logo
wvhj2023
© PV Cycle
© PV Cycle
31 juli 2023

PV Cycle: sluit zonnepanelen uit van richtlijn voor recycling elektronische apparatuur

PV Cycle roept de Europese Unie (EU) op om zonnepanelen uit te sluiten van de Richtlijn afgedankte elektronische apparatuur (WEEE). Zonnepanelen kunnen beter een éigen richtlijn krijgen.

PV Cycle houdt zich bezig met het inzamelen en recyclen van zonnepanelen en werd in 2007 opgericht door enkele producenten van zonnepanelen.

Verbruik versus opwek
Met het oog op de evaluatie van de WEEE-richtlijn heeft PV CYCLE in een position paper zijn visie uiteengezet op de inzameling en recycling van zonnepanelen. De organisatie stelt te hebben geconstateerd dat zonnepanelen en de WEEE-wetgeving om meerdere redenen niet met elkaar overeenkomen.

Ten eerste verbruikt alle andere elektrische en elektronische apparatuur die onder de richtlijn valt stroom, terwijl zonnepanelen juist stroom opwekken. Ten tweede hebben zonnepanelen een zeer lange levensduur, terwijl veel andere producten juist een veel kortere levensduur kennen.

Oplossingen
In de position paper reikt PV Cycle ook oplossingen aan voor de vormgeving van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor fabrikanten van zonnepanelen en andere hernieuwbare-energieproducten.

De organisatie dringt daarbij aan op de ontwikkeling van een apart wetgevend kader voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor alle apparatuur voor hernieuwbare energie.

Voorzieningen opbouwen
Ultimo hoopt PV Cycle dat de Europese Commissie zonnepanelen uitsluit van het toepassingsgebied van de WEEE-richtlijn en om een effectbeoordeling te starten van een wetgeving voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor alle producten en apparatuur op basis van hernieuwbare energie.

PV CYCLE raadt de EU daarbij aan om voor zonnepanelen in elke lidstaat een goede financiering van inzameling en recycling te borgen en in een beperkte periode voorzieningen op te bouwen, om zo niet afhankelijk te zijn van wispelturige markttendensen onder invloed van geopolitieke en energiebeleidsbeslissingen.

Verboden
Daarbij moet het idee van gescheiden inzameling van zonnepanelen volgens PV Cycle blijven bestaan. De inzameling van zonnepanelen via gemeentelijke inzamelnetwerken moet wat de organisatie betreft echter verboden worden.

PV Cycle beveelt tot slot aan om redelijke en realistische recycling- en terugwinningsstreefcijfers vast te stellen voor vlakglas gelamineerde producten – oftewel zonnepanelen – die niets gemeen hebben met klassiek elektronisch afval dat alleen uit metalen en kunststoffen bestaat.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten