logo
wvhj2023
© Vasile Bobirnac | Dreamstime.com
© Vasile Bobirnac | Dreamstime.com
28 maart 2024

RIVM pleit voor veilige afstand grootschalige batterijen tot huizen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) pleit voor het invoeren van een verplichte afstand van grootschalige batterijen tot huizen. Het instituut gaat extra onderzoek doen naar welke eis geschikt is

Na een eerste onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat concludeert het RIVM dat een ongeluk met een energieopslagsysteem – zoals een buurtbatterij – gevolgen kan hebben voor de lokale omgeving. Wel stelt het instituut dat de kans op een incident zoals een brand klein is. Desondanks is het volgens de onderzoekers belangrijk om voorzorgsmaatregelen te nemen. Het RIVM gaat nu een instructie maken om de veilige afstand voor energieopslagsystemen te berekenen.

Niet voor thuisbatterijen

Het onderzoek van het RIVM is uitsluitend gericht op energieopslagsystemen met een opslagcapaciteit vanaf 20 kilowattuur. Dit is gelijk aan de in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 37-1 (PGS 37-1) gestelde grenzen. Kleinere energieopslagsystemen vallen in de categorie thuisbatterijen en hebben dus geen industriële toepassing, waarbij wél naar omgevingsveiligheid wordt gekeken. Het RIVM merkt op dat thuisbatterijen daarnaast vaak in een gebouw geplaatst zijn, waarbij de effecten van een incident gezien kunnen worden als ‘interne veiligheid’.

Gifwolk
Het RIVM heeft in de afgelopen periode onderzocht op welke manier grootschalige energieopslagsystemen gevaarlijk kunnen zijn voor de lokale omgeving. Daarbij zijn lithium-ijzerfosfaat (lfp)- en lithium-nikkelmangaankobaltoxide (nmc)-batterijen onderzocht. Bij een energieopslagsysteem met lithiumbatterijen kan brand, explosie of een gifwolk ontstaan. De onderzoekers stellen dat vooral de explosie en gifwolk groot kunnen zijn. Voor het onderzoek zijn de effecten van een ongeval berekend om een eerste idee te krijgen tot hoe ver die gevolgen kunnen optreden.

Het instituut constateert daarbij dat er vooralsnog geen regels zijn over waar energieopslagsystemen veilig geplaatst mogen worden. Het RIVM gaat daarom in een nieuw onderzoek een instructie maken om deze afstand precies te kunnen berekenen. Het instituut heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) geadviseerd om wetgeving op te stellen die rekening houdt met de mogelijkheid van incidenten. Voorzorgsmaatregelen zouden bijvoorbeeld kunnen inhouden dat energieopslagsystemen niet te dicht bij andere gebouwen worden geplaatst.

Tot slot stelt het RIVM in zijn onderzoek niet naar de opslag van batterijen te hebben gekeken en het aan te bevelen om bij het opstellen van het rekenvoorschrift voor energieopslagsystemen ook een rekenvoorschrift op te stellen voor de opslag van batterijen.

Thermal runaway

Het RIVM bestempelt in zijn onderzoek de thermal runaway als het grootste gevaar bij incidenten met batterijen. In die gevallen kan bij batterijen een ongecontroleerde toename in temperatuur en druk ontstaan wat weer kan leiden tot brand, een explosie of een giftige wolk; afhankelijk van hoe het incident verloopt.

Van alle 3 de effecten heeft het RIVM voorbeelden van incidenten in de praktijk gevonden. Op basis van die incidenten zijn 3 scenario’s uitgewerkt: een scenario voor brand, explosie en een gifwolk.

  • Scenario 1: uit de eerste indicatieve berekeningen blijkt dat voor scenario 1 een brandaandachtsgebied wordt gevonden van maximaal 13 meter voor een batterijmodule. Het brandaandachtsgebied en daarmee de effecten op de omgeving zijn dan ook beperkt en vergelijkbaar met die van branden in opslagen met gevaarlijke stoffen.
  • Scenario 2: wanneer explosieve stoffen zich kunnen ophopen in een energieopslagsysteem kan, bij vertraagde ontsteking, een wolkbrand of een dampwolkexplosie ontstaan. Uit de eerste indicatieve berekeningen blijkt dat bij dit tweede scenario een explosieaandachtsgebied van 57 meter wordt gevonden. Bij de berekeningen zijn conservatieve aannames gedaan, waardoor volgens de onderzoekers waarschijnlijk een overschatting van de effecten plaatsvindt.
  • Scenario 3: bij dit laatste scenario wordt ervan uitgegaan dat bij een incident met een energieopslagsysteem giftige stoffen vrijkomen die niet ontsteken. Er ontstaat daardoor een giftige wolk. Uit de eerste indicatieve berekeningen blijkt dat voor enkele worstcasesituaties de gifwolkaandachtsgebieden maximaal 24 meter zijn. De gevonden afstanden zijn sterk afhankelijk van de omvang van de batterijmodules.
Deel dit artikel:
In samenwerking met
storage_magazine_logo

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten