logo
wvhj2023
© KiesZon
© KiesZon
4 maart 2024

Kabinet wil overwinsten nieuwe SDE++ projecten met zonnepanelen verrekenen

Demissionair minister Jetten meldt voor nieuwe projecten met windmolens en zonnepanelen die subsidie aanvragen via de SDE++ 2024 de overwinsten te willen verrekenen om zo overstimulering te voorkomen.

Voor alle subsidiecategorieën van wind op land en zon-pv wil het kabinet inkomsten boven een bepaald niveau als overwinst aanmerken. Deze overwinst wordt vervolgens gedurende de subsidieperiode verrekend met al uitgekeerde of nog uit te keren subsidie. ‘Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er door hoge energieprijzen sprake is van hoge winsten, en in een latere periode bij lagere energieprijzen sprake zou zijn van subsidie’, aldus Jetten.

Raad van State
De Raad van State moet in de komende periode nog een advies uitbrengen over de wens van het kabinet om de subsidieregeling te wijzigen.

De overwinstverrekening zal gelden voor nieuwe beschikkingen vanaf de komende openstellingsronde. Jetten meldt dat voor de genoemde subsidiecategorieën inkomsten boven een bepaald niveau, de zogenaamde opbrengstgrens, als overwinst zullen worden aangemerkt: ‘Deze overwinst wordt vervolgens gedurende de subsidieperiode verrekend met reeds uitgekeerde of nog uit te keren subsidie bij lage marktprijzen. Het verrekenen van overwinsten voor zon-pv- en windcategorieën is overigens ook een verplichting die voortvloeit uit de recente staatssteungoedkeuring.’

Geen subsidie niet-netgeleverde elektriciteit
Vanwege de verplichting om bij subsidie overwinsten te verrekenen, heeft de demissionair minister besloten om voor nieuwe beschikkingen geen SDE++-subsidie meer te geven voor niet-netgeleverde elektriciteit opgewekt uit zon-pv en windenergie.

‘Hiermee wordt juist het eigen gebruik van opgewekte elektriciteit, niet-netlevering, gestimuleerd’, duidt Jetten. ‘Eigen gebruik is een belangrijke manier om de belasting van het elektriciteitsnet, en daarmee ook netcongestie, te verminderen. Als eigen gebruik wel subsidiabel zou zijn, dan zou de nieuwe overwinstverrekening ook van toepassing zijn op deze elektriciteit. Aangezien eigen gebruik erg gunstig is, is het zeer waarschijnlijk dat alle vermeden kosten en/of behaalde inkomsten uit niet-netgeleverde elektriciteit als te verrekenen overwinst zouden worden aangemerkt. Hierdoor geeft het niet subsidiëren van niet-netgeleverde elektriciteit een grotere prikkel voor eigen gebruik dan het wel subsidiëren hiervan.’

Uitstel realisatietermijn
Jetten benadrukt dat op grond van de Europese staatssteunregels geldt dat er geen SDE++-subsidie mag worden verstrekt als systeemeigenaren vóór de subsidieaanvraag al begonnen zijn met werkzaamheden aan het project.

‘Onder het begrip werkzaamheden vallen alle investeringen in de productie-installatie waarvoor SDE++ wordt aangevraagd en die onomkeerbaar zijn’, duidt Jetten. ‘Deze regel geldt zowel voor nieuwe projecten als voor ingetrokken projecten die een nieuwe aanvraag indienen (herindieningen). Projecten met een SDE++-beschikking, waarbij de bouw van de productie-installatie reeds is gestart en waarvan de realisatietermijn niet gehaald dreigt te worden, hebben dus geen mogelijkheid tot herindiening. Ik pas het Besluit SDE++ aan, zodat RVO per 2024 projecten wel onder voorwaarden en met behoud van de huidige beschikking 2 jaar in plaats van 1 jaar uitstel kan verlenen op de uiterste realisatietermijn van een project.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten