Solar Magazine - Zorgen VVD Utrecht over verbod zonneparken: ‘Gestarte projecten mogen niet geraakt’
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Zorgen VVD Utrecht over verbod zonneparken: ‘Gestarte projecten mogen niet geraakt’
Photo 284412957 © Svleusden | Dreamstime.com

Zorgen VVD Utrecht over verbod zonneparken: ‘Gestarte projecten mogen niet geraakt’

De provinciale fractie van de VVD in Utrecht heeft haar zorgen geuit over het verder beperken van zonneparken op landbouwgrond. De partij vreest dat de doelen uit de Regionale Energiestrategie in gevaar komen.

Net als alle andere Nederlandse provincies heeft Utrecht minister Jetten toegezegd de aangescherpte voorkeursvolgorde zon per 1 januari 2024 juridisch te gaan verankeren in haar provinciale verordening. Daarmee worden zonneparken op landbouwgrond ook in Utrecht verder beperkt.

Direct negatief effect
De VVD Utrecht is bezorgd over de aankondiging van het landelijke verbod voor nieuwe zonneparken op landbouwgrond. De fractie heeft in de Provinciale Staten vragen gesteld aan GroenLinks-gedeputeerde Huib van Essen.

‘Naar onze mening kan deze afspraak een direct negatief effect hebben op de afspraken die gemaakt zijn in het coalitieakkoord van provincie Utrecht’, aldus de VVD. ‘Dit kan invloed hebben op de wijze waarop de Regionale Energiestrategie (RES)-regio’s willen en kunnen voldoen aan hun energieopgave voor juli 2024.’

Van kracht blijven
De fractie is van mening dat al gestarte trajecten niet moeten worden geraakt door de koerswijziging en de oude afspraken – tot wijziging – gewoon van kracht moeten blijven. VVD Utrecht wil daarom onder meer weten hoe wordt omgegaan met lopende initiatieven en op welke wijze deze nieuwe ‘regels’ worden verankerd in de provinciale omgevingsverordening en per wanneer.

‘Is de gedeputeerde het met ons eens dat dit niet in lijn is met de verwachtingen die de provincie Utrecht, als bestuur, heeft gewekt bij de RES-partners over de uitvoer van de gemaakte afspraken?’, besluit de VVD-fractie. ‘En is de gedeputeerde het met ons eens dat dit kan leiden tot een mogelijke vertraging in niet alleen de energietransitie maar ook in de ontwikkelmogelijkheden van agrarische ondernemers?’

Interprovinciaal Overleg (IPO): nakomen RES-afspraken het uitgangspunt

In reactie op het aangekondigde verbod stelt het Interprovinciaal Overleg – dat de belangen van de Nederlandse provincies behartigt in Den Haag en Brussel – dat het nakomen van de afspraken uit de Regionale Energiestrategieën (RES’en) het uitgangspunt is.

‘Gemeenten en provincies zijn bij uitstek in staat de zonopgave ruimtelijk in te passen en dit zo goed mogelijk te combineren met andere opgaven, rekening houdend met de regio-specifieke omstandigheden’, stelt Huib van Essen namens IPO als voorzitter van de Bestuurlijke Adviescommissie Klimaat en Energie. ‘We blijven samen met het Rijk en de medeoverheden goed in gesprek over de voortgang.’

‘Met deze overeenkomst zetten gemeenten en provincies een stap naar voren op het gebied van energietransitie en efficiënt ruimtegebruik’, vult Thijs Kuipers aan, lid van de commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). ‘De overeenkomst laat zien dat de gezamenlijke overheden – gemeenten, provincies én Rijk – dit soort maatschappelijke en politieke wensen snel en in goed vertrouwen kunnen oppakken zonder dat langdurige wettelijke trajecten nodig zijn.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
SMA zoekt:

Technisch Trainer Nederland

Fulltime (40 uur) - Nederland
RABLE zoekt:

Account Manager

Fulltime (40 uur) - Delft
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!