logo
wvhj2023
© F. Baarssen | Dreamstime.com
© F. Baarssen | Dreamstime.com
15 mei 2024

‘Nederland installeert komend decennium 45,3 gigawattpiek zonnepanelen’

Nederland beschikt in 2033 over fors meer zonnepanelen dan eerder werd verwacht. TenneT heeft in de Monitor Leveringszekerheid 2024 zijn verwachtingen voor het kalenderjaar 2030 met 10 gigawattpiek verhoogd.

De Monitor Leveringszekerheid is een jaarlijkse analyse waarin TenneT de leveringszekerheid van elektriciteit met een aantal toekomstige scenario’s vaststelt. Centraal staat de vraag: in hoeverre is het aanbod van elektriciteit voldoende om aan de vraag te voldoen in alle uren van het jaar?

Huishoudens
TenneT verwacht dat zonnepanelen bij consumenten in de komende jaren steeds verder op achterstand raken bij zonnepanelen op gebouwen en zonneweides. In 2023 zal 30 procent van het opgestelde vermogen – 69,2 gigawattpiek – zich bij consumenten bevinden. Zonneparken zijn dan goed voor 34 procent en zonnepanelen op gebouwen voor de overige 36 procent van het opgestelde zonnepaneelvermogen.

Overplantingspercentages
Per type zon-pv is uitgegaan van verschillende ‘overplantingspercentages’: het overdimensioneren van de zonnepanelen ten opzichte van de netaansluitingscapaciteit. Het aandeel van het zonnepaneelvermogen dat niet kan invoeden door een beperkt omvormer- en aansluitvermogen is per marktsegment en per jaar in onderstaande tabel uitgedrukt. In 2022 speelde overplanting nog geen significante rol, waardoor aangenomen is dat vrijwel alle zonne-energie in dat kalenderjaar ingevoed kon worden.

Marktsegment

2028

2030

2033

Huishoudens

15 procent

30 procent

30 procent

Gebouwen

50 procent

50 procent

50 procent

Zonneweides

50 procent

50 procent

50 procent

4,5 gigawattpiek per jaar
In het komende decennium neemt het ‘overgedimensioneerde’ zonnepaneelvermogen toe van 22,3 gigawattpiek in 2028, 25,9 gigawattpiek in 2030 en 30,5 gigawattpiek in 2033. Dit alles resulteert erin dat Nederland in 2033 over 69,2 gigawattpiek aan zonnepanelen zal beschikken. Ter illustratie: eind 2023 beschikte Nederland volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over 23,9 gigawattpiek aan zonnepanelen. Als de verwachting van TenneT uitkomt, installeert Nederland de komende 10 jaar daarmee jaarlijks zo’n 4,5 gigawattpiek zonnepanelen.

In het meest optimistische scenario voor de Monitor Leveringszekerheid 2022 ging TenneT nog uit van 46,2 gigawattpiek zonnepanelen in 2030, waar dat nu 59,3 gigawattpiek is. Als reden voor de verhoging van het verwachte vermogen aan zonnepanelen draagt TenneT aan dat ten tijde van het opstellen van die monitor overplanting nog geen rol van betekenis speelde, waardoor dit destijds niet is meegenomen in de scenario’s.

Kalenderjaar

Omvormervermogen

Zonnepaneelvermogen

2022

19,6 gigawatt

19,6 gigawattpiek

2028

28,8 gigawatt

51,1 gigawattpiek

2030

33,4 gigawatt

59,3 gigawattpiek

2033

38,7 gigawatt

69,2 gigawattpiek

Stroomvraag groeit
De elektriciteitsvraag ligt momenteel rond de 113 terawattuur per jaar. Voor de komende jaren wordt een significante toename van de elektriciteitsvraag verwacht. Elektrificatie is namelijk in alle sectoren een belangrijk middel om te verduurzamen en energie te besparen. Voorbeelden zijn het gebruik van efficiënte warmtepompen ter vervanging van gasboilers in de warmtevoorziening en voor luchtkoeling, elektrische processen in de industrie en elektrisch vervoer in plaats van diesel- of benzinevoertuigen. Door de toenemend volatiele, weersafhankelijke opwek van wind- en zonne-energie zal ook het gedrag van de verbruikers een steeds belangrijkere rol spelen.

De vraag groeit hierdoor van ruim 140 terawattuur in 2028 en ruim 150 terawattuur in 2030 naar ruim 170 terawattuur in 2033.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten