Solar Magazine - PV-Vlaanderen presenteert handboek voor veilige daken met zonnepanelen
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
PV-Vlaanderen presenteert handboek voor veilige daken met zonnepanelen
© Sebastian Czapnik | Dreamstime.com

PV-Vlaanderen presenteert handboek voor veilige daken met zonnepanelen

PV-Vlaanderen heeft het ‘Handboek veilige PV-systemen | Niet-residentiële platte daken’ voor de ontwikkeling van veilige commerciële en industriële daken met zonnepanelen gepresenteerd.

Het handboek bevat aanbevelingen en de onderbouwing om pv-installaties veilig te bouwen en te exploiteren op commerciële en industriële gebouwen. PV-Vlaanderen heeft het handboek opgesteld samen met haar leden en geconsulteerd met  Techlink, Nelectra, Eloya, EDORA en Volta. De tekst is vervolgens opgenomen in de technische bibliotheek van sectororganisatie VOLTA.

Nieuw te bouwen
Het handboek is bedoeld als aanvulling en verduidelijking op reeds bestaande wetgeving. Het biedt ontwikkelaars, installateurs, eigenaars, gebruikers, verzekeringsmaatschappijen, brandweer en overheidsdiensten een handreiking voor nieuw te bouwen pv-installaties.

Zowel bouwkundige als elektrische en andere kwaliteits- en veiligheidsaspecten worden in het handboek aan de orde gesteld. Het document heeft overigens niet als doelstelling om bestaande wetgeving of verordeningen te wijzigen of specifiek te leiden tot nieuwe wetgeving, maar kan volgens de schrijvers gebruikt worden als praktijkrichtlijn of als basis voor een onderliggend afsprakendocument tussen verschillende partijen.

Snelle groei
Reden voor sectororganisatie Volta en PV-Vlaanderen om het handboek op te stellen, is de snelle groei van dakgebonden pv-installaties. De complexiteit en risico’s die gepaard gaan met het toenemen van het aantal pv-installaties zijn volgens de 2 organisaties niet voldoende onderkend en de belangen van de verschillende partijen zijn ook niet altijd gelijklopend.

Vanuit een onafhankelijk perspectief tracht het handboek daarom oplossingen aan te reiken die een grote uitrol van pv-installaties mogelijk maakt terwijl er oog is voor risicomanagement. Het handboek is hier te raadplegen.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
kWh People zoekt:

Projectleider Solar

Fulltime (40 uur) - Geldrop
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!