logo
wvhj2023
© Ahmad Faizal Yahya | Dreamstime.com
© Ahmad Faizal Yahya | Dreamstime.com
3 april 2024

Persoonlijk | Nieuw personeel Groendus, GIGA Storage en Sunbeam

In de rubriek Persoonlijk! bericht de redactie over personeelswisselingen in de (zonne-)energiesector. Ditmaal onder meer aandacht voor Groendus, GIGA Storage en Sunbeam.

Groendus | Siebren Zijlstra is per direct gestart als chief financial officer van Groendus. Samen met chief executive officer Robert van der Hoeven vormt hij de statutaire directie van het duurzame-energiebedrijf. Zijlstra volgt Daan Bouwman op en heeft uitgebreide ervaring in de zonne-energiesector, onder andere bij Groenleven. Daarvoor was hij jarenlang hoofd Strategie, M&A en Business Development bij TenneT. Zijlstra: ‘Ik ben ervan overtuigd dat het ons gaat lukken om in één generatie af te komen van fossiele energiebronnen. Daarvoor is een integrale aanpak noodzakelijk. Daarom ben ik zo enthousiast over de Groendus visie, die daar duidelijk op inspeelt. Ik kijk ernaar uit om samen met alle collega’s het toekomstige energiesysteem waar te maken.’

GIGA Storage | Ronnie Belmans en Marc Maas zijn toegetreden tot de raad van advies van GIGA Storage. De raad is daarmee in balans met vertegenwoordiging van 2 van de thuismarkten van GIGA Storage. De benoemingen markeren een belangrijke stap voorwaarts in het versterken van GIGA Storage zijn positie in de Belgische markt. Onlangs maakte het bedrijf bekend om in Dilsen-Stokkem het tot nu toe grootste energieopslagproject van Europa te willen gaan bouwen. Ronnie Belmans, emeritus hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven, energiespecialist en voormalig voorzitter en nu erevoorzitter van de raad van bestuur bij netbeheerder Elia, staat bekend om zijn uitgebreide bijdrage aan de energie- en onderzoekswereld. Zijn expertise op het gebied van slimme energienetwerken en duurzame technologieën is volgens GIGA Storage van onschatbare waarde. Marc Maas is op zijn beurt een prominent figuur in de Belgische verzekerings- en ondernemingswereld en brengt een schat aan ervaring en diepgaande kennis van bedrijfsvoering en businessdevelopment mee.

Grondstoffenstrategie | Allard Castelein is door demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat benoemd als Speciaal Vertegenwoordiger Grondstoffenstrategie om (inter)nationaal aan de slag te gaan met de duurzame winning, raffinage en circulariteit van kritieke grondstoffen. Voldoende beschikbaarheid van kritieke grondstoffen, zoals lithium en kobalt, is nodig voor bijvoorbeeld batterijen, windmolens, halfgeleiders, waterstofproductie, zonnepanelen en ledverlichting. Voor sommige kritieke grondstoffen is Nederland momenteel afhankelijk van derde landen die 90 procent van de wereldproductie bezitten. De controle hierover krijgt naast een economische ook steeds meer een geopolitieke dimensie. Daarom is het doel om nieuwe ongewenste afhankelijkheden te voorkomen en bestaande risicovolle afhankelijkheden af te bouwen. Castelein, die bijna 10 jaar president-directeur van de Rotterdamse Haven was en ruime ervaring heeft in de industrie, heeft onder meer de opdracht om als boegbeeld op te treden richting bedrijfsleven, Europese Commissie, andere EU-lidstaten en gelijkgezinde andere landen met een grondstofbehoefte, om te komen met een gezamenlijke inzet richting grondstofrijke landen. Ook zal hij internationale partnerschappen en samenwerkingen op kritieke grondstoffen met landen buiten de EU ondersteunen. De kabinetsinzet volgt uit de EU Critical Raw Materials Act (CRMA) en staat in de zogenoemde Nationale Grondstoffenstrategie die wordt uitgevoerd door het kabinet.

Sunbeam | Lammert van Peursem is aangesteld als salesmanager bij montagesysteemfabrikant Sunbeam. Van Peursem was het decennium werkzaam bij groothandel Libra Energy, moederbedrijf Renson en Omega Energietechniek.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten