logo
wvhj2023
hero-image
28 januari 2015

EXCLUSIEF: Solar Magazine presenteert hoofdlijnen Solar Trendrapport 2015

Solar Magazine presenteert als eerste de hoofdlijnen van het Solar Trendrapport 2015. Vanmiddag (de presentatie is gaande) worden de belangrijkste resultaten van het rapport gepresenteerd op Universiteit Nijenrode.

30,6 procent van de respondenten die meegewerkt hebben aan het Solar Trendrapport is installateur, 30,1 procent leverancier/importeur en 26,0 procent R&D-organisatie / niet-technisch dienstverlener. Wat verder opvalt aan het profiel van de respondenten is dat bijna de helft van de respondenten aangeeft ook (40,3 procent) of zelfs voornamelijk (8,7 procent) actief te zijn in zonnewarmte. De meerderheid van de bedrijven is inmiddels meer dan vijf jaar actief in zonne-energie. Naast activiteiten rond zonne-energie, zijn veel van de respondenten ook actief in warmtepompen, led-verlichting en duurzaam advieswerk.

 

Belangrijkste conclusie: veel optimisme over 2015

Belangrijkste conclusie die op basis van de gegevens uit het rapport getrokken kan worden, is dat de sector ook in 2014 gegroeid is en zeer optimistisch is over het kalenderjaar 2015. Vijftig procent van de zonne-energiesector heeft de omzet in 2014 zien stijgen. Tachtig procent van de sector heeft ook de winst zien stijgen of consolideren.

Ruim driekwart van de respondenten verwacht een stijging van de omzet in 2015. Eenderde van de respondenten denkt dat het nieuw geïnstalleerd vermogen qua omvang gelijk blijft aan 2014, bijna tweederde verwacht een stijging. De verwachte omzetstijging komt voort uit een aantal factoren. Er is volgens de respondenten nog altijd sprake van een groeiende focus gericht op (duurzame) energiebesparing. Na het veiligstellen van de salderingsregeling (tot in ieder geval 2020, met een evaluatie vanaf 2017) worden de uitvloeisels van de SDE+-regeling in de praktijk zichtbaar. Beide regelingen leiden waarschijnlijk tot (sterke) groei van de zonne-energiemarkt. Anderzijds is de onderlinge concurrentiestrijd nog altijd groot en is zijn er tekenen van marktconsolidatie.

 

Enkele opmerkelijke hoofdlijnen uit het trendrapport zijn:

  • Respondenten verwachten veelal geen baanbrekende innovaties in 2015.
  • De komende vijf jaar is er behoefte aan innovaties in opslagsystemen en automatisering: veertig procent van de respondenten verwacht binnen vijf jaar rendabele opslagsystemen.
  • Volgens de producenten zullen de kostprijzen van zonnecellen en fabricage blijven dalen. Verder stellen de producenten dat de zonne-energiemarkt door de prijzenoorlog erg volatiel is. Hier komt onzekerheid uit voort die wordt versterkt doordat bedrijven te weinig winst maken, grote projecten door langere terugverdientijden ontbreken en het volwassen worden van de sector verder wordt beperkt door het ‘zwabberende overheidsbeleid’.
  • Opslag, gebouwintegratie, domotica, elektrisch rijden en dunne film worden door de leveranciers gezien als belangrijkste technologische ontwikkelingen voor 2015. Volgens diverse respondenten zullen micro-omvormers de markt bestormen en de druk op stringomvormers opvoeren. Ook de combinatie van zonnestroom en zonnewarmte (pvt) wordt verwacht in 2015, net als de verdere ontwikkelingen in rendementen.
  • Leveranciers zien bij zowel pv- als zonnewarmtesystemen het meeste marge in het installatiewerk en niet bij de geleverde producten. Leveranciers zien zichzelf overigens genoodzaakt tegen lage prijzen te verkopen. Installateurs spreken op hun beurt van (heel) lage winstmarges bij zonne-energiesystemen, ondanks dat zij erkennen dat op het installatiewerk het meeste marge zit.
  • Onder de installateurs heerst een tweedeling met betrekking tot een mogelijke oplossing voor verbetering van de (winst)marges. Een groot deel van de installateurs denkt aan het afschaffen van de importheffing en het aan banden leggen van samenwerkingen tussen overheid en inkooporganisaties. Een ander deel denkt voornamelijk aan het ontwikkelen en opleggen van kwaliteitseisen en bijbehorende keuringen en controles.

 

Zie ook de berichten:


Over het Solar Trendrapport 2015
Het Solar Trendrapport 2015 is een marktonderzoek (tot stand gekomen door een coproductie van Solar Solutions en Solar Magazine en met ondersteuning van Holland Solar, TKI Solar Energy en UNETO-VNI) waaraan tweehonderd solar professionals hebben meegewerkt. Het trendrapport brengt jaarlijks trends in kaart over kwaliteit, marktontwikkelingen, techniek en politieke ontwikkelingen. Daarnaast is dit jaar voor het eerst een brancheonderzoek uitgevoerd naar cijfers over omzet, winst en werkgelegenheid. Het Solar Trendrapport 2015 omvat ruim tachtig pagina’s met gegevens, interpretaties en aanbevelingen. Een volledig exemplaar van het Solar Trendrapport 2015 is hier te bestellen.

 

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten