logo
wvhj2023
© Sebastian Czapnik | Dreamstime.com
© Sebastian Czapnik | Dreamstime.com
11 juli 2023

PV-Vlaanderen presenteert handboek voor veilige daken met zonnepanelen

PV-Vlaanderen heeft het ‘Handboek veilige PV-systemen | Niet-residentiële platte daken’ voor de ontwikkeling van veilige commerciële en industriële daken met zonnepanelen gepresenteerd.

Het handboek bevat aanbevelingen en de onderbouwing om pv-installaties veilig te bouwen en te exploiteren op commerciële en industriële gebouwen. PV-Vlaanderen heeft het handboek opgesteld samen met haar leden en geconsulteerd met  Techlink, Nelectra, Eloya, EDORA en Volta. De tekst is vervolgens opgenomen in de technische bibliotheek van sectororganisatie VOLTA.

Nieuw te bouwen
Het handboek is bedoeld als aanvulling en verduidelijking op reeds bestaande wetgeving. Het biedt ontwikkelaars, installateurs, eigenaars, gebruikers, verzekeringsmaatschappijen, brandweer en overheidsdiensten een handreiking voor nieuw te bouwen pv-installaties.

Zowel bouwkundige als elektrische en andere kwaliteits- en veiligheidsaspecten worden in het handboek aan de orde gesteld. Het document heeft overigens niet als doelstelling om bestaande wetgeving of verordeningen te wijzigen of specifiek te leiden tot nieuwe wetgeving, maar kan volgens de schrijvers gebruikt worden als praktijkrichtlijn of als basis voor een onderliggend afsprakendocument tussen verschillende partijen.

Snelle groei
Reden voor sectororganisatie Volta en PV-Vlaanderen om het handboek op te stellen, is de snelle groei van dakgebonden pv-installaties. De complexiteit en risico’s die gepaard gaan met het toenemen van het aantal pv-installaties zijn volgens de 2 organisaties niet voldoende onderkend en de belangen van de verschillende partijen zijn ook niet altijd gelijklopend.

Vanuit een onafhankelijk perspectief tracht het handboek daarom oplossingen aan te reiken die een grote uitrol van pv-installaties mogelijk maakt terwijl er oog is voor risicomanagement. Het handboek is hier te raadplegen.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten