logo
wvhj2023
© Enexis
© Enexis
2 maart 2023

Nieuwe visie Enexis: alleen nog grote zonneparken waar veel vraag naar stroom is

Plan nieuwe zonneparken niet meer in afgelegen gebieden, maar in de buurt van afnamegebieden zoals een industriegebied of bedrijventerrein. Die oproep doet Enexis in zijn nieuwe visie ‘Duurzaam op land’.

Enexis stelt geen voorstander te zijn van mono-zon op land – door de netbeheerder gedefinieerd als een zonnepark in een afgelegen gebied, waar nauwelijks elektriciteitsverbruikers omheen zitten. ‘Belangrijk om te weten is dat het gaat om een visie. We blijven nu onze huidige werkwijze inzetten.’ Dat betekent dat wie een aanvraag indient, van Enexis gewoon een offerte krijgt toegestuurd.

Niet alles kan
‘Anders dan voorheen prioriteren wij op uitbreidingen die zoveel mogelijk van de maatschappelijke vragen invullen’, schrijft de netbeheerder in zijn nieuwe visie. ‘Daarmee wordt het dus aantrekkelijk om zonneprojecten te vergunnen op locaties waar het net toch al uitgebreid wordt vanwege een grote groei in de elektriciteitsvraag. Zon kan daarop dan volgend zijn.’

‘We moeten duidelijke keuzes maken’, vervolgt Enexis. ‘Niet alles kan, dus waar willen we wat en wanneer? Die keuzes zijn gebaseerd op maatschappelijke waarde. Zowel in de interne organisatie als in de samenwerking met stakeholders vraagt dit om een andere werkwijze. Prioriteit dit jaar is om die concreet te maken. We maken vaart met een zon op dak-aanpak die bijdraagt aan de versnelling die zon op dak nodig heeft. Vanaf het tweede kwartaal richten we ons op het versnellen van windclusters.’

4.000 klanten op wachtlijst
‘In totaal staan er zo’n 4.000 klanten op de wachtlijst met wind- en (vooral) zonprojecten waar op dit moment geen netcapaciteit voor is’, licht chief technology officer Jeroen Sanders toe. ‘De totale vermogensvraag van deze partijen is bijna 14 gigawatt – als we alle invoeders op deze wachtlijst op korte termijn willen aansluiten, dan moeten we onze netcapaciteit verdubbelen. Dat is niet realistisch.’

Sanders stelt dat zijn organisatie daarom pleit voor een andere aanpak. ‘Door zonneparken op locaties te plannen waar het net toch al uitgebreid wordt, vanwege de grote groei in afname, kunnen zonneparken vrijwel overal ingepast worden. Denk bijvoorbeeld aan industriegebieden of bedrijventerreinen. Door op deze manier zorgvuldiger om te gaan met de ruimte op het net kunnen we simpelweg meer duurzame opwekkers aansluiten. We sluiten zonneparken dus graag aan, maar niet meer “in the middle of nowhere”.’

De 3 uitgangspunten van Enexis’ nieuwe visie

De nieuwe visie ‘Duurzaam op land’ van Enexis kent de volgende 3 uitgangspunten:

1. Laat zon volgend en niet leidend zijn
Enexis wil dat bij het plannen van duurzaam op land veel beter nagedacht wordt over de locatie. ‘Plan zonprojecten op locaties waar het net toch al uitgebreid wordt vanwege een grote groei in de afname. Zon kan hierbij volgend zijn en is in de praktijk vrijwel overal in te passen, al zal de vorm dan niet altijd een weiland vol zonnepanelen zijn. Deze mono-zonneparken mogen niet de driver zijn voor uitbreidingen voor ons toekomstig energiesysteem.’

Enexis prioriteert op die werkzaamheden waar we zoveel mogelijk ‘functies’ in een gebied bedienen, waarmee het bestaande en nieuwe netwerk zoveel mogelijk benut wordt. ‘Ons advies aan de RES-regio’s: pas je aan op de plannen voor vraagsectoren, zoals de industrie - die urgenter is en hoogstwaarschijnlijk groter.’

2. Kom met randvoorwaarden voor zon op dak
Nieuwe regelgeving zorgt volgens Enexis voor een enorme stimulans voor zon op dak. Alleen het verplichten van zonnepanelen op daken levert in de ogen van de netbeheerder niet de gewenste versnelling op. ‘Randvoorwaarden zijn nodig om het potentiële dakoppervlak optimaal te benutten. Voorbeelden zijn het verplichten van de omvormer op maximaal 50 procent van het opwekvermogen. Een ander voorbeeld is de inzet van batterijen in combinatie met een tijdgebonden contract of andere verplichte piekbeperkende maatregelen die ervoor zorgen dat de opwek van een klant niet (veel) groter wordt dan de huidige, bestaande afname op dat adres.’

Voor Enexis weegt door de RES vastgestelde zon op dak-potentie zwaarder in de prioritering van uitbreidingsinvesteringen dan de eerder genoemde mono-zonneparken.

3. Voor 2025 vergunningen voor windprojecten afgegeven
In het Enexis-verzorgingsgebied is er een sterke focus op zonne-energieprojecten, terwijl de netbeheerder in vermogen wel streeft naar een 50/50-verdeling tussen zon en wind, omdat dan het elektriciteitsnet gunstig gebruikt wordt. ‘Maar de verdeling is nu 80/20 – en die verhouding wordt steeds schever. De resterende RES-plannen voor wind lijken bovendien niet tot uitvoering te komen. Hiermee is voor sommige regio’s al met zekerheid te zeggen dat de windambities niet gehaald worden, tenzij nu sterk ingegrepen wordt. De provincie is het bevoegd gezag op dit thema.’

Provincies hebben volgens Enexis de positie om nog voor 2030 van een papieren ambitie daadwerkelijk tot uitvoeringsplannen te komen. ‘Dit heeft de grootste kans van slagen wanneer wordt toegewerkt naar het ontwikkelen van enkele grote windclusters op de huidige zoeklocaties. Dit heeft voor Enexis de voorkeur boven veel kleine trajecten met één of enkele windmolens. Idealiter staat de provincie garant dat het aandeel wind in de RES 1.0 ergens in de bekende zoekgebieden gerealiseerd wordt. Dan kan Enexis specifiek per windcluster ruimte toezeggen voor het moment dat dit gewenst is.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten