logo
wvhj2023
© Vanderwolfimages | Dreamstime.com
© Vanderwolfimages | Dreamstime.com
3 oktober 2023

Duitse deelstaten eisen actie tegen dumping zonnepanelen uit Clina

Duitse deelstaten hebben een gezamenlijk 10-puntenprogramma gepresenteerd om de nationale pv-industrie te behouden. Ze willen dat de EU en Bondsregering ingrijpen bij ‘de massale dumping van zonnepanelen uit China’.

Duitse fabrikanten van zonnecellen en zonnepanelen ervaren momenteel forse concurrentie door de massale import van zonnepanelen uit China. De almaar groeiende export van China wordt door de Duitse deelstaten in verband gebracht met het importverbod op aan dwangarbeid gelieerde zonnepanelen uit China. Daarnaast zijn er in Amerika sterke financiële prikkels voor investeringen in nieuwe fabrieken via de Inflation Reduction Act. De productie in Europa en Duitsland wordt momenteel bedreigd door deze ontwikkelingen.

Zonnetop
In Berlijn werd afgelopen week op initiatief van Michael Kretschmer (CDU), premier van de deelstaat Saksen, een zonnetop georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst waren vertegenwoordigers aanwezig van de Duitse deelstaten die belangrijke productielocaties voor de zonne-energiesector zijn. Ook de Duitse branchevereniging Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) was aanwezig.

‘De zonne-energiesector is belangrijk voor de economische kracht van Duitsland en Europa’, stelt Kretschmer. ‘Daarom is onze gezamenlijke actie en de steun van de federale overheid en de EU nodig. Het doel is om ervoor te zorgen dat ontwikkeling en waardecreatie in deze sector bij ons blijven en niet permanent wegtrekken. Tegen de achtergrond van wereldwijde ontwikkelingen moeten Europese bedrijven in staat worden gesteld om een actieve rol te spelen bij het vormgeven van de energietransitie in Europa en Duitsland. Het is belangrijk dat de binnenlandse zonne-energiesector in de lift zit. Het gaat er ook om dat we minder afhankelijk worden van derden.’

10-puntenprogramma
Tijdens de bijeenkomst hebben de deelstaten een gezamenlijk 10-puntenprogramma aangenomen om de zonne-energie-industrie in Duitsland te behouden.

  1. De Europese Commissie moet extra inspanningen leveren om vergelijkbare concurrentievoorwaarden te creëren voor de Europese zonne-energiesector. Dit vereist onder andere maatregelen die op korte termijn effectief zijn en een reorganisatie en ontbureaucratisering van het Europese staatssteunrecht.
  2. Er moet voor worden gezorgd dat de Europese zonne-energiesector in de toekomst in staat is om te concurreren op de markt voor zonne-energie: dit moet gebeuren door alleen producten op de Europese markt toe te laten waarvan de productieomstandigheden voldoen aan de Europese kwaliteitsnormen en, op de lange termijn, aan de doelstellingen van de Europese Green Deal. Daarnaast moet de EU-verordening die producten van dwangarbeid op de markt van de Unie verbiedt, zo snel mogelijk van kracht worden.
  3. Het Europese financieringskader moet worden herzien met het oog op de huidige moeilijke economische situatie: het beleid moet zich consequent blijven richten op de hele waardeketen van de pv-industrie, van silicium tot zonnepanelen.
  4. De ‘Leuchtturmprojekte der Solarindustrie’ procedure wordt verwelkomd: de zonne-energiesector vindt een versnelling van de afzonderlijke procedurestappen van dit Duitse stimuleringsplan noodzakelijk. Een uitbreiding van de steun naar exploitatiekosten, bijvoorbeeld in de vorm van tijdelijke subsidies, moet worden onderzocht.
  5. De Duitse regering moet een coherente strategie voor de pv-industrie voorstellen: onderzoek de invoering van instrumenten om een minimumaandeel van in Europa geproduceerde zonnepanelen te garanderen.
  6. Kwaliteits- en duurzaamheidscriteria van zonnepanelen moeten mee worden genomen bij aanbestedingen en feed-in tarieven: een mogelijkheid is de invoering van veilingen en bonussen voor pv-systemen met een minimumaandeel aan Europese toegevoegde waarde.
  7. Kleine en innovatieve bedrijven in de pv-industrie moeten optimale randvoorwaarden worden geboden voor verdere ontwikkeling: dit omvat goede en gerichte ondersteuning van onderzoek, werving van personeel en aantrekkelijkere financieringselementen.
  8. Onderzoek en ontwikkeling in de zonne-energiesector moet verder worden ontwikkeld: dit om bijvoorbeeld grondstofproblemen of het probleem van de recycleerbaarheid van zonnepanelen op te lossen.
  9. Creëer een level playing field: de Duitse regering wordt ook gevraagd om ervoor te zorgen dat alle marktspelers zich aan dezelfde regels houden.
  10. Maak gebruik van het tijdelijk crisis- en overgangskader (TCTF): de Duitse regering wordt opgeroepen om onmiddellijk en volledig gebruik te maken van de speelruimte die het TCTF op nationaal niveau biedt om de zonne-energiesector te ondersteunen en bij de EU te lobbyen voor een regionaal neutrale subsidieverstrekking. Een subsidiewedloop moet worden vermeden.

Bondsregering
De Duitse deelstaten gaan hun 10-puntenprogramma voorleggen aan de Bondsregering, de leden van de Duitse Bondsdag en de Europese Commissie.

Premier Kretschmer: ‘Wij geloven dat een snelle implementatie essentieel is voor de toekomstige levensvatbaarheid van de industrie en het succes van de energietransitie in Duitsland. Een uittocht van de Europese zonne-energiesector zou onvermijdelijk leiden tot een verlies van technologisch leiderschap en tot aanzienlijke nieuwe afhankelijkheden.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten