logo
wvhj2023
© Mistervlad | Dreamstime.com
© Mistervlad | Dreamstime.com
26 maart 2024

Energiebedrijven willen wachten op Europese wetgeving voor toekomstige afbouw salderen en energiedelen

De energiebedrijven roepen het parlement op om de afbouw van het salderen en energiedelen niet al bij de behandeling van de Energiewet te betrekken, maar te wachten op Europese wetgeving die snel volgt.

Net als de netbeheerders benadrukken de energiebedrijven in hun position paper dat een snelle behandeling van de Energiewet essentieel is voor de voortgang van de energietransitie, maar ook om de energiemarkt robuuster te maken. Energie-Nederland heeft net als een reeks andere belangenorganisaties een position paper geschreven voor het rondetafelgesprek over de Energiewet dat deze week plaatsvindt in de Tweede Kamer.

Afscheid
‘De Energiewet maakt het voor gebruikers mogelijk om hun energiekosten beter te beïnvloeden en een optimum te vinden voor hun individuele situatie’, aldus Energie-Nederland in de paper. ‘Hiervoor is het noodzakelijk dat flexibiliteit waarde krijgt zodat vraagsturing en opslag daaraan een bijdrage kunnen leveren. Zo gaan we afscheid nemen van de generieke verbruiksprofielen – voor iedereen met een slimme meter – en stappen we over op “slimme meter allocatie”: het werkelijke verbruik in een kwartier/uur gaat dan veel directer een rol spelen. Leveranciers kunnen dan makkelijker voor meerdere periodes per dag verschillende prijzen aanbieden. Dat zal dan geen dag/nacht meer zijn, maar een andere verdeling afhankelijk van de prijsvorming op de energiemarkt en de inkoopstrategie van de betreffende leverancier.’

Salderingsregeling
De energiebedrijven stellen te begrijpen dat bij de behandeling van de Energiewet bij het parlement de wens aanwezig is om nog een aantal wijzigingen aan te brengen. Waar dit eenvoudig mogelijk is, hoeft dit volgens hen geen probleem te zijn.  

Waar het meer ingewikkelde onderwerpen betreft, zoals energiedelen en het alsnog evenwichtig afbouwen van salderen (red. met de tegenstem van de Eerste Kamer is de afbouw van de salderingsregeling voorlopig op de lange baan geschoven), pleit Energie-Nederland ervoor dit bij de wetsbehandeling van de implementatie van de in Europees verband afgelopen december vastgestelde ‘electricity market design’ mee te nemen. ‘Deze volgen direct op de Energiewet waardoor er voldoende tijd is om deze onderwerpen wetstechnisch goed uit te werken en zodoende ongelukken te voorkomen met haastig opgestelde amendementen’, aldus de energieleveranciers in hun position paper.

Kosten bij veroorzaker
Een van de belangrijkste thema’s waar ze aandacht voor vragen, is het neerleggen van de kosten bij de veroorzakers. ‘Het verbreden van de mogelijkheden voor afnemers om actief te zijn op de energiemarkt brengt naast de voordelen ook kosten met zich mee. Energie-Nederland is voorstander om deze kosten bij de veroorzaker in rekening te kunnen brengen. Hiermee wordt voorkomen dat afnemers die ervoor kiezen niet – of vanwege omstandigheden niet de mogelijkheden hebben – actief te zijn, gedwongen worden om aan deze kosten bij te dragen. Dit probleem zal steeds groter worden naarmate de groep actieve afnemers groter wordt en daarom is het belangrijk om dit nu al te voorkomen en goed te regelen. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn: het apart onderbrengen van teruglevering, vraagsturing en de mogelijkheid voor meerdere marktpartijen achter een aansluiting.’

Congestiemanagement
Daarnaast vragen de energiebedrijven specifiek aandacht voor het artikel in de Energiewet dat over congestiemanagement gaat. ‘Artikel 3.46 lid 5 introduceert nieuwe mogelijkheden voor systeembeheerders om met netcongestie om te gaan. Het gaat om de mogelijkheid om onderbreekbare transportcapaciteit aan te bieden en om gecontracteerde – maar ongebruikte – transportcapaciteit in te trekken. Er zitten diverse haken en ogen aan deze nieuwe instrumenten, maar belangrijker is dat er al een instrument is, namelijk congestiemanagement. Als congestiemanagement goed zou worden ingezet, is er geen behoefte aan nieuwe instrumenten.’

In de ogen van de energiebedrijven maken de regionale netbeheerders nog zeer weinig gebruik van congestiemanagement. ‘Bovendien worden regelmatig partijen die om transportcapaciteit vragen in een wachtrij geplaatst zonder dat er congestiemanagementonderzoeken beschikbaar zijn die aangeven dat zo’n actie gerechtvaardigd is’, besluiten de energiebedrijven.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten