logowvhj2023
hero-image
21 januari 2013

PV GRID-consortium ontwikkelt nieuw Europees overzicht zonnestroomsystemen

Het Europese consortium PV GRID heeft een nieuw overzicht van de mogelijkheden en belemmeringen voor netkoppeling met zonnepanelen gelanceerd. Er is uitgebreide informatie beschikbaar gesteld op de online database waarin beschreven wordt welke procedures particulieren, bedrijven of projectontwikkelaars moeten doorlopen in de verschillende lidstaten om in het net te kunnen voeden. De informatie beschrijft administratieve, juridische en financiële aspecten van het operationeel krijgen van zonnestroom initiatieven.

Implementatie
Het tweejarige project PV GRID maakt onderdeel uit van het Intelligent Energy for Europe programma van de Europese Commissie. Het consortium stelt zich als doel het oplossen van technische, administratieve en wettelijke belemmeringen van netkoppeling van zonnestroominstallaties, voor particulieren, bedrijven en projectontwikkelaars. Hierdoor zullen zonnestroom initiatieven gemakkelijker gerealiseerd kunnen worden en dat zal de implementatie van deze schone energieopwekking stroomlijnen. Het eindrapport is beschikbaar in oktober 2014.  Zowel marktpartijen uit de zonne-energiesector als netbeheerders op de distributienetten en op de midden- en hoogspanningsnetten zullen worden betrokken bij het ontwikkelen van mogelijkheden voor verbetering. Experts uit de verschillende lidstaten zullen gerichte adviezen brengen per lidstaat. Holland Solar kan deze concrete adviezen inbrengen in de nationale afspraken, regelgeving en uitvoering van SDE+.

Eerste resultaten
De eerst resultaten laten zien dat het proces om kleine particuliere zonnestroom systemen te installeren het minst problemen geeft in België, Duitsland en Griekenland, terwijl men in Spanje en Zweden de meest tijdrovende procedure hanteert. In het overzicht is ook te zien dat het in de meeste landen complexer wordt bij installaties op commerciële en industriële gebouwen. Daarnaast geeft de database inzicht door de mogelijkheid landen te vergelijken met indicatoren als wachttijd, toelatingseisen voor systemen en benodigde juridisch administratieve inzet.
Voor Nederland geldt dat er grote internationale interesse is voor het salderen (zogenaamde 'net metering' in het Engels). Dit wordt gezien als een eenvoudige methode om zonnestroom te stimuleren. Het ontbreken van voldoende mogelijkheden voor appartementen wordt als belemmering gezien. Voor grotere systemen worden de nadelen van de SDE+ genoemd: veranderlijkheid en de onzekerheid van de toekenning en de lage subsidiebedragen. Grote systemen hebben voorts geen inbedding in de wet voor salderen, waardoor bij grote parken de ruimtelijke procedures als zorgwekkend complex worden beoordeeld. Holland Solar zal zorg dragen voor concrete adviezen vanuit dit consortium.
Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.