logo
wvhj2023
© KiesZon
© KiesZon
9 december 2023

De harde cijfers | SDE++: 1.223 megawattpiek zonnepanelen geïnstalleerd tot en met november

In 2023 is tot en met november via de SDE++ 1.222,6 megawattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd, waarvan 922,0 megawattpiek in de eerste 6 maanden. Deze week in De harde cijfers een analyse van nieuwe VertiCer-data.

VertiCer (red. het voormalige CertiQ) hanteert sinds dit kalenderjaar een nieuwe methodiek bij de registratie van pv-installaties die gerealiseerd worden via de SDE+(+). In de eerste, voorlopige cijfers voor de maand november is een negatieve groei van 49 projecten met een positief vermogen van 60,2 megawattpiek geregistreerd. De begin november voor de maand oktober gemelde negatieve groei van 27 projecten met een positief vermogen van 82,7 megawattpiek is inmiddels een eerste keer gecorrigeerd naar een positieve groei van 46 projecten met een positief vermogen van 176,9 megawattpiek. Het zijn nog altijd de cijfers van de maand februari die drukken op het jaarresultaat. In februari vond volgens de meest recente cijfers van VertiCer een negatieve groei van het vermogen met 207,0 megawattpiek plaats. Zonder die negatieve groei van de maand februari zou de groei tot en met eind september uitkomen op 1.429,6 megawattpiek.

Onderschatting werkelijkheid
De nieuwe statistiekenmethodiek leidt tot voortdurende neer- en opwaartse correcties. Daarbij zijn er veel overeenkomsten met de methodiek van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) over de Vlaamse zonne-energiemarkt. In Vlaanderen zijn de data van het meest recente kwartaal per definitie een onderschatting van de werkelijkheid.

Dat blijkt ook in Nederland meer en meer het geval. Zo lieten de data van VertiCer begin april, vlak na afloop van het eerste kwartaal, nog een kwartaalgroei zien van 258,3 megawattpiek verdeeld over 127 projecten. In de nieuwste data die VertiCer deze week heeft vrijgegeven, is dat echter opnieuw naar boven bijgesteld tot 448,7 megawattpiek verdeeld over 420 projecten. Dat is alweer 5,7 megawattpiek en 31 projecten meer dan bij de vorige update.

8,1 procent groei
Afgelopen kalendermaand is bovendien ook het per eind vorig jaar via de SDE+(+) aantal geïnstalleerde pv-projecten en het daarmee gemoeide vermogen opnieuw verhoogd, te weten van 33.948 naar 33.963 pv-projecten en van 9.800,8 naar 9.805,7 megawattpiek. Daarmee is het per eind vorig jaar geïnstalleerde vermogen sinds de eerste melding al verhoogd met 481,8 megawattpiek en 799 projecten.

In de nieuwste cijfers komt de jaargroei voor 2022 uit op 2.532 projecten en 1.960,4 megawattpiek, respectievelijk een krimp van 35 en 2 procent. In de eerste helft van 2023 (red. de cijfers van het derde kwartaal zijn nog (zeer) voorlopig) zouden er 620 pv-projecten opgeleverd zijn via de SDE+(+), goed voor een vermogen van 922,0 megawattpiek. De halfjaargroei zou daarmee gemeten naar vermogen met 17,2 procent zijn gedaald en gemeten naar het aantal projecten zelfs 59,2 procent zijn gedaald. De krimp valt daarbij echter alweer een stuk lager uit dan in de eerste cijfers die begin juli bekend werden gemaakt. Toen was nog sprake van een krimp van ruim 50 procent van het nieuw geïnstalleerde vermogen. Ten opzichte van de tweede helft van het kalenderjaar 2022, toen 847,1 megawattpiek aan nieuw pv-vermogen werd verwelkomd, is inmiddels zelfs sprake van een groei van 8,8 procent.

Herstel zichtbaar
In de 2 onderstaande grafieken die de door VertiCer geregistreerde kwartaalgroei van het aantal pv-projecten en het daarmee gemoeide vermogen laten zien, is overduidelijk zichtbaar dat de SDE+(+)-markt na het recordjaar 2020 een forse terugval vertoont. Na een dal in het eerste kwartaal van 2021 leek er enkele kwartalen sprake van een zich herstellende markt, maar sinds het eerste kwartaal van 2022 daalde de nettogroei van het door VertiCer geregistreerde vermogen 3 kwartalen op rij. Door de voortdurende datacorrecties van de afgelopen maanden, is in de eerste 2 kwartalen van 2023 plots een herstel zichtbaar qua nieuw registreerd vermogen en opgeleverde projecten.

Kritische kanttekening is daarbij wel dat als de cijfers voor het derde kwartaal van 2023 in de komende maanden tóch niet fors naar boven bijgesteld worden, er sprake is van de laagste kwartaalgroei in 5 jaar tijd.

-69 installaties
In de 2 onderstaande grafieken is te zien dat in de maand november in nagenoeg alle vermogensklassen sprake is van een negatieve groei van het aantal geregistreerde projecten. Daardoor is in de maand november geen sprake van een groei van het aantal door VertiCer geregistreerde pv-installaties, maar juist een krimp van 49 installaties en een afname van het opgestelde vermogen van 60,2 megawattpiek. Ook hier moet weer de kanttekening gemaakt worden dat het vrijwel zeker is dat de marktdata voor november komende maand alweer naar boven worden bijgesteld.

Negatieve uitschieter
Vooralsnog is met name de maand februari dit jaar de negatieve uitschieter.

11,6 gigawattpiek
Per eind november is het opgesteld vermogen binnen de SDE+(+) volgens VertiCer 11.028,2 megawattpiek verdeeld over 34.538 pv-projecten.

In onderstaande grafiek is het cumulatief aantal door VertiCer geregistreerde pv-projecten en het daarmee gemoeide vermogen per vermogensklasse te zien.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten