logo
wvhj2023
© Artjazz | Dreamstime.com
© Artjazz | Dreamstime.com
11 juli 2023

Nederland vraagt EU definitief 735 miljoen euro voor ISDE en vol stroomnet

Nederland heeft de Europese Commissie 735 miljoen extra EU-geld gevraagd voor het opnemen van nieuwe maatregelen in het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan. Het geld is onder meer voor de ISDE en het stroomnet.

Eerder vroeg Nederland al 4,7 miljard euro aan voor zijn Herstel- en Veerkrachtplan en aan dat plan wordt nu een extra REPowerEU-hoofdstuk toegevoegd.

REPowerEU
De extra middelen die onder REPowerEU beschikbaar zijn, worden ingezet om de afhankelijkheid van Russische fossiele-energiebronnen binnen Nederland en de Europese Unie versneld af te bouwen.

Om aanspraak te kunnen maken op de voor Nederland gereserveerde 735 miljoen euro heeft Nederland een pakket aan bestaande voornemens van het inmiddels demissionaire kabinet opgevoerd. Sinds eind april heeft technische afstemming met de Europese Commissie plaatsgevonden over de Nederlandse inzet en nu is het moment van formele indiening aangebroken.

Nieuwe maatregelen
Nederland maakte eerder al bekend 735 miljoen euro aan middelen die via REPowerEU vanuit de EU beschikbaar zijn, in te willen zetten voor de financiering van de ISDE-subsidie voor isolatie, warmtepompen en zonneboilers.

Daarnaast stelt Nederland nu nieuwe maatregelen voor om de congestie op het elektriciteitsnet aan te pakken, de uitbreiding ervan te vergemakkelijken en vergunningverlening voor hernieuwbare-energieprojecten te vereenvoudigen.

350.000 maatregelen
Het extra geld voor de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) wil minister Kaag van Financiën de komende 2 jaar gaan inzetten. ‘Met de voorgenomen uitbreiding van deze subsidieregeling in 2024 en 2025 kan volledig aanspraak worden gemaakt op de beschikbare 735 miljoen euro.’

De minister verwacht dat consumenten en bedrijven zo 350.000 maatregelen kunnen treffen via de ISDE.

Stroomnet
Voor wat betreft het volle stroomnet, beoogt het kabinet 4 maatregelen te financieren met het extra EU-geld. Ten eerste versnelde inwerkingtreding van het prioriteringskader voor uitbreidingsinvesteringen van netbeheerders. Ten tweede het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN). Uit dit programma worden 2 specifieke acties opgevoerd voor REPowerEU: het inrichten van verbeterde bestuurlijke coördinatie door middel van energy boards per provincie en de gewijzigde netcode elektriciteit die een flexibeler inzet van netcapaciteit mogelijk maakt op plekken waar de ruimte op het elektriciteitsnet beperkt is.

Ook de oplevering van het Nationaal Plan Energiesysteem en een versnellingsregeling vergunningverlening voor energie-infrastructuurprojecten wil de minister met het EU-geld financieren.

Tot augustus 2026
De Europese Commissie zal de aanvullende maatregelen beoordelen. Als de beoordeling positief is, zal de Commissie een voorstel doen voor een gewijzigd uitvoeringsbesluit van het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan en later dit jaar dit aan de EU-landen sturen ter goedkeuring.

Nederland kreeg in oktober 2022 goedkeuring voor de nationale invulling van het coronaherstelfonds. Momenteel wordt gewerkt aan de uitvoering van de plannen. De fondsen kunnen worden uitgegeven tot augustus 2026.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten