logo
wvhj2023
© C. M. Moesbergen | Dreamstime.com
© C. M. Moesbergen | Dreamstime.com
12 september 2023

‘Faciliteer cable pooling voor batterijen via Energiewet, verplicht netbewust laden’

De mogelijkheid voor projectontwikkelaars om voor batterijen gebruik te maken van cable pooling én de verplichting om elektrische auto’s netbewust te laden, moet worden vastgelegd in de Energiewet.

Dat bepleit Netbeheer Nederland in een position paper over de Energiewet. Netbeheerders zijn volgens de organisatie blij met de komst van de wet. ‘De Energiewet helpt de energietransitie en draagt bij aan een betere benutting van het bestaande net. De lagere wet- en regelgeving die nog volgt, is daarbij wel cruciaal en bepaalt uiteindelijk hoe effectief de wet in de praktijk wordt’, waarschuwt de koepelorganisatie die 5 verbeterpunten voor het wetsvoorstel aandraagt.

Data slimme meter
Het eerste kritiekpunt van de netbeheerders is dat zij door beperkingen in het gebruik van slimme-meterdata het stroomnet onvoldoende slim kunnen beheren. Daarom vragen ze om meer mogelijkheden om als netbeheerder meetdata te gebruiken en slimme meters uit te lezen.

‘Daarnaast is het van belang dat netbeheerders in contact kunnen komen met de aangesloten klanten’, schrijft Netbeheer Nederland. ‘Op dit moment heeft de netbeheerder geen toegang tot de contactgegevens en zijn wij aangewezen op brievenpost. Dit is niet meer van deze tijd en veel te belemmerend voor het uitvoeren van onze wettelijke taken. Daarom vragen wij om in lagere regelgeving vast te leggen dat de leverancier aanvullende klantgegevens deelt met de netbeheerder.’

Delen met overheden
De netbeheerders willen ten tweede meer mogelijkheden krijgen om data te kunnen delen met overheden. ‘Provincies en gemeenten willen door de genoemde congestieproblematiek meer grip op de nog beschikbare netcapaciteit en willen weten welke (economische) ontwikkeling nog mogelijk is in hun regio’, duidt Netbeheer Nederland.

‘Zij vragen daarom aan netbeheerders om de energiedata van hun regio te delen, maar netbeheerders zijn hierin gehinderd door de wettelijke geheimhoudingsplicht. Netbeheerders bepleiten daarom dat er een expliciete algemene regeling in de Energiewet wordt opgenomen. Een regeling die overheden in staat stelt – om voor de uitvoering van hun wettelijke taak – data op te vragen bij de netbeheerder.’

Cable pooling met opslag
Het delen van 1 netaansluiting voor meerdere projecten – cable pooling – is vooralsnog beperkt tot alleen windparken en zonneweides. De netbeheerders vinden dat ook exploitanten van een energieopslagsysteem of een verbruiker gebruik zouden mogen maken van cable pooling. ‘Hierdoor kan het net minder zwaar belast worden wat bijdraagt aan het beter benutten van het net’, aldus de netbeheerders. ‘Het is wel nodig om dit te beperken tot maximaal 4 verschillende onroerende zaken achter 1 aansluiting. Anders ontstaat er namelijk een groot privaat net, wat valt onder de regeling van een gesloten distributiesysteem (gds).’

Netbewust laden verplicht
Als het aan de netbeheerders ligt, wordt verder netbewust laden verplicht gesteld. Bij deze vorm van slim laden wordt het laadvermogen aangepast aan de hand van de beschikbare ruimte op het elektriciteitsnet en het aantal op te laden auto’s. Zo wordt overbelasting van het lokale stroomnet vermeden door pieken in de vraag te voorkomen.

‘De komende jaren gaat ook congestie optreden op het laagspanningsnet’, duidt Netbeheer Nederland. ‘Hierdoor kunnen huishoudens tijdelijk geen verzwaring of nieuwe aansluiting krijgen en kunnen vaker storingen op het net ontstaan. Netcongestie zal ontstaan, terwijl de geplande en noodzakelijke netverzwaringen nog zeker tot na 2029 duren. Wij dringen er daarom op aan dat een normering van Netbewust Laden in de energiewet en daarmee samenhangende codes wordt opgenomen. Netbewust Laden houdt in dat elektrische

Energiedelen
Ten vierde wil Netbeheer Nederland dat energiedelen door huishoudens in de Energiewet verankerd wordt, omdat dit het draagvlak voor de energietransitie versterkt.

‘Wij vragen om in de Energiewet een definitie van energie delen op te nemen zodat energie delen alleen ook echt daadwerkelijk lokaal gebeurt, het eenvoudig en transparant werkt en met een groeimodel kleinschalig kan beginnen.’

Niet dé oplossing
De netbeheerders sluiten af met een belangrijke kanttekening: de Energiewet is niet dé oplossing voor de uitdagingen op het gebied van netcongestie. ‘De problematiek op het stroomnet wordt alleen opgelost als er veel meer infrastructuur wordt gebouwd en het net veel efficiënter wordt benut. Er is naast de Energiewet ook blijvende aandacht nodig voor de overige puzzelstukken die bijdragen aan een oplossing. Denk hierbij aan het inrichten van een Nationaal Uitvoeringsplan om de uitvoering te versnellen, verdere normering en regulering om te zorgen voor betere benutting van de energie-infrastructuur en invulling aan de randvoorwaarden van financiering, snellere vergunningverlening, voldoende vakmensen en het oplossen van de belemmeringen door stikstofruimte.’

Deel dit artikel:
In samenwerking met
storage_magazine_logo

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten