logo
wvhj2023
© Brabant
© Brabant
4 september 2023

Nieuw bestuur Brabant gaat vol voor uitrol zonnepanelen op daken

Het nieuwe provinciebestuur van Noord-Brabant wil vol inzetten op de uitrol van zonnepanelen op daken. Dit schrijven VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66 en Lokaal Brabant in hun coalitieakkoord.

De 6 politieke partijen besteden in het bestuursakkoord ‘Samen maken we Brabant!’ niet alleen aandacht aan zonne-energie, maar ook volop aan netcongestie.

Grootschalige opwek
Het kersverse bestuur op het energiehoofdstuk van het coalitieakkoord met de mededeling dat zij toezien op de uitvoering van de afspraken uit de 4 Brabantse Regionale Energie Strategieën. ‘In deze Regionale Energiestrategieën (RES’en) zijn afspraken gemaakt over de hoeveelheid grootschalige duurzaam op te wekken energie door middel van zon, wind en warmte. Wij moedigen een snelle uitvoering van deze afspraken aan.’

Zonneladder
Voor zonne-energie en de aanleg van nieuwe zonneparken blijft de provincie de ‘zonneladder’ hanteren. ‘Bij de ontwikkeling en aanleg van nieuwe bedrijventerreinen bevorderen we multifunctioneel ruimtegebruik – bijvoorbeeld door meer zon op dak – door voorwaarden te stellen aan de nieuwe bedrijven die zich daar vestigen’, schrijven de 6 partijen in het akkoord. ‘Hiermee geven ook deze bedrijven invulling aan de energie- en klimaattransitie. Zonneparken op (landbouw)grond is de laatste trede op deze ladder. Zon op land staan we alleen toe als – uit een juiste toepassing van de zonneladder – blijkt dat het nodig is om energiedoelstellingen te halen.’

Vol stroomnet
Brabant heeft sinds vorig jaar te maken met netcongestie op het stroomnet. ‘Samen met de netbeheerder en het Rijk werken we aan een toekomstbestendig elektriciteitsnet voor Brabant’, schrijft de nieuwe coalitie. ‘Hiervoor willen we een meer decentraal energienetwerk ontwikkelen. Vanwege de problemen rondom netcongestie zijn energiebesparing en energieopslag nóg belangrijker. We ondersteunen vernieuwingen voor de opslag van energie en warmte. Hiervoor inventariseren wij eerst de mogelijkheden en risico’s van (grootschalige) energieopslag.’

Immunisatieportefeuille
‘We verkennen via de immunisatieportefeuille en het ontwikkelbedrijf hoe wij als provincie – in aanvulling op rijksregelingen en projecten van gemeenten – kunnen bijdragen aan bijvoorbeeld grootschalige isolatie van woningen, de warmtetransitie en zonnepanelen’, vervolgen de partijen. ‘Daarmee kunnen wij energiearmoede tegengaan. Energiecoöperaties spelen een belangrijke rol in het bevorderen van duurzame energievoorzieningen. Binnen onze mogelijkheden en binnen de kaders van het provinciale (financiële) instrumentarium bieden wij ruimte voor pilots voor het ondersteunen van energiecoöperaties.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten