logo
wvhj2023
© André Muller | Dreamstime.com
© André Muller | Dreamstime.com
8 maart 2023

Zonne-energie en vol stroomnet hoofdgerecht van verkiezingsmenu Provinciale Staten

Net als 4 jaar geleden is ook bij de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart 2023 zonne-energie een van de belangrijkste thema’s. De redactie van Solar Magazine duikt in de provinciale verkiezingsprogamma’s...

De Provinciale Statenverkiezingen zouden zomaar eens een cruciale rol kunnen gaan spelen in het salderingsdossier, zonder dat de provinciale politici zelf enige zeggenschap hebben over het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling.

Salderen
De Tweede Kamer heeft weliswaar ingestemd met de afbouw van het salderen, maar de Eerste Kamer moet nog altijd groen licht geven. Of dat gebeurt is nog onzeker, want de Eerste Kamerleden willen minister Jetten nog vragen stellen over zijn wetsvoorstel. Jetten zal een of meerdere oppositiepartijen moeten overtuigen, want de regering heeft in de huidige Eerste Kamer geen politieke meerderheid. Na de verkiezingen zou die meerderheid zo nog maar eens een stuk verder weg kunnen zijn, want in de februaripeiling van marktonderzoeksbureau Ipsos zou deze op een verlies van 3 zetels staan.

De Provinciale Statenverkiezingen zijn namelijk getrapte verkiezingen. De burgers kiezen het provinciebestuur, maar de nieuwe leden van de Provinciale Staten kiezen op hun beurt weer de nieuwe leden van de Eerste Kamer. Op dinsdag 13 juni 2023 zal de Eerste Kamer voor de eerste keer in zijn nieuwe samenstelling vergaderen. Een week daarvoor – op dinsdag 6 juni 2023 – is de laatste vergaderdag van de huidige Eerste Kamer. Wordt op uiterlijk die datum het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling niet goedgekeurd door de Eerste Kamer, dan is het woord aan de nieuwe Eerste Kamerleden.

Stroomnet
Los van het salderingsdossier – dat ongetwijfeld ook in de provinciale politieke achterkamertjes besproken zal zijn – is de energietransitie, en in het bijzonder zonne-energie, in ieder verkiezingsprogramma terug te vinden. Daarbij gaat het niet alleen om zon-op-dak, het weren van zonneparken van landbouwgrond en zonnecarports, maar ook over de problemen op het volle stroomnet. Vrijwel iedere politieke partij wil zich hard maken voor snelle netuitbreiding.

Zo schrijft de Gelderse fractie van de BoerBurgerBeweging (BBB): ‘Het stroomnetwerk van de netbeheerders moet worden aangepast, zodat boeren en burgers volop de daken kunnen vol leggen met zonnepanelen en ook in staat zijn de energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet.’ En de Drentse VVD: ‘De provincie dient met netbeheerders te onderzoeken waar en hoe snel uitbreiding kan plaatsvinden, en dit te ondersteunen.’

FVD, JA21 en PVDD
Opvallend is er dat er 3 partijen zijn (red. voor dit artikel zijn enkel de verkiezingsprogramma’s van de partijen geanalyseerd die in de peiling op 2 of meer Eerste Kamerzetels staan) die nagenoeg generieke verkiezingsprogramma’s hebben die in alle provincies hetzelfde zijn.

Forum voor Democratie (FVD) doet het onderwerp zonne-energie in het verkiezingsprogramma af met 1 simpele zin: ‘Geen zonneakkers’. JA21 heeft er 1 woord meer voor nodig: ‘Geen nieuwe zonnevlaktes’. De Drentse fractie van JA21 kiest een net iets andere formulering: ‘Per direct stoppen met zonnevlaktes’.

Ook de Partij voor de Dieren kiest voor een generiek verkiezingsprogramma, maar dan wel met meer aandacht voor zonne-energie. De partij wil dat zonnepanelen op daken de norm worden en de provincies dit subsidiëren, stimuleren en faciliteren. Verder komen er geen zonneparken in de natuur en in principe ook niet op landbouwgrond. Een zonneladder, die de volgorde bepaalt van aanleg, is onderdeel van het afwegingskader.

Lees het volledige artikel hieronder in de maart 2023-editie van Solar Magazine.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten