, een betrokken tegenstander van het zonnepark, hij was ook juist voorgelicht over de procedure.

De conclusie is dat het te vroeg indienen van de zienswijze in dit geval niet ‘verschoonbaar’ is en dat de gemeente de zienswijze niet bij de besluitvorming heeft hoeven te betrekken. De rechtbank verklaart het beroep van de omwonende daarom niet-ontvankelijk.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten