logo
wvhj2023
© Rudmer Zwerver | Dreamstime.com
© Rudmer Zwerver | Dreamstime.com
15 mei 2024

Belangenverenigingen luiden noodklok over extreme stijging kosten stroomnet

Belangenverenigingen VEMW, Energie-Nederland en NVDE luiden de noodklok over de extreme stijging van de kosten voor een aansluiting op het stroomnet. Ze vragen de politiek om in te grijpen.

‘We luiden de noodklok omdat er sprake is van een extreme stijging van de netwerkkosten voor energie-intensieve industriële bedrijven en investeringen in de energietransitie’, aldus Hans Grünfeld, algemeen directeur van VEMW. ‘Dergelijke stijgingen zijn in de ons omringende landen niet te zien. Daarnaast is het internationale speelveld nog ongelijker geworden door de nationale keuzes in Nederland ten opzichte van bijvoorbeeld Duitsland en België.’

Afstel van investeringen
VEMW, Energie-Nederland en NVDE hebben een gesprek gevoerd met leden van de Tweede Kamer en hen geïnformeerd over de gevolgen van de extreme stijging en onvoorspelbaarheid van de netwerkkosten voor stroom. Ze wijzen erop dat de concurrentiepositie aangetast wordt en dit leidt tot uitstel en mogelijk afstel van investeringen in verduurzaming, wat resulteert in vertraging van de energietransitie.

100 tot 300 procent
De netwerkkosten voor elektriciteit stegen de afgelopen jaren – afhankelijk van het spanningsniveau – met 100-300 procent. De 3 organisaties wijzen erop dat deze stijging volgens hoogspanningsnetbeheerder TenneT voor minder dan 10 procent het gevolg is van de energietransitie.

Belangrijkste oorzaak van de stijging vormden de internationale energiecrisis, de daardoor gestegen prijzen van energie en vermogen en toegenomen kosten om het veranderende – intermitterende – aanbod te matchen met de vraag. De energietransitie zal echter in de nabije toekomst wel een steeds grotere factor voor verdere stijging zijn door de forse investeringen in de elektriciteitsnetten.

5 cases
VEMW, Energie-Nederland en NVDE hebben de Tweede Kamerleden geïnformeerd door 5 verschillende cases – variërend van elektrificatie van industrie en reeds geëlektrificeerde industrie tot grootschalige elektrische boilers en elektrolysers – te bespreken. Er zijn verschillende oplossingsrichtingen waar de organisaties al aan werken, maar deze zijn onvoldoende om het probleem op te lossen. Daarom richten ze zich tot de politiek.

Om de energie- en industrietransitie niet te laten stilvallen, is het volgens hen belangrijk dat de politiek belemmeringen wegneemt, omdat het handelingsperspectief van bedrijven om op de korte en middellange termijn te verduurzamen al ernstig onder druk staat door het volle stroomnet.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten