Solar Magazine - Nederland wil geld EU inzetten om subsidie isolatie, warmtepompen en zonneboilers te financieren
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Nederland wil geld EU inzetten om subsidie isolatie, warmtepompen en zonneboilers te financieren
© Vanderwolfimages | Dreamstime.com

Nederland wil geld EU inzetten om subsidie isolatie, warmtepompen en zonneboilers te financieren

Nederland wil 735 miljoen euro aan middelen via REPowerEU vanuit de Europese Unie (EU) beschikbaar zijn, inzetten voor de financiering van de ISDE-subsidie voor isolatie, warmtepompen en zonneboilers.

Om aanspraak te kunnen maken op het volledige bedrag moest Nederland voor 1 mei bij de Europese Commissie een plan indienen voor de inzet van de investerings- en hervormingsmaatregelen.

Smalle inzet
De nu voorgestelde inzet vormt de basis voor de onderhandelingen met de Europese Commissie. Zodra die zijn afgerond, zal Nederland het officiële REPowerEU-hoofdstuk van het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan (HVP) indienen bij de EU.

Minister Kaag meldt dat Nederland met het oog op administratieve lasten en de ambitieuze door de Europese Commissie gestelde termijnen doelbewust heeft gekozen voor een smalle inzet van 1 investering en 1 hervorming.

Investering: ISDE
De beoogde investering die Nederland bij de EU indient, is de voorgenomen opschaling van de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) waaronder subsidies vallen voor (hybride) warmtepompen, zonneboilers, isolatiemaatregelen, warmtenetaansluitingen en de elektrische kookvoorziening.

‘Met de voorgenomen uitbreiding van deze subsidieregeling in 2024 en 2025 kan volledig aanspraak worden gemaakt op de beschikbare 735 miljoen euro’, aldus Kaag. ‘Deze regeling bevordert de groene transitie, en geeft invulling aan 4 van de 6 REPowerEU-doelstellingen: de energie-efficiëntie in gebouwen wordt vergroot, energiearmoede wordt aangepakt, de energievraag wordt gereduceerd en de integratie van hernieuwbare-energiebronnen wordt versneld.’

Hervorming: Energiewet
De beoogde hervorming die Nederland bij de EU indient, behelst meerdere structuurverbeteringen in het kader van de voorgenomen aanscherping van de Energiewet. ‘Onder meer ter wettelijke verankering van de Meerjarenprogramma’s Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) in het ordeningskader om de energietransitie te ondersteunen, daarnaast om de mogelijkheid te bieden van flexibele en tijdgebonden contracten, zogeheten alternatieve transportrechten, voor aangesloten partijen op het energienet’, aldus Kaag. ‘Deze wetswijziging en onderliggende aanpassingen bieden de partijen in het energiestelsel meer richting en helderheid om passende investeringen te doen voor de elektrificatie van het nationale energiesysteem – uitfaseren van aardgas – en toekomstige congestie van het elektriciteitsnet te mitigeren. Deze aanscherping van nationale energiewetgeving past goed op de REPowerEU-doelstelling om knelpunten voor energietransmissie aan te pakken en de integratie van hernieuwbare energiebronnen te versnellen.’

Alternatief
‘Mocht in de verdere afstemming met de Europese Commissie blijken dat verbreding van de Nederlandse inzet gewenst wordt, dan is het mogelijk om aanvullende maatregelen op te voeren’, vervolgt Kaag.

Welke aanvullende maatregelen dat zijn, meldt Kaag niet. In de beslisnota van haar ambtenaren is echter te lezen dat de subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) kan worden betrokken.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
SMA zoekt:

Technisch Trainer Nederland

Fulltime (40 uur) - Nederland
Wattkraft Benelux zoekt:

Senior Business Developer Energy Storage Solutions

32-40 uur - Utrecht
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!