logo
wvhj2023
© Walencienne | Dreamstime.com
© Walencienne | Dreamstime.com
19 april 2023

Europees Parlement neemt klimaatwetten aan: vervuiler gaat betalen

Het Europees Parlement heeft voor de invoering van enkele klimaatwetten gestemd, waardoor de vervuiler gaat betalen. Zo worden gratis emissierechten in het emissiehandelssysteem (ETS) vanaf 2026 afgebouwd.

Het Europees Parlement heeft groen licht gegeven voor de akkoorden die eind 2022 met de EU-landen werden bereikt over wetgeving die onderdeel is van het Fit for 55-pakket dat weer onderdeel is van de Europese Green Deal. Met het Fit for 55-pakket van Eurocommissaris Frans Timmermans wil de EU haar broeikasgasemissies uiterlijk in 2030 met minimaal 55 procent terugdringen ten opzichte van het niveau van 1990.

Emissiehandelssysteem (ETS)
De hervorming van het ETS werd door het Europees Parlement goedgekeurd met 413 stemmen voor, 167 tegen en bij 57 onthoudingen. De nieuwe wet zorgt voor een ambitieuzer emissiehandelssysteem. De broeikasgasemissies in ETS-sectoren moeten in 2030 namelijk met 62 procent zijn gedaald ten opzichte van het niveau van 2005. Dit heeft tot gevolg dat de gratis emissierechten voor bedrijven van 2026 tot 2034 zullen worden afgebouwd. Het Europese ETS bevat momenteel ongeveer 11.000 installaties uit de energie-intensieve industrie en de elektriciteitssector, die samen verantwoordelijk zijn voor ongeveer 40 procent van de broeikasgasemissies in de Europese Unie (EU).

Het Europees Parlement heeft ook ingestemd met een afzonderlijk en nieuw ETS II voor brandstoffen voor wegvervoer, gebouwen en bepaalde andere sectoren. Hierdoor zal er in 2027 of, bij uitzonderlijk hoge energieprijzen, in 2028 een prijskaartje komen te hangen aan broeikasgasemissies in deze sectoren en de vervuiler gaat betalen.

Het Europees Parlement stemde voor het eerst ook voor de opname van broeikasgasemissies uit de maritieme sector in het ETS, en wel met 500 stemmen voor, 131 tegen en bij 11 onthoudingen. Bovendien ging het EP met 463 stemmen voor, 117 tegen en bij 64 onthoudingen akkoord met de herziening van het ETS voor de luchtvaart. Dit zal leiden tot de afbouw van gratis emissierechten voor de luchtvaartsector tot 2026 en zal het gebruik van duurzame luchtvaartbrandstoffen stimuleren.

Koolstoflekkage (CBAM)
Het Parlement keurde de regels voor het nieuwe EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens goed met 487 stemmen voor, 81 tegen en bij 75 onthoudingen. Het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) heeft tot doel landen van buiten de EU aan te sporen hun klimaatambitie te vergroten en ervoor te zorgen dat de Europese en wereldwijde klimaatinspanningen niet worden ondermijnd door de verplaatsing van Europese productie naar landen met een minder ambitieus klimaatbeleid.

De goederen die onder het CBAM vallen zijn ijzer, staal, cement, aluminium, meststoffen, elektriciteit, waterstof en, onder bepaalde voorwaarden, indirecte emissies. Importeurs van deze goederen moeten het prijsverschil betalen tussen de koolstofprijs in het productieland en de prijs van de koolstofemissierechten in het kader van het EU-ETS. Het CBAM wordt van 2026 tot 2034 geleidelijk ingevoerd. Dit gebeurt in hetzelfde tempo als de afbouw van de gratis emissierechten in het kader van het EU-ETS.

Sociaal Klimaatfonds
Tot slot heeft het Europees Parlement ingestemd met een Europees sociaal klimaatfonds dat in 2026 opgericht moet worden. Dit plan werd met 521 stemmen voor, 75 stemmen tegen en bij 43 onthoudingen goedgekeurd.

Het fonds moet een rechtvaardige en sociaal inclusieve klimaattransitie garanderen. Het is bedoeld voor kwetsbare gezinnen, micro-ondernemingen en vervoersgebruikers die zwaar zijn getroffen door energie- en vervoersarmoede. Als het Sociaal Klimaatfonds eenmaal is ingevoerd, wordt het tot een bedrag van 65 miljard euro gefinancierd door de veiling van ETS II-emissierechten. Nog eens 25 procent zal worden gedekt door nationale middelen van de lidstaten. Het totaal benodigde bedrag wordt geraamd op 86,7 miljard euro.

Vervolg
Alle wetgevingsteksten die door het Europees Parlement zijn goedgekeurd, moeten nu nog formeel worden goedgekeurd door de Raad van de Europese Unie.

Vervolgens worden ze in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd en treden ze 20 dagen later in werking.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten