logo
wvhj2023
© Digikhmer | Dreamstime.com
© Digikhmer | Dreamstime.com
28 februari 2024

Consultatie van aanscherping milieuprestatie-eis van kantoren en woningen afgerond

De internetconsultatie van de wijziging van Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) om de milieuprestatie-eis van kantoren en woningen aan te scherpen en uit te breiden, is afgerond. Er zijn 68 zienswijzen ingediend.

De wijzigingen die demissionair minister De Jonge wil doorvoeren aan het Bbl draaien allemaal om de milieuprestatie van gebouwen. Deze wordt berekend om de milieu-impact van het materiaalgebruik van een bouwwerk zoals een kantoor of een woning te bepalen.

Andere gebruiksfuncties
De Jonge's doel van het aanscherpen van de milieuprestatie-eis is om de milieu-impact van gebouwen te verlagen. De demissionair minister wil niet alleen de eis voor woningen en kantoren aanscherpen, maar ook een milieuprestatie-eis voor andere gebruiksfuncties introduceren.

Het uitgangspunt voor de hoogte van de milieuprestatie-eis voor andere gebruiksfuncties is, dat deze wordt vastgesteld op een niveau waarmee geen belemmeringen worden gesteld aan de huidige bouwpraktijk. Zo kan de markt ervaring opdoen met de milieuprestatie-eis en kan deze op een later moment worden aangescherpt naar een meer ambitieus niveau.

De nieuwe eis
Momenteel is de milieuprestatie-eis – gebaseerd op de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken – 0,8 voor woonfuncties en 1,0 voor kantoorgebouwen. Voor kantoorgebouwen geldt deze eis alleen als de kantoorfunctie de hoofdfunctie is, en bovendien zijn kantoorgebouwen kleiner dan 100 vierkante meter uitgezonderd van de eis. Als het aan De Jonge ligt, wordt de nieuwe eis voor woonfuncties 0,5 en voor kantoorfuncties 0,85.

Voor het vaststellen van deze nieuwe eisen is onderzoek uitgevoerd door de bureaus DGRM en LBP|SIGHT. Bovendien heeft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) een verkenning uitgevoerd naar de gevolgen van een aanscherping voor de bouwkosten en de woningbouwopgave. De algemene conclusie van het bouwinstituut is dat de aanscherping van de eis naar 0,5 voor nieuwe woningen geen grote negatieve effecten heeft op de woningbouwopgave.

Minder zonnepanelen
De onderzoekers van het bouwinstituut melden daarbij dat ontwerpers en bouwers hebben aangegeven dat wanneer de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG)-score niet gehaald wordt, het plaatsen van minder zonnepanelen, minder isolatie, dunner glas en het uitsluiten van zonweringmaatregelen een mogelijkheid zijn om tot een lagere score te komen.

Het EIB waarschuwt dat hierdoor onder andere de ambities op het gebied van energiebesparing, zonwering en geluidswering onder druk zouden komen te staan. ‘Warmtepompen en zonnepanelen hebben in het bijzonder een grote impact op de MPG-score. Bouwers en ontwerpers geven daarom aan dat een aanscherping van de MPG-norm slechtere prestaties op het gebied van de EnergiePrestatie Gebouw (EPG) tot gevolg kan hebben. Wanneer in de toekomst de EPG- of MPG-norm verder wordt aangescherpt, zal het moeilijker worden om aan beide normen te voldoen.’

Nauwkeurige berekeningen
Daarbij maakt het EIB tot slot een kritische kanttekening bij het rekenwerk van bouwbedrijven. Het is namelijk niet verplicht om alle onderdelen van een gebouw mee te nemen in de MPG-berekening. De materialen en producten die moeten worden getoetst voor de MPG-berekening betreffen volgens het Bouwbesluit 2012 namelijk alleen de constructieonderdelen en installaties die: ‘… nodig zijn om te voldoen aan de overige voorschriften van het Bouwbesluit 2012’. Zo hoeven alleen de zonnepanelen te worden meegenomen die nodig zijn om te voldoen aan het Bouwbesluit en kunnen overige zonnepanelen worden weggelaten.

‘De realiteit leert dat niet alle bouwers volledig aansluiten bij wat gevraagd wordt vanuit de bouwregelgeving in de berekening. Zo kan het bijvoorbeeld zo zijn dat alle zonnepanelen worden meegenomen in de berekening en niet slechts de 1 of 2 zonnepanelen die nodig zijn om te voldoen aan de huidige BENG-norm.’

Vervolg
In de komende periode gaan demissionair minister De Jonge en zijn ambtenaren de binnengekomen reacties op de internetconsultatie bestuderen en indien nodig verwerken in het definitieve besluit.

De Jonge wil de wijziging van het Bbl per 1 januari 2025 doorvoeren. Of dat daadwerkelijk gebeurt, zal de komende periode duidelijk worden. Het landelijke Overlegplatform Bouwregelgeving (OPB) stelde eerder dat invoering per volgend jaar ‘een uitdaging is’.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten