logo
wvhj2023
hero-image
27 maart 2024

Energie Samen pleit voor verplichten lokaal eigendom via Energiewet

Er moet voor wind- en zonneparken op land een resultaatverplichting komen van minimaal 50 procent lokaal eigendom door een hernieuwbare-energiegemeenschap. Daarvoor pleit energiecoöperatiekoepel Energie Samen.

Dat betoogt koepel van energiecoöperaties Energie Samen in aanloop naar het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de Energiewet. In haar position paper maakt de organisatie duidelijk wat de impact van energiedelen op de energiemarkt is en wat de voorwaarden zijn waaronder burgers en energiegemeenschappen energie kunnen delen.

Nijpend gebrek
Energie Samen schrijft in haar position paper dat energiegemeenschappen een onmisbare rol spelen in de energietransitie en hun bijdragen te zien als een noodzaak. ‘De toevoeging van energiegemeenschappen als nieuwe (markt)spelers zorgt er om te beginnen voor dat de markt dynamischer, diverser, transparanter, eerlijker en democratischer wordt. De energiegemeenschappen dragen ook bij aan meer betrokkenheid en zeggenschap over steeds grotere opwekcapaciteit in Nederland. Door hun lokale karakter zijn energiegemeenschappen daarmee onder de juiste condities een potentiële oplossing voor het nijpende gebrek aan transportcapaciteit.’

Apart hoofdstuk
Europese regelgeving verplicht de lidstaten om energiedelen op te nemen in de nationale wetgeving en Energie Samen stelt dan ook blij te zijn dat energiedelen een plek krijgt in de Energiewet. Als het aan de koepelorganisatie ligt, wordt er zelfs een apart hoofdstuk in de Energiewet gewijd aan de marktordening waarmee energiedelen goed georganiseerd kan worden.

Energie Samen heeft zelfs een amendement opgesteld voor het nieuwe hoofdstuk. De position paper bevat overigens meerdere amendementen, omdat het wetsvoorstel van demissionair Jetten op een aantal punten verbeterd moet worden. De koepelorganisatie hierover: ‘Er wordt een gelijk speelveld gecreëerd, waarbij alle regels voor alle marktspelers, inclusief energiegemeenschappen, dezelfde zijn. Gelijke regels voor ongelijke partijen zorgt voor een ongelijke positie. De energiegemeenschappen worden daardoor gereduceerd tot een van de vele actoren in de energiemarkt, wat het onmogelijk maakt om de positie in te nemen die de Europese Unie voor ogen heeft in de Europese markt.’

Specifieke positie
Energie Samen stelt te constateren dat de specifieke positie die energiegemeenschappen nodig hebben en een duidelijk onderscheid tussen rollen en de specifieke actitiveiten die ze uitvoeren nog niet zijn opgenomen in de verdere uitwerking van de Energiewet. Daarom stelt de koepelorganisatie diverse amendementen voor die ervoor gaan zorgen dat de energiegemeenschappen die nu al actief zijn zo snel mogelijk de ruimte en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om werkelijk positie in te nemen op de energiemarkt.

‘Onze nadrukkelijke oproep is om met de aanpassingen niet te wachten tot ná de invoering van de wet, maar direct de voorwaarden op te nemen waaronder energiegemeenschappen werkelijk kunnen bijdragen aan een ander, rechtvaardiger en duurzamer energiesysteem’, aldus Energie Samen.

Lokaal eigendom
Een van de belangrijke onderdelen in de position paper van Energie Samen is het pleidooi voor een verplichting voor lokaal eigendom. Die verplichting moet volgens de koepelorganisatie in de Energiewet worden opgenomen in samenhang met energiegemeenschappen en energie delen.

‘Er is een behoefte ontstaan vanuit de politiek om een landelijke regeling te maken voor het bevorderen van 50 procent lokaal eigendom’, duidt Energie Samen. ‘Deze behoefte wordt ondersteund door verschillende lokale overheden en energiegemeenschappen. Door de onduidelijkheid wat nu wel en precies niet mag in het stimuleren, ontstaan er discussies op lokaal niveau tussen de markt, bewoners en overheid. Dit leidt vaak tot vertraging in duurzame- energieprojecten. Duidelijkheid en helderheid moet worden geboden. Een landelijke regeling die een resultaatverplichting geeft, maakt aan overheden, markt en bewoners duidelijk wat er precies georganiseerd moet worden.’

4 amendementen

Energie Samen heeft in haar position paper 4 amendementen opgenomen.

  1. Definitie hernieuwbare-energiegemeenschap: Energie Samen stelt dat het belangrijk is dat de opbouw van de wetsartikelen duidelijk is en dat ze duidelijk maken dat een energiegemeenschap democratisch en autonoom is, en dat sprake is van een open en vrijwillige deelname.
  2. Energiedelen: energiedelen moet volgens Energie Samen gefaciliteerd worden via de Energiewet. In het wetsvoorstel wordt de activiteit die een energiegemeenschap uitvoert nu nog niet opgenomen en dat moet veranderd worden
  3. Faciliterend kader voor energiegemeenschappen: wanneer de Nederlandse overheid de burger in positie wil brengen om haar eigen rol te spelen in de markt zal ze deze volgens Energie Samen actief op een andere manier moeten ondersteunen door energiegemeenschappen te faciliteren.
  4. Resultaatverplichting lokaal eigendom: Energie Samen vindt dat er in de Energiewet een verplichting voor lokaal eigendom zou moeten worden opgenomen in samenhang met energiegemeenschappen en energie delen. Hier is al een aanzet toe gemaakt in het Klimaatakkoord. Een landelijke regeling die een resultaatverplichting geeft, maakt aan overheden, markt en bewoners duidelijk wat er precies georganiseerd moet worden.
Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten