logo
wvhj2023
© Fluvius
© Fluvius
3 april 2024

Zakelijke verkoop zonnepanelen in Vlaanderen op stoom, verkoop consumenten blijft achter

Uit nieuwe cijfers van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) blijkt dat Vlaamse bedrijven in de eerste 2 maanden van het kalenderjaar al 50 megawatt omvormervermogen aan zonnepanelen hebben geïnstalleerd.

De verkopen onder consumenten bleven in januari en februari vooralsnog echter flink onder het niveau van vorig kalenderjaar.

Afkoeling
Het VEKA heeft de recordgroei voor afgelopen kalenderjaar opnieuw naar boven bijgesteld. Ditmaal van 1.047,47 megawatt naar 1.103,51 megawatt aan omvormervermogen, verdeeld over 160.868 nieuwe zonnepaneelinstallaties. Daarmee is het recordjaar qua vermogen, 2011, als het recordjaar qua aantal nieuwe zonnepaneelinstallaties, 2020, nu officieel verbroken. Omdat de Vlaamse subsidie voor zonnepanelen zowel voor consumenten als voor bedrijven per 1 januari is stopgezet, vond daarbij in december een eindejaarsrush plaats.

De cijfers voor de maand januari 2024 zijn inmiddels een eerste keer gecorrigeerd, maar uit de verkoopaantallen blijkt vooralsnog niet dat verkopen in de residentiële zonne-energiemarkt in Vlaanderen weer aan het stijgen zijn. In januari en februari installeerden, volgens de voorlopige cijfers, maandelijks nog geen 3.000 Vlaamse gezinnen zonnepanelen.

De groei van het nieuw opgestelde omvormervermogen bedroeg voor deze installaties zowel in januari als februari minder dan 12 megawatt.

Per vermogenscategorie
Onderstaande tabel bevat de tot en met eind februari door het VEKA geregistreerde, nieuw geïnstalleerde zonnepaneelinstallaties. De vermelde vermogens zijn de omvormervermogens (AC-vermogen).

Vermogenscategorie

Aantal installaties

Vermogen (omvormer)

Kleiner dan 10 kilowatt

5.619

23,52 megawatt

10 tot 40 kilowatt

134

3,05 megawatt

40 tot 250 kilowatt

124

15,66 megawatt

250 tot 750 kilowatt

42

19,85 megawatt

Groter dan 750 kilowatt

11

11,71 megawatt

Totaal

5.930

73,78 megawatt

Per provincie
Per provincie is de verdeling van het aantal nieuwe installaties voor de eerste 2 maanden van 2024 als volgt:

Provincie

Aantal installaties

Vermogen (omvormer)

Antwerpen

1.463

21,64 megawatt

Limburg

747

11,93 megawatt

Oost-Vlaanderen

1.509

13,60 megawatt

Vlaams-Brabant

1.109

8,03 megawatt

West-Vlaanderen

1.102

18,60 megawatt

Totaal

5.930

73,78 megawatt

Per kalendermaand
De 2 onderstaande grafieken tonen het aantal nieuwe installaties bij consumenten (kleiner dan 10 kilowatt) en het hiermee gemoeide omvormervermogen voor de periode januari-februari in 2023 en 2024. 

De 2 onderstaande grafieken tonen het aantal nieuwe installaties in de zakelijke markt (systemen groter dan 10 kilowatt) en het hiermee gemoeide omvormervermogen voor de periode januari-februari in 2023 en 2024. 

66 procent minder installaties
De onderstaande tabel bevat een vergelijking tussen het aantal nieuwe installaties van de kalenderjaren 2023 en 2024 tot en met februari en laat zien dat dit in de voorlopige cijfers met 66 procent is gedaald.

Grootte systeem (aantal installaties)

2023

2024

groei

Kleiner dan 10 kilowatt

17.306

5.619

-68 procent

10 tot 40 kilowatt

96

134

+40 procent

40 tot 250 kilowatt

193

124

-36 procent

250 tot 750 kilowatt

39

42

+8 procent

Groter dan 750 kilowatt

8

11

+38 procent

Totaal

17.642

5.930

-66 procent

45 procent minder vermogen
De onderstaande tabel bevat een vergelijking tussen het vermogen van de nieuwe installaties in de kalenderjaren 2023 en 2024 voor de periode tot en met februari en laat zien dat dit met 45 procent is gedaald. Waar de groei in de eerste cijfers voor 2023 nog bijna in zijn geheel toe te schrijven was aan de residentiële markt (red. systemen kleiner dan 10 kilowatt), is de zakelijke markt in 2024 vooralsnog de kartrekker. In meerdere segmenten van de zakelijke markt (red. systemen groter dan 10 kilowatt) is groei zichtbaar. Die groei zal de komende maanden nog groter blijken, omdat veel zakelijke installaties door het verwerkingsproces pas maanden na inbedrijfstelling - met terugwerkende kracht - in de statistieken terug te zien zijn.

Grootte systeem (vermogen in megawatt)

2023

2024

groei

Kleiner dan 10 kilowatt

78,93

23,52

-70 procent

10 tot 40 kilowatt

2,35

3,05

+30 procent

40 tot 250 kilowatt

22,91

15,66

-32 procent

250 tot 750 kilowatt

16,46

19,85

+21 procent

Groter dan 750 kilowatt

13,57

11,71

-14 procent

Totaal

134,22

73,79

-45 procent

925.791 installaties
In totaal beschikte Vlaanderen volgens het VEKA per februari 2024 over 6.224,14 megawatt aan pv-systemen. Daarbij gaat het om 925.791 zonnepaneelinstallaties. Onderstaande grafieken tonen het aantal nieuwe installaties per kalenderjaar en het daarmee gemoeide vermogen. 

Meer statistieken over de zonne-energiemarkt lezen? Lees dan het speciale Solar Magazine-dossier ‘De harde cijfers’.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten