logo
wvhj2023
© Jarretera | Dreamstime.com
© Jarretera | Dreamstime.com
18 juli 2023

Nieuw bestuur Drenthe wil maximale inzet voor zonnepanelen op daken

De nieuwe coalitie van de provincie Drenthe – bestaande uit de BoerBurgerBeweging (BBB), CDA, PvdA en VVD – gaat maximaal inzetten op de uitrol van zonnepanelen op daken. Verder is er oog voor functiecombinaties.

Dat schrijven de 4 partijen in het coalitieakkoord ‘Samen bouwen we Drenthe!’.

40 procent
Het nieuwe bestuur stelt te streven naar het halen van het Drentse doel van 40 procent hernieuwbare energie in 2030. ‘We stellen ons open voor alle actuele ontwikkelingen op energiegebied en sluiten op voorhand niets uit. Voor verduurzaming van de industrie en andere grootverbruikers is onze energie-infrastructuur een bepalende randvoorwaarde. Door netcongestie, overbelasting van het energienet aan de vraag- en de aanbodkant, kunnen op dit moment tientallen bedrijven, zon- en windprojecten niet worden aangesloten.’

3 sporen
Dit vraagt volgens Gedeputeerde Staten acties langs 3 sporen: sneller bouwen, sterker sturen en het vergroten van de flexibele capaciteit.

Voor het eerste spoor gaat het provinciebestuur helpen praktische, tussentijdse problemen met de energie-infrastructuur zo goed mogelijk op te lossen. Bijvoorbeeld door besluitvorming, eenvoudiger vergunningsprocedures en versnellingsteams vanuit overheden en netbeheerders. Voor het tweede spoor wordt het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (pMiek) de basis voor nieuwe netuitbreidingen en krijgt dat daarmee een sturende werking op ruimtelijke ontwikkelingen die energie vragen, produceren of opslaan. Voor het laatste spoor worden projecten gestimuleerd die pieken in de energievraag voorkomen. De provincie zet hierbij ook in op een bijdrage vanuit het Rijk, en ontwikkelingen als batterijopslag en de ruimtelijke inpassing daarvan hebben de provinciale aandacht.

Zonnepanelen op daken
Voor wat betreft duurzame energie stelt het nieuwe bestuur door te gaan met de afspraken uit het Klimaatakkoord, zoals onder andere vertaald in de Regionale Energie Strategie (RES), het Regionaal Mobiliteitsplan en de Energietransitie-agenda.

‘RES Regio Drenthe zien we als een belangrijke samenwerking voor hernieuwbare energie tot 2030. We geven hier een passend vervolg aan. Daarbij vinden we het belangrijk om inwoners te betrekken bij de opgave, de ontwikkeling van oplossingen en de uitvoering. We zetten in op maximale benutting van zonnepanelen op daken en stimuleren dit. Waar mogelijk en landschappelijk inpasbaar kijken we naar slimme functiecombinaties, zoals zonnepanelen op industrieterreinen, boven parkeerplaatsen of bij sportvoorzieningen.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten