Solar Magazine - Kabinet geeft gemeenten en provincies 1 miljard euro voor uitvoering klimaatbeleid
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Kabinet geeft gemeenten en provincies 1 miljard euro voor uitvoering klimaatbeleid
© Mihai Andritoiu | Dreamstime.com

Kabinet geeft gemeenten en provincies 1 miljard euro voor uitvoering klimaatbeleid

Minister Jetten heeft bekendgemaakt dat het kabinet 1,04 miljard euro uittrekt om gemeenten en provincies tot en met 2025 te ondersteunen bij de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid.

Gemeenten en provincies kunnen de uitkering voor uitvoeringskosten voor het klimaatbeleid tussen 3 en 28 april aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Die voert de ‘tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid’ (CDOKE) in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uit.

5,6 miljard euro
347 miljoen euro van de uitkeringen vinden plaats in 2023, 339 miljoen euro in 2024 en 351 miljoen euro in 2025. Deze bedragen zijn gebaseerd op de benodigde uitvoeringsmiddelen zoals weergegeven in het advies ‘Van Parijs naar Praktijk’ dat door de Raad van Openbaar bestuur (ROB) begin 2021 is uitgebracht. Gemeenten en provincies verantwoorden de uitgaven van de uitkering jaarlijks. Over de verdeling van de middelen zijn bestuurlijke afspraken gemaakt. De regeling bevat een overzicht van de bedragen die per gemeente en provincie beschikbaar zijn gesteld.

Omdat decentrale overheden een sleutelrol vervullen bij de uitvoering van klimaat- en energiebeleid – zoals bij de Regionale Energiestrategieën (RES’en), de uitrol van warmtenetten en het aardgasvrij maken van woningen – werd in het coalitieakkoord al afgesproken geld beschikbaar te stellen. In het regeerakkoord werd voor de periode tot en met 2030 gesproken over een bedrag van in totaal 5,6 miljard euro.

Dringende behoefte
Voor de jaren 2026 tot en met 2030 wordt op een later moment een nieuwe regeling opengesteld. ‘Het kabinet is de gemeenten en provincies dankbaar voor de verantwoordelijkheid die zij nemen voor de uitvoering van klimaatbeleid’, aldus minister Jetten voor Klimaat en Energie. ‘De klimaattransitie is de grootste uitdaging van deze tijd. Een uitdaging die we alleen het hoofd kunnen bieden als we er gezamenlijk, als één overheid, de schouders onder zetten. Met deze middelen zorgen we ervoor dat gemeenten en provincies beter zijn toegerust om hun essentiële rol in de transitie te vervullen.’

‘Met alleen de wil om het klimaatbeleid uit te voeren, komen we er niet’, stelt Jop Fackeldey, gedeputeerde provincie Flevoland, namens de samenwerkende provincies. ‘Dat het Rijk daarvoor nu middelen vrijmaakt is heel goed. Dit stelt ons mede in staat om in partnerschap invulling te geven aan de klimaatopgave.’

Lot van Hooijdonk, voorzitter van de commissie Energie en Klimaat van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en wethouder in Utrecht: ‘De VNG is erg blij met deze middelen. Het komt tegemoet aan een van de voorwaarden die door onze leden bij het Klimaatakkoord zijn gesteld. De regeling voorziet in een dringende behoefte van gemeenten om hun interne organisatie verder op te bouwen, zodat zij de komende jaren samen met inwoners, medeoverheden en anderen werk kunnen maken van de lokale energietransitie.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Maart 2023

Certificeringsregeling in de maak bij InstallQ: ‘Licence to operate voor zakelijke pv-projecten’ iMVO-convenant hernieuwbare energie klaar: ‘Zonne-energiesector mag ogen niet sluiten, niks doen geen optie’ NIYATA...
Vacatures
kWh People zoekt:

Senior Projectontwikkelaar Zonnestroom

Fulltime (40 uur) - Omgeving Nijmegen
Soly zoekt:

Technisch Operationeel Manager Zonne-energie

Fulltime (40 uur) - Groningen, 9727 DW 5
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!