logo
wvhj2023
© CE Delft
© CE Delft
28 maart 2023

Nieuwe tool om private en maatschappelijke kosten zonnepanelen te vergelijken

CE Delft heeft in opdracht van TKI Urban Energy en RVO een nieuwe tool ontwikkeld om de private en maatschappelijke kosten van grootschalige systemen met zonnepanelen te vergelijken.

De webtool biedt de mogelijkheid om verschillende toepassingen met elkaar te vergelijken: grondgebonden zonneparken, drijvende zonneparken en zonnepanelen op daken. Daarbij kunnen de kosten onderzocht worden in verschillende richtjaren en kunnen ook de effecten van bijvoorbeeld de CO2-prijs worden meegenomen.

Mkba
De tool biedt daarmee beleidsmakers en betrokkenen de mogelijkheid om een volledige maatschappelijke kosten-batenanalyse (mkba) te maken. De berekeningen worden gedaan aan de hand van een methode om gestandaardiseerde kosten van één kilowattuur zonnestroom te bepalen: de levelised cost of energy.

Hierbij worden alle kosten over de gehele levensduur meegenomen en uitgedrukt per te leveren kilowattuur. Maatschappelijke baten zoals reductie van CO2 en luchtverontreinigende stoffen worden meegenomen als besparingen op de kilowattuurkosten, terwijl kosten van ruimtelijke inpassing, visuele hinder en vergroten van capaciteit van elektriciteitsnetten als extra kosten zijn meegenomen in de kilowattuurprijs.

Flexopties
Voor zonneparken kunnen verschillende varianten – ‘flexopties’ – worden doorgerekend die de belasting van het stroomnet beperken, waaronder curtailment en batterijen. Door het aftoppercentage van de netaansluiting te variëren, kunnen de gevolgen van curtailment worden verkend.

Voor batterijen beperkt de tool zich tot batterijen die gecombineerd worden met een zonnepark en die zich enkel richten op maximalisatie van de output binnen de grenzen van de netaansluiting of beschikbare netcapaciteit.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten