logo
wvhj2023
© Bonandbon DW | Dreamstime.com
© Bonandbon DW | Dreamstime.com
18 februari 2023

Installeert zonne-energiesector voor het eerst meer dan 300 gigawattpiek zonnepanelen?

Wordt 2023 het kalenderjaar waarin de zonne-energiesector wereldwijd meer dan 200 gigawattpiek zonnepanelen installeert? Als de voorspellingen van Bloomberg, InfoLink en Trendforce uitkomen wel…

De door Rusland gestarte oorlog met Oekraïne verergerde de wereldwijde energiecrisis en bezorgde de zonne-energiesector een recordgroei. Volgens marktonderzoeksbureau Bloomberg werd afgelopen kalenderjaar wereldwijd 268 gigawattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd, fors meer dan zijn begin 2022 gepresenteerde meest optimistische scenario van 252 gigawattpiek.

Gemiddeld: 210 gigawattpiek
Ook voor 2023 hanteren alle marktonderzoekers meerdere scenario’s voor de wereldwijde installatie van zonnepanelen. Het meest negatieve scenario voor het kalenderjaar 2023 is afkomstig van het internationaal energieagentschap IEA en gaat uit van een installatiecijfer van 219,6 gigawattpiek. Het meest optimistische installatiecijfer is afkomstig van Trendforce: 398 gigawattpiek. Het gemiddelde van de meest waarschijnlijke scenario’s van de marktonderzoekers komt uit op 303,2 gigawattpiek.

Bloomberg: 315 gigawattpiek
De analisten van Bloomberg New Energy Finance (BNEF) hanteren 3 scenario’s voor de wereldwijde uitrol van zonnepanelen. Waar de onderzoekers afgelopen zomer nog uitgingen van een groei van 265,5 gigawattpiek voor het kalenderjaar 2023, is dat in de meest recente voorspelling bijgesteld naar 315,0 gigawattpiek.

IEA: 173 tot 201 gigawattpiek
De onderzoekers van het internationaal energieagentschap IEA zijn traditiegetrouw conservatief met hun voorspellingen als het gaat om de uitrol van zonne-energie. Zo werd in het meest optimistische scenario voor 2022 uitgegaan van 240,5 gigawattpiek. Het IEA hanteert 2 scenario’s: ‘standaard’ en ‘versneld’. De wereldwijde energiecrisis heeft volgens de analisten geleid tot een ongekend momentum voor hernieuwbare energie, waarbij de wereld de komende 5 jaar net zoveel hernieuwbare energie zal toevoegen als in de afgelopen 20 jaar – en zonne-energie daarvan 60 procent voor haar rekening neemt. De hoeveelheid geïnstalleerde zonnepanelen zal volgens Bloomberg in de komende 5 jaar verdrievoudigen met de komst van 1,5 terawattpiek aan nieuw geïnstalleerde zonnepanelen. Voor 2023 wordt de groei geschat op 256,6 gigawattpiek.

InfoLink: 214 tot 234 gigawattpiek
De analisten van het Chinese marktonderzoeksbureau InfoLink verwachten dat de vraag naar zonnepanelen dit jaar 338 gigawattpiek zal bedragen. InfoLink verwacht dit jaar een minder steile groei dan in 2022, omdat de vraaggroei vorig jaar voor een belangrijk deel werd veroorzaakt door het Russische conflict met Oekraïne en de stijgende energieprijzen. De vraag kan hoger uitvallen, maar daarvoor zijn in diverse landen beleidswijzigingen noodzaak. In een optimistisch scenario zou de wereldwijde vraag volgens het Chinese marktonderzoeksbureau namelijk 398 gigawattpiek kunnen bedragen.

SolarPower Europe: 203 gigawattpiek
De marktonderzoekers van de Europese koepelorganisatie Solar Power Europe hanteren 3 scenario’s voor hun voorspellingen: laag, midden en hoog. In het middenscenario – dat afgelopen zomer werd gepresenteerd in de Global Market Outlook en sindsdien niet meer geactualiseerd is – bedraagt de groei 255,8 gigawattpiek. Bij de presentatie van zijn European Market Outlook merkt SolarPower Europe fijntjes op dat het niet onwaarschijnlijk is dat zelfs de hogere verwachtingen uiteindelijk worden overtroffen, omdat alleen de Europese marktgroei afgelopen kalenderjaar al 10 gigawattpiek hoger was dan eerder voorspeld.

Trendforce
Het Chinese marktonderzoeksbureau TrendForce is ‘topscoorder’. De analisten van het bedrijf voorspellen dat er wereldwijd 350,6 gigawattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd wordt. Die groei dicht het bedrijf toe aan de dalende prijzen in de hele toeleveringsketen door een aanzienlijke groei van de totale productiecapaciteit voor polysilicium. Wel wijst het onderzoeksbureau potentiële factoren aan die de markt negatief kunnen beïnvloeden. Zo zijn er nog steeds zorgen over een ernstige vertraging van de wereldeconomie. Bovendien blijft de hoge inflatie voor veel landen een uitdaging. Opvallend is dat Trendforce voorspelt dat Nederland 6,5 gigawattpiek zonnepanelen zal installeren in 2023, een zeer onwaarschijnlijk scenario. Voor heel Europa verwachten de onderzoekers een groei van 68,6 gigawattpiek.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten