logo
wvhj2023
© Martijn Beekman
© Martijn Beekman
30 mei 2023

Minister Adema: verplichte keuring voor zonnepanelen op stallen

Minister Adema gaat een keuring verplichten voor zonnepanelen en andere elektrische installaties bij veehouderijen om het aantal stalbranden terug te dringen. Het gaat om 3- en 5-jaarlijkse brandveiligheidskeuring.

De verplichte keuring is onderdeel van de verstevigde aanpak voor stalbranden. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil het aantal dodelijke stalbranden en het aantal dodelijke dierlijke slachtoffers in 2026 halveren ten opzichte van 2020.

Internetconsultatie
Brandveiligheidseisen voor stallen zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. In 2014 zijn daar nieuwe brandveiligheidseisen, zoals de verplichte brandcompartimentering van de technische ruimte, aan toegevoegd. Voor stallen vergund vóór 2014 gelden deze aanvullende eisen niet.

De extra brandveiligheidsvoorschriften wil minister Adema vastleggen in het ‘Besluit houders van dieren in verband met het stellen van brandveiligheidsvoorschriften voor het houden van dieren voor productie’. In de afgelopen maand is het besluit via internet geconsulteerd. In totaal zijn er tijdens de internetconsultatie die deze week is afgerond 23 reacties binnengekomen.

Scope 10 en 12
De Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB) die de minister nu geconsulteerd heeft, moet per 2024 van kracht worden. Daarbij wordt vastgelegd dat elektra- en zonnestroominstallaties volgens de best beschikbare norm – Scope 10 en Scope 12 van certificeringsinstantie SCIOS – gekeurd moeten worden; iedere 3 jaar voor grote veehouderijen en iedere 5 jaar voor de overige veehouderijen. ‘Beide keuringen hebben als doel om de risico’s op het ontstaan van brand te verkleinen en zo het ontstaan van brand te voorkomen’, aldus Adema. ‘De keuringen hebben dus een preventieve werking.’

Daarnaast is voorzien in een jaarlijkse brandveiligheidskeuring voor alle veehouderijen, die gericht is op verbetering van het brandveiligheidsmanagement op de veehouderijen en op bewustwording van de veehouder. De veehouder zal, als de keuring daar aanleiding toe geeft, maatregelen moeten nemen om het risico op ontstaan van brand in zijn stal te beperken. Naast de verplichte keuringen die preventief werken, werkt de minister ook aan een verplichting om schadebeperkende maatregelen te nemen. Het gaat in ieder geval om de brandcompartimentering van de technische ruimte voor bestaande stallen.

24.524 veehouderijlocaties
In Nederland zijn er in totaal 24.524 veehouderijlocaties waar melkvee, vleeskalveren, melkgeiten, vleesvarkens, zeugen, legkippen en vleeskuikens worden gehouden voor productiedoeleinden.

Van de 24.524 veehouderijlocaties waar straks de keuringen verplicht worden uitgevoerd, vallen er 4.185 veehouderijlocaties onder de grotere veehouderijen die de elektra- en/of zonnestroominstallatiekeuring om de 3 jaar moeten uitvoeren. De overige 20.339 veehouderijlocaties zijn verplicht om de elektra- en/of zonnestroominstallatiekeuring om de 5 jaar uit te laten voeren. De melkveehouderij vertegenwoordigt met 15.607 locaties ruim 60 procent van de bedrijven.

Brancheorganisaties kritisch
De verschillende brancheorganisaties tonen begrip voor de voorgenomen verplichte keuringen, maar tonen zich tegelijkertijd op specifieke onderdelen ook kritisch. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) stelt dat melkveehouders door de negatieve stroomprijzen steeds vaker moeten bijbetalen voor het terugleveren van stroom en nu ook nog elke 3 of 5 jaar extra kosten moeten gaan maken voor het laten keuren van hun zonnepaneelinstallatie; ongeacht of de zonnepanelen op een dierenverblijf liggen. Dit legt volgens de NMV een rem op de aanleg van zonnepanelen. Melkveehouders onderwerpen volgens de organisatie hun zonnepaneelinstallatie bovendien bij de aanleg al aan een Scope 12 brandveiligheidskeuring.

De Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) wijst erop dat bedrijven die voorlopers waren en vroeg geïnvesteerd hebben in zonnepanelen zonder aanzienlijke investeringen niet kunnen voldoen aan de nieuwe eisen van Scope 12. Een overgangstermijn is volgens de organisatie noodzakelijk, zodat aangesloten kan worden bij reguliere onderhouds- en terugverdientermijnen van de zonnepaneelsystemen.

Ook LTO Nederland vraagt om een dergelijk overgangsrecht. De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) vraagt zelfs om een uitzonderingspositie voor oudere installaties, omdat de eis leidt tot buitenproportionele investeringen. Het Verbond van Verzekeraars wil dat ook energieopslagsystemen zoals batterijen onder de verplichte keuringen gaan vallen.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten