Solar Magazine - Tweede Kamer stemt voor langere realisatietijd zonne-energieprojecten in SDE++
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Tweede Kamer stemt voor langere realisatietijd zonne-energieprojecten in SDE++
© Elian Kars | Dreamstime.com

Tweede Kamer stemt voor langere realisatietijd zonne-energieprojecten in SDE++

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarmee de regering gevraagd wordt om de realisatietijd voor onder meer projecten met zonnepanelen binnen de SDE++ met 1 of 2 jaar te verlengen.

De motie werd geïnitieerd door Pieter Grinwis (ChristenUnie) en mede-ingediend door Chris Stoffer (SGP), Silvio Erkens (VVD), Raoul Boucke (D66), Suzanne Kröger (GroenLinks), Henri Bontenbal (CDA) en Joris Thijssen (PvdA).

Kostenstijging
De tekst van de motie luidt als volgt: ‘gehoord de beraadslaging, constaterende dat door de internationale crises de kostendaling voor veel materialen voor duurzame-energiesystemen dit jaar is omgeslagen naar een kostenstijging en dat voor tal van projecten de juridische procedures jaren langer duren door overbelasting van de Raad van State; overwegende dat deze problemen ertoe leiden dat reeds beschikte geothermie-, wind- en zonprojecten en combinaties daarvan niet binnen de termijn van de SDE++ gerealiseerd kunnen worden, met een vertraging van de energietransitie tot gevolg; overwegende dat de Kamer eerder de motie-Grinwis/Erkens heeft aangenomen over een oplossing voor aardwarmteprojecten die in de knel dreigen te komen door de huidige maximale SDE++- realisatietermijn, maar dat dit aspect van de motie voor bestaande projecten nog niet is uitgevoerd; verzoekt de regering, nu steeds meer bestaande, hernieuwbare-energieprojecten over de huidige maximale realisatietermijn in de SDE++ dreigen heen te gaan, een uiterste inspanning te verrichten voor de realisatie van deze beschikte projecten door deze 1 of 2 jaar extra realisatietijd te geven, zonder dit ten koste te laten gaan van de totale exploitatieduur, en gaat over tot de orde van de dag.’

Ruime meerderheid
De motie werd in de Tweede Kamer met een ruime meerderheid van stemmen aangenomen. VVD (34), D66 (24), CDA (14), SP (9), PvdA (9), GroenLinks (8), ChristenUnie (5), DENK (3), SGP (3), Volt (2), BBB (1), Omtzigt (1) en fractie Den Haan (1) stemden voor de motie. PVV (17), Partij voor de Dieren (6), Forum voor Democratie (5), Groep Van Haga (3), JA21 (3) en BIJ1 (1) stemden tegen de motie. De fractie Gündogan nam niet deel aan de stemming.

Een minister mag een motie normaliter naast zich neerleggen, maar gezien de ruime Kamermeerderheid en het feit dat alle regeringspartijen voor de motie hebben gestemd, is dat in dit geval onwaarschijnlijk.

Holland Solar: ‘Blij met motie, 1,2 terawattuur in gevaar’

Branchevereniging Holland Solar laat weten blij te zijn met de aangenomen motie. ‘Op dit moment vervalt de subsidiebeschikking als na 4 jaar het project nog niet gerealiseerd is’, aldus Wijnand van Hooff, algemeen directeur Holland Solar. ‘Door trage procedures en de flink gestegen prijzen van het afgelopen jaar dreigen veel projecten niet door te gaan.’

Met extra tijd kunnen veel van deze projecten volgens Van Hooff toch gerealiseerd worden. ‘Dat is niet alleen fijn voor de sector, maar ook belangrijk om vaart te houden in de energietransitie en om de huidige hoge energieprijzen omlaag te krijgen.’

1,2 terawattuur
De inschatting van Holland Solar is dat er een groot aantal nieuwe zonne-energieprojecten met in totaal 1,2 terawattuur per jaar aan duurzame-elektriciteitsproductie verloren dreigt te gaan. Dit zou betekenen dat 400.000 huishoudens niet voorzien kunnen worden van duurzame stroom.

De brancheorganisatie benadrukt dat het probleem van de vertraagde realisatie van de pv-projecten 2 oorzaken heeft. Ten eerste trage juridische afhandeling van procedures bij de Raad van State. Door overbelasting van de Raad van State kan het jaren duren voor er een uitspraak komt over de vergunningverlening van een zonnepark. Tegen die tijd is soms de subsidiebeschikking al verlopen. Daar komen de nieuwe procedures voor het verkrijgen van de juiste documenten na het recentelijk vervallen van de ‘bouwvrijstelling’ voor stikstof nog bij. De tweede oorzaak zijn recente prijsstijgingen van onder andere systeemcomponenten en arbeid. De financiering van een nieuw te ontwikkelen project is daardoor op dit moment lastig rond te krijgen. De businesscase van projecten met een subsidiebeschikking die nog in aanleg of in ontwikkeling zijn, is volgens de brancheorganisatie nu niet meer sluitend te krijgen.

Deel dit bericht

Producten uit de Solar Magazine Productzoeker

Nu in Solar Magazine

Mei 2023

Werkgroep NEN legt laatste hand aan nieuwe beoordelingsmethode brandveiligheid zonnepanelen: ‘EU moet zonnepanelen status van bouwproduct geven’ Holland Solar: ‘Geen enkel zonnepaneel is het waard om voor te sterven’...
Vacatures
Lens zoekt:

Key Accountmanager

Fulltime (40 uur) - Amsterdam, 1094BB, 75E
Lens zoekt:

Project Controller

Fulltime (40 uur) - Amsterda, 1033NN, 75E
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!