logo
wvhj2023
© Belgian Solar
© Belgian Solar
10 juni 2023

De harde cijfers | Vlaanderen: 125 procent meer consumenten installeren zonnepanelen

Consumenten hebben in Vlaanderen tot en met april ruim 91 procent meer zonnepanelen geïnstalleerd. Het aantal nieuwe installaties steeg met 125 procent. Deze week in ‘De harde cijfers’ nieuwe cijfers van het VEKA.

Uit de nieuwste cijfers van het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) blijkt dat tot en met eind april 34.156 consumenten zonnepanelen installeerden. Dat is 91 procent meer dan in dezelfde periode in 2022. Het daarmee gemoeide omvormervermogen van 166,13 megawatt is zelfs 125 procent hoger dan in dezelfde periode in 2022.

Voorlopige cijfers
Bovendien zullen de installatiecijfers voor de maand april nog, vermoedelijk fors, naar boven bijgesteld worden. De daadwerkelijke groei ligt dus hoger, omdat de cijfers voor 2022 vrijwel definitief zijn, terwijl die voor 2023 voorlopig en een eerste indicatie zijn.

Verhogingen vinden aan de lopende band plaats. De oorzaak is dat nieuwe installaties verschillende stappen moeten doorlopen. Hierdoor worden ze in veel gevallen pas enkele maanden na indienstname door de netbeheerders geregistreerd. Data van het recentste kwartaal, en in het bijzonder de laatste maand, zijn daarom per definitie onvolledig en volgens het VEKA een onderschatting van de werkelijkheid. 

Per vermogenscategorie
Onderstaande tabel bevat de in 2023 door het VEKA geregistreerde, nieuw geïnstalleerde zonnepaneelinstallaties. De vermelde vermogens zijn de omvormervermogens (AC-vermogen).

Vermogenscategorie

Aantal installaties

Vermogen (omvormer)

Kleiner dan 10 kilowatt

34.156

166,13 megawatt

10 tot 40 kilowatt

22

0,42 megawatt

40 tot 250 kilowatt

28

3,71 megawatt

250 tot 750 kilowatt

3

1,15 megawatt

Groter dan 750 kilowatt

-

-

Totaal

34.209

171,41 megawatt

Per provincie
Per provincie is de verdeling van het aantal nieuwe installaties in 2023 als volgt:

Provincie

Aantal installaties

Vermogen (omvormer)

Antwerpen

9.482

46,90 megawatt

Limburg

4.392

26,52 megawatt

Oost-Vlaanderen

7.700

38,01 megawatt

Vlaams-Brabant

6.182

31,07 megawatt

West-Vlaanderen

5.913

28,91 megawatt

Totaal

34.209

171,41 megawatt

De 2 onderstaande grafieken tonen het aantal nieuwe installaties bij consumenten (kleiner dan 10 kilowatt) en het hiermee gemoeide omvormervermogen voor 2022 en 2023. 

De 2 onderstaande grafieken tonen het aantal nieuwe installaties in de zakelijke markt (systemen groter dan 10 kilowatt) en het hiermee gemoeide omvormervermogen voor 2022 en 2023. 

89 procent meer installaties
De onderstaande tabel bevat een vergelijking tussen het aantal nieuwe installaties in de periode januari-april van de kalenderjaren 2022 en 2023 en laat zien dat dit met 89 procent is gestegen.

Grootte systeem (aantal installaties)

2022

2023

groei

Kleiner dan 10 kilowatt

17.908

34.156

+91 procent

10 tot 40 kilowatt

69

22

-68 procent

40 tot 250 kilowatt

80

28

-65 procent

250 tot 750 kilowatt

3

3

0 procent

Groter dan 750 kilowatt

2

-

-100 procent

Totaal

18.062

34.209

+89 procent

66 procent meer vermogen
De onderstaande tabel bevat een vergelijking tussen het vermogen van de nieuwe installaties in de kalenderjaren 2022 en 2023 en laat zien dat dit met 66 procent is gegroeid. Deze steeds grotere groei is in zijn geheel toe te schrijven aan de residentiële markt (red. systemen kleiner dan 10 kilowatt) die in vergelijking met het voorgaande kalenderjaar 125 procent meer vermogen verwelkomde. In alle segmenten van de zakelijke markt (red. systemen groter dan 10 kilowatt) is in de voorlopige cijfers sprake van een krimp, waarbij opgemerkt moet worden dat veel zakelijke installaties door het verwerkingsproces pas maanden na inbedrijfstelling - met terugwerkende kracht - in de statistieken terug te zien zijn.

Grootte systeem (vermogen in megawatt)

2022

2023

groei

Kleiner dan 10 kilowatt

73,89

166,13

+125 procent

10 tot 40 kilowatt

1,64

0,42

-74 procent

40 tot 250 kilowatt

8,32

3,71

-55 procent

250 tot 750 kilowatt

1,30

1,15

-12 procent

Groter dan 750 kilowatt

17,99

-

-100 procent

Totaal

103,14

171,41

+66 procent

800.000e installatie in zicht
In totaal beschikte Vlaanderen volgens het VEKA per eind april 2023 over 5.218,19 megawatt aan pv-systemen. Daarbij gaat het om 791.920 zonnepaneelinstallaties en daarmee heeft Vlaanderen afgelopen maand mogelijk de 800.000e pv-installatie verwelkomd. Onderstaande grafieken tonen het aantal nieuwe installaties per kalenderjaar en het daarmee gemoeide vermogen. 

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten