logo
wvhj2023
© Ssirozy | Dreamstime.com
© Ssirozy | Dreamstime.com
13 september 2023

Eerste Kamer stelt behandeling afbouw salderingsregeling nog eens 2 weken uit

De commissie voor Economische Zaken en Klimaat van de Eerste Kamer heeft de voorbereiding van de behandeling van het wetsvoorstel voor afbouw van de salderingsregeling met nog eens 2 weken uitgesteld.

Bij de laatste commissievergadering werd besloten om het uitbrengen van ‘nader voorlopig verslag’ en ‘inbreng’ (red. zie kader) uit te stellen tot na de zomervakantie. Tijdens de eerste commissievergadering na het reces werd duidelijk dat dit opnieuw 2 weken uitgesteld wordt.

Kamervragen
Deze nieuwe vertraging blijkt veroorzaakt te worden door Kamervragen van de VVD. Tweede Kamerlid Silvio Erkens had opheldering aan minister Jetten gevraagd over de terugleverheffing die energiebedrijf Vandebron in rekening gaat brengen aan consumenten met zonnepanelen. Die Kamervragen werden enkele uren voorafgaand aan de vergadering van de Eerste Kamercommissie door minister Jetten beantwoord.

De minister hekelde de actie van het energiebedrijf en stelde er veel waarde aan te hechten dat behandeling van het wetsvoorstel voor de afbouw van het salderen door de Eerste Kamer snel plaatsvindt. Senator Ferd Crone (GroenLinks-PvdA) liet in de commissievergadering weten dat het te kort dag was om de antwoorden van minister Jetten op de Kamervragen te bestuderen. Hij stelde daarom voor om de inbreng voor het nader voorlopig verslag met 2 weken uit te stellen. Die wens werd door de rest van de Eerste Kamer gedeeld.

Controversieel verklaren
Daarnaast bestaat de kans dat het wetsvoorstel voor de afbouw van het salderen later deze maand door de Eerste Kamer controversieel verklaard wordt en de behandeling daarmee opgeschoven wordt tot ná de Tweede Kamerverkiezingen.

Alle fracties van de Eerste Kamer hebben deze week aangegeven welke wetsvoorstellen die op hun bordje liggen zij controversieel willen verklaren. Over 2 weken moeten de fracties aangeven of zij hun steun uitspreken voor wetsvoorstellen die door andere fracties zijn voorgedragen om controversieel verklaard te worden. De voorzitter van de Eerste Kamer zal vervolgens vaststellen welke wetsvoorstellen controversieel verklaard worden.

Nader voorlopig verslag

In een ‘nader voorlopig verslag’ stelt de commissie voor Economische Zaken en Klimaat van de Eerste Kamer die de afbouw van de saldering behandelt, nadere vragen aan de regering over het bijbehorende wetsvoorstel. De regering stuurt als reactie op een ‘nader voorlopig verslag’ een zogenaamde ‘nadere memorie van antwoord’.

De griffier van de Eerste Kamercommissie stelt op basis van ‘inbreng’ van de commissieleden het ‘nader voorlopig verslag’ samen en zendt het in concept aan de commissieleden. Zij kunnen dit nog corrigeren voordat het wordt vastgesteld.

Na ontvangst van de ‘nadere memorie van antwoord’ bespreekt de commissie de nadere procedure. Op dat moment kan de Kamervoorzitter besluiten voor te stellen het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling plenair te gaan behandelen. Zij kan echter ook besluiten om nog een vragenronde te houden.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten