logo
wvhj2023
© Astrid Gast | Dreamstime.com
© Astrid Gast | Dreamstime.com
28 februari 2024

Toch wél subsidie voor zonnepanelen op maatschappelijk vastgoed

Demissionair minister De Jonge heeft mede na kritiek van Holland Solar besloten om via de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) toch subsidie toe te kennen aan zonnepanelen.

Demissionair minister De Jonge heeft naar aanleiding van de internetconsultatie van de wijzigingsregeling voor de subsidieregeling DUMAVA besloten om gehoor te geven aan de kritiek van Holland Solar. Wel scherpt hij de subsidievoorwaarden voor zonnepanelen aan.

Tweede Kamer
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voerde tot en met eind december een internetconsultatie waarbij 28 zienswijzen werden ingediend. Een van de voorgenomen wijzigingen was het schrappen van zonnepanelen uit de subsidieregeling, terwijl de Tweede Kamer afgelopen oktober juist tientallen miljoen euro extra heeft uitgetrokken om met de subsidie extra zonnepanelen op scholen te installeren.

De Jonge meldt dat er tijdens de internetconsultatie veel opmerkingen zijn binnengekomen over de aanpassing om zonnepanelen uit de maatregelenlijst van de DUMAVA-regeling te halen. ‘Er wordt aangegeven dat de terugverdientijden van zonne-energie op maatschappelijk vastgoed sterk per casus verschillen en niet aantoonbaar kort zijn. De exacte terugverdientijd is afhankelijk van een groot aantal factoren, zoals het energiecontract, de grootte van de installatie en het percentage zelfgebruikte energie.’

De Jonge heeft er daarom voor gekozen om zonnepanelen onder striktere voorwaarden weer aan de maatregelenlijst toe te voegen. De volgende subsidievoorwaarden worden nu van kracht voor batterijen, zonneboilers en zonnepanelen.

Technologie

Omschrijving

Zonnecollectoren voor verwarmen

Bestemd voor: het verwarmen van water of lucht.

Bestaande uit: een zonnecollectorsysteem, een regeleenheid, – eventueel – een (rest)warmtebuffer op het gebouw en/of perceel.

Zonnepanelen en pvt-panelen

Bestemd voor: het verwarmen van water of lucht en/of opwekking van stroom.

Bestaande uit: zonnepanelen met een vermogen van minimaal 15 en maximaal 55 kilowattpiek, aangesloten via een netaansluiting van maximaal 3 x 80 ampère (red. kleinverbruikersaansluiting) of minder, (eventueel) stroom/spanningsomvormer.

Energieopslag

Bestemd voor: de opslag van zelf opgewekte duurzame energie en eventueel uitwisseling met andere percelen.

Bestaande uit: een accu of batterij, regeltechniek en een verdeelstation. De kosten voor veiligheidsmaatregelen komen niet in aanmerking.

Belangrijke wijzigingen
Belangrijke wijzigingen zijn de lagere subsidiepercentages, het schot en het maximum- subsidiebedrag. Zo wordt het subsidiepercentage voor losse maatregelen verlaagd van 30 naar 20 procent. Ook wordt de subsidie voor integrale verduurzaming aangepast. Er komt 30 procent subsidie voor integrale projecten met minimaal 3 labelsprongen en 40 procent subsidie voor verduurzaming naar de ‘renovatiestandaard’, wat de Nederlandse invulling is van de Europese richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen (EPBD).

Verder wordt het maximumsubsidiebedrag verlaagd van 2,5 miljoen naar 1,5 miljoen euro. Het bestaande schot, waarbij 35 procent van het subsidiebudget is gereserveerd voor aanvragen onder de 500.000 euro en 65 procent voor aanvragen boven dit bedrag, wordt geschrapt. In plaats daarvan wordt een schot geïntroduceerd waarbij 30 procent van het subsidiebudget wordt gereserveerd voor losse maatregelen en 70 procent voor integrale renovaties. De keuze voor dit schot is gebaseerd op de ambitie om integrale renovaties meer te stimuleren.

Later open
Waar de nieuwe aanvraagronde voor de DUMAVA-subsidie aanvankelijk 22 april 2024 zou opengaan met een budget van 237,5 miljoen euro, heeft De Jonge nu besloten de subsidieregeling pas op 3 juni te openen. Bovendien gaat de subsidieregeling niet pas aan het einde van het kalenderjaar dicht, maar al op 31 oktober 2024.

Het subsidiebudget wordt wel gehandhaafd. De verwachting is dat daarmee ruim 1.000 eigenaren van maatschappelijk vastgoed geholpen kunnen worden. Na de nieuwe subsidieronde zal wederom een evaluatie plaatsvinden.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten