logo
wvhj2023
© Wirestock | Dreamstime.com
© Wirestock | Dreamstime.com
3 april 2024

Mogelijk extra budget zonnepanelen bij sportclubs, Kamervragen over lege subsidiepot

De subsidieregeling waarmee sportclubs warmtepompen en zonnepanelen kunnen installeren, is naar alle waarschijnlijkheid uitgeput en uitvoeringsorganisatie DUS-I wil dat er extra budget beschikbaar gesteld wordt.

Er is dit kalenderjaar voor amateursportorganisaties 79 miljoen euro subsidie beschikbaar via de subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA).

Uitsluitsel
Op dit moment onderzoekt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op verzoek van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) of het mogelijk is om het subsidieplafond voor 2024 te verhogen. Zolang daar geen uitsluitsel over is, blijft het voor sportclubs mogelijk om subsidie aan te vragen.

Ieder jaar reserveert DUS-I een budget voor kosten die in dat specifieke kalenderjaar worden gemaakt. Het jaarlijkse beschikbare budget is bedoeld voor aanvragen die in dat kalenderjaar worden ingediend en in hetzelfde jaar worden goedgekeurd en uitbetaald, maar ook voor aanvragen uit het voorgaande jaar die nog niet waren goedgekeurd en uitbetaald.

Definitieve vaststelling
Het budget van 79 miljoen euro voor 2024 wordt dus niet alleen gebruikt voor subsidieaanvragen die dit jaar worden ingediend en goedgekeurd, maar ook voor 2 andere zaken. Ten eerste voor betalingen van aanvragen uit 2023 die in 2024 worden goedgekeurd en uitbetaald. Ten tweede voor aanvragen voor de definitieve vaststelling van de subsidie. Daarbij kan de betaling oplopen tot maximaal 20 procent van het toegekende subsidiebedrag. De eerste 80 procent is namelijk al in voorgaande jaren als voorschot uitbetaald.

Een sportclub die bijvoorbeeld in 2022 100.000 euro subsidie heeft aangevraagd, heeft in dat kalenderjaar 80 procent – oftewel 80.000 euro – als voorschot uitbetaald gekregen. De renovatie wordt echter pas afgerond in 2024, en de vereniging dient een verzoek tot definitieve vaststelling in. In 2024 ontvangt de vereniging de resterende 20 procent, wat neerkomt op 20.000 euro. Dit bedrag wordt toegerekend aan het budget voor kalenderjaar 2024.

Noodklok
De Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) luidde onlangs de noodklok over de uitputting van de subsidieregeling, directeur Dick Zeegers: ‘De bouw- en rentekosten zijn de afgelopen jaren fors opgelopen waardoor investeringen al onder druk zijn komen te staan. De BOSA, waarbij de vereniging aanspraak kan maken op 20 procent subsidie van de kosten voor bouw en onderhoud, is cruciaal om de investeringen te kunnen realiseren.'

Voor activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptie geldt in 2024 zelfs een subsidiepercentage van 40 procent. Daarbij gaat het onder meer om warmtepompen, zonnecollectoren, zonnepanelen en zout(water)batterijen. ‘Als de subsidiepot niet wordt aangevuld, zullen clubs ervoor kiezen om deze investeringen uit te stellen tot 2025. We kunnen dan bijna spreken van een “verloren jaar”’, aldus Zeegers.

Kamervragen
Mohammed Mohandis heeft in de Tweede Kamer namens de fractie GroenLinks-PvdA inmiddels vragen gesteld aan demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Conny Helders over de uitputting van de subsidieregeling.

Mohandis wil onder meer weten of alle sportverenigingen die dit kalenderjaar willen en kunnen verduurzamen in aanmerking komen voor de subsidie. Ook wil hij weten hoeveel geld er in 2024 nodig is om alle sportverenigingen die willen en kunnen verduurzamen te financieren. Tot slot wil hij van Helder weten of zij bereid is om met demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat in gesprek te gaan en te onderzoeken of er middelen voor verduurzaming van sportverenigingen of maatschappelijk vastgoed ook ingezet kunnen worden voor de BOSA.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten