logo
wvhj2023
© GroenLeven
© GroenLeven
9 september 2023

De harde cijfers | SDE++: 834,7 megawattpiek zonnepanelen geïnstalleerd tot en met augustus

Via de SDE++ is in Nederland in de eerste 8 maanden van het kalenderjaar 834,7 megawattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd. Deze week in ‘De harde cijfers’ een uitgebreide analyse van nieuwe VertiCer-data.

VertiCer (red. het voormalige CertiQ) hanteert vanaf dit kalenderjaar een nieuwe methodiek bij de registratie van pv-installaties die gerealiseerd worden via de SDE+(+). In de eerste, voorlopige cijfers voor de maand augustus is een negatieve groei van 92 projecten met een negatief vermogen van 25,5 megawattpiek geregistreerd. De begin augustus voor de maand juli gemelde negatieve groei van 77 projecten met een negatief vermogen van 14,6 megawattpiek is inmiddels een eerste keer gecorrigeerd naar een negatieve groei van 35 projecten met een positief vermogen van 30,9 megawattpiek. Het zijn nog altijd de cijfers van de maand februari die drukken op het jaarresultaat. In februari vond volgens de meest recente cijfers van VertiCer een negatieve groei van het vermogen met 210,0 megawattpiek plaats. Zonder die negatieve groei zou de groei tot en met eind augustus uitkomen op 1.044,7 megawattpiek.

Onderschatting werkelijkheid
De nieuwe statistiekenmethodiek leidt tot voortdurende neer- en opwaartse correcties. Een nadere analyse leert dat er veel overeenkomsten zijn met de methodiek van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) over de Vlaamse zonne-energiemarkt. In Vlaanderen zijn de data van het meest recente kwartaal per definitie een onderschatting van de werkelijkheid.

Dat blijkt ook in Nederland meer en meer het geval. Zo lieten de data van VertiCer begin april, vlak na afloop van het eerste kwartaal, nog een kwartaalgroei zien van 258,3 megawattpiek verdeeld over 127 projecten. In de nieuwste data die VertiCer deze week heeft vrijgegeven, is dat echter opnieuw naar boven bijgesteld tot 431,7 megawattpiek verdeeld over 354 projecten. Dat is alweer 13,7 megawattpiek meer dan bij de vorige update.

Kleine groei
Afgelopen kalendermaand is bovendien ook het per eind vorig jaar via de SDE+(+) aantal geïnstalleerde pv-projecten en het daarmee gemoeide vermogen opnieuw verhoogd, te weten van 33.842 naar 33.887 pv-projecten en van 9.769,1 naar 9.778,6 megawattpiek. Daarmee is het per eind vorig jaar geïnstalleerde vermogen sinds de eerste melding al verhoogd met 454,6 megawattpiek en 723 projecten en ook de opgestelde vermogens van eerdere kalenderjaren zijn daarbij al diverse keren aangepast.

In de nieuwste cijfers komt de jaargroei voor 2022 uit op 2.462 projecten en 1.936,9 megawattpiek, respectievelijk een krimp van 36 en 3 procent. In de eerste helft van 2023 zouden er 468 pv-projecten opgeleverd zijn via de SDE+(+), goed voor een vermogen van 829,3 megawattpiek. De halfjaargroei zou daarmee gemeten naar vermogen met 25,3 procent zijn gedaald en gemeten naar het aantal projecten zelfs 69,0 procent zijn gedaald. De krimp valt daarbij echter alweer een stuk lager uit dan in de eerste cijfers die begin juli bekend werden gemaakt. Toen was nog sprake van een krimp van ruim 50 procent van het nieuw geïnstalleerde vermogen. Ten opzichte van de tweede helft van het kalenderjaar 2022, toen 826,2 megawattpiek aan nieuw pv-vermogen werd verwelkomd, is zelfs sprake van een kleine groei van 0,4 procent.

Forse terugval
In de 2 onderstaande grafieken die de door VertiCer geregistreerde kwartaalgroei van het aantal pv-projecten en het daarmee gemoeide vermogen laten zien, is overduidelijk zichtbaar dat de SDE+(+)-markt na het recordjaar 2020 een forse terugval vertoont. Na een dal in het eerste kwartaal van 2021 leek er enkele kwartalen sprake van een zich herstellende markt, maar sinds het eerste kwartaal van 2022 is de nettogroei van het door VertiCer geregistreerde vermogen bijna ieder kwartaal gedaald. Het eerste kwartaal van dit kalenderjaar vormt daarop een uitzondering. Het aantal per kwartaal nieuw geregistreerde projecten daalt al onophoudelijk sinds het derde kwartaal van 2021.

-77 installaties
In de 2 onderstaande grafieken is te zien dat in de maand augustus in nagenoeg alle vermogensklassen sprake is van een negatieve groei van het aantal geregistreerde projecten. Daardoor is in de maand augustus geen sprake van een groei van het aantal door VertiCer geregistreerde pv-installaties, maar juist een krimp van 92 installaties en een afname van het opgestelde vermogen van 25,5 megawattpiek. Ook hier moet weer de kanttekening gemaakt worden dat het niet onwaarschijnlijk is dat de marktdata voor augustus komende maand alweer naar boven worden bijgesteld.

Negatieve uitschieter
Vooralsnog is met name de maand februari dit jaar de negatieve uitschieter.

10,6 gigawattpiek
Per eind juli is het opgesteld vermogen binnen de SDE+(+) volgens VertiCer 10.613,3 megawattpiek verdeeld over 34.228 pv-projecten.

In onderstaande grafiek is het cumulatief aantal door VertiCer geregistreerde pv-projecten en het daarmee gemoeide vermogen per vermogensklasse te zien.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten