logo
wvhj2023
© Digikhmer | Dreamstime.com
© Digikhmer | Dreamstime.com
2 oktober 2023

‘Subsidie voor zonnepanelen bij sportclubs in oktober op’

Minister Helder meldt dat het budget van de subsidie Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) voor onder meer zonnepanelen bij sportclubs in oktober uitgeput zal raken.

Jaarlijks vragen ruim 2.000 sportorganisaties een BOSA-subsidie aan. Sportkoepelorganisatie NOC*NSF schat in dat er ongeveer 20.000 sportverenigingen zijn in Nederland, waarvan 10.000 met een sportaccommodatie. Via de regeling werd vorig jaar een recordhoeveelheid subsidie toegekend aan zonnepanelen.

77 miljoen euro
In haar brief aan de Tweede Kamer stelt de minister te verwachten dat de subsidieregeling voor dit kalenderjaar binnenkort overvraagd wordt. ‘In de afgelopen jaren is het budget van de BOSA-regeling altijd toereikend geweest om alle ingediende aanvragen toe te kennen’, meldt minister Helder. ‘Nu ontstaat de situatie dat het beschikbare budget van  procent 77 miljoen voor 2023 naar alle verwachting in de loop van oktober geheel zal zijn besteed. Op dat moment is er dus geen budget meer om liggende of nieuwe aanvragen toe te kennen.’

De minister wil ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk aanvragen wel in 2023 kunnen worden toegekend. Daarnaast wil ze voorkomen dat aanvragen die nu zijn ingediend, moeten worden afgewezen en op 1 januari 2024 opnieuw moeten worden ingediend. ‘Dit levert namelijk onnodige administratieve lasten op voor de aanvragers uit de sportsector en voor uitvoeringsorganisatie  DUS-I.’

Aanvraag aanhouden
Zodra het subsidieplafond is bereikt, krijgen aanvragers die nog geen beslissing hebben ontvangen daarom de mogelijkheid om hun aanvraag aan te houden. Deze aangehouden aanvragen kunnen dan in 2024 verder worden behandeld en worden gefinancierd uit het budget van 2024. ‘Als aanvragers dit niet willen, kunnen zij hun aanvraag ook intrekken en vanaf 1 januari 2024 opnieuw indienen onder de voorwaarden van de regeling zoals die op dat moment gelden’, aldus minister Helder.

Opvolger
In verband met de maximale looptijd van 5 jaar vervalt de huidige subsidie BOSA per 1 januari 2024. De Subsidieregeling BOSA is hiervan de beoogde opvolger en minister Helder heeft inmiddels een conceptversie opgesteld die tot en met 11 oktober geconsulteerd wordt.

‘De Subsidieregeling BOSA wordt in grote lijnen ongewijzigd voortgezet ten opzichte van de huidige BOSA-regeling’, duidt minister Helder. ‘Zij blijft gericht op amateursportorganisaties, met hierbij de aanscherping dat zij alleen gericht is op niet-commerciële amateursportorganisaties.’

Ook bij de vernieuwde subsidieregeling is er subsidie beschikbaar voor zonnecollectoren, zonnepanelen en zout(water)batterijen.

Evaluatie levert 8 aanbevelingen op

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft Significant Public onderzoek laten doen naar de doelmatigheid van de subsidie Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA). Doel van de evaluatie was om inzicht te krijgen in de huidige werking van de instrumenten en om verbeteringen aan te dragen voor het – opnieuw – openstellen van de subsidieregeling per 1 januari 2024.

Voor de evaluatie is bij 2.363 sportorganisaties die in 2022 een subsidieaanvraag hebben gedaan een enquête uitgezet, waarbij 926 van hen de enquête hebben ingevuld. 31 procent van de aanvragers zou de uitgaven in kwestie niet hebben gedaan zonder de BOSA. Slechts 7 procent van de respondenten gaf aan voldoende budget te hebben om ook zonder BOSA dezelfde uitgaven te doen.

De onderzoekers hebben 8 aanbevelingen geformuleerd om de BOSA te verbeteren, die grotendeels door minister Helder zijn overgenomen (red. aanbeveling 5 en 6 zijn niet overgenomen):

  1. Verhoog de bekendheid met de BOSA door middel van communicatie richting de verenigingen en andere sportorganisaties.
  2. Schrap de aanvullende subsidie voor veiligheidsbeleving. Het verwaarloosbare gebruik staat niet in verhouding tot de wetgevings- en uitvoeringskosten.
  3. Tref maatregelen om het potentieel van de aanvullende subsidie voor toegankelijkheid te verhogen.
  4.  Werk de definities en uitgangspunten scherper uit waar dat kan om eenduidigheid en duidelijkheid te bevorderen.
  5. Hanteer de 12-maandentermijn minder strikt, want dit gaat calculerend gedrag tegen en leidt in potentie tot meer gebruik.
  6. Overweeg het subsidiedrempelbedrag verder te verlagen, want dit leidt tot meer gebruik onder kleinere sportorganisaties.
  7. Neem medegebruik door bewegingsonderwijs ook mee.
  8. Bezie de herziening van de BOSA in relatie tot actuele kostenstijgingen bij sportorganisaties.
Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten