logo
wvhj2023
© Sunrock
© Sunrock
14 januari 2023

De harde cijfers | SDE+(+): 2,1 gigawattpiek zonnepanelen geïnstalleerd in 2022 en 3,4 gigawattpiek aan beschikkingen vervallen

In 2022 zijn de beschikkingen van 6.800 projecten met zonnepanelen uit de subsidieregeling SDE+(+) vervallen; goed voor 3,4 gigawattpiek. Deze week in ‘De harde cijfers’ nieuwe cijfers van RVO.

De cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) lopen traditiegetrouw achter op die van certificeringsorganisatie VertiCer. Waar VertiCer per 1 januari 2023 al 33.164 gerealiseerde pv-projecten telde – goed voor een vermogen van 9.324,0 megawattpiek – telt de nieuwe tussenbalans van RVO op peildatum 1 januari 2023 pas 29.049 gerealiseerde pv-projecten met een vermogen van 9.112,3 megawattpiek.

27 procent minder projecten
In onderstaande grafiek is te zien dat in het kalenderjaar 2022 volgens de gegevens van RVO 27 procent minder zonnestroomprojecten zijn opgeleverd via de SDE+(+) en het hiermee gemoeide vermogen met 3 procent is gedaald. De op basis van de kwartaalrapportages van RVO berekende jaargroei van 2.067,6 megawattpiek is daarbij wel ruim 8 procent hoger dan de jaargroei van 1.906,2 megawattpiek die VertiCer in haar maandrapportages registreerde. Het aantal door RVO in 2022 geregistreerde projecten van 2.598 stuks ligt redelijk in lijn met de vorig jaar door VertiCer 2.615 nieuwe geregistreerde projecten.

Onderstaande grafiek toont de per kwartaal in 2022 opgeleverde projecten en het daarmee gemoeide volume.

Ten opzichte van de vorige update van RVO met peildatum 1 september 2022 is het geïnstalleerde vermogen met 505,39 megawattpiek aan zonnestroomprojecten gegroeid; dat is bijna 100 megawattpiek meer dan VertiCer, dat een toename van 408,1 megawattpiek registreerde in het vierde kwartaal van 2022. Het nog te installeren vermogen bedraagt volgens RVO per oktober meer dan 9,2 gigawattpiek (red. dat is exclusief de pv-projecten waarvoor in 2022 subsidie is aangevraagd). Verder is er uit de subsidierondes 2014-2021 inmiddels ruim 8 gigawattpiek aan pv-projecten vervallen; oftewel bijna 31 procent van het totaal beschikte volume in die periode. 

Reeds gerealiseerd: 9,1 gigawattpiek
Onderstaande tabel bevat het aantal volgens RVO.nl al gerealiseerde projecten en het daarmee gemoeide volume.

Subsidieronde

Reeds gerealiseerde pv-projecten

Reeds gerealiseerd pv-volume

2008-2013

10.330

130,61

2014

2.144

575,17

2015

33

7,98

2016-I

572

122,30

2016-II

1.278

584,82

2017-I

2.755

1.449,29

2017-II

2.209

1.235,27

2018-I

1.855

776,35

2018-II

2.385

1.520,77

2019-I

2.240

971,60

2019-II

476

804,48

2020-I

2.002

664,75

2020-II

634

222,73

2021

136

46,15

Totaal

29.049

9.112,27

Noord-Brabant ziet voorsprong groeien
Noord-Brabant is nog altijd de absolute koploper als het om het aantal gerealiseerde projecten gaat, maar ook om het daarmee gemoeide vermogen. De provincie heeft haar voorsprong ten opzichte van runner-up Gelderland weer zien groeien en die bedraagt inmiddels ruim 400 megawattpiek. De top 3 wordt, zoals blijkt uit onderstaande grafiek, gecompleteerd door de provincie Groningen.

Nog te realiseren: 9,2 gigawattpiek
Onderstaande tabel bevat het aantal volgens RVO.nl nog te realiseren projecten en het daarmee gemoeide volume. Het nog te realiseren projectvolume is sinds de laatste update van RVO van afgelopen juli gedaald met ruim 1,2 gigawattpiek.

Subsidieronde

Nog te realiseren pv-projecten

Nog te realiseren pv-volume (megawattpiek)

2015

2

0,13

2016-I

-

-

2016-II

10

0,98

2017-I

16

54,08

2017-II

13

55,80

2018-I

20

13,93

2018-II

81

321,60

2019-I

152

442,20

2019-II

120

940,83

2020-I

807

1.254,05

2020-II

939

2.434,20

2021

3.552

3.695,88

Totaal

5.712

9.213,68

Flevoland betreedt top 3
De provincie Noord-Brabant staat logischerwijs ook nog aan kop voor wat betreft de nog te realiseren pv-projecten. De top 3 wordt ook hier gecompleteerd door Gelderland en Groningen.

3,4 gigawattpiek aan projecten vervalt
Sinds de vorige update van RVO.nl is voor 690,36 megawattpiek verdeeld over 878 beschikkingen vervallen. Onderstaande tabel bevat het aantal volgens RVO.nl vervallen projecten uit de subsidierondes 2014-2021 en het daarmee gemoeide volume; de grafiek toont het percentage vervallen projecten. In het kalenderjaar 2022 is van 6.800 pv-projecten de beschikking vervallen; goed voor een vermogen van maar liefst bijna 3,4 gigawattpiek. Daarmee lijken projectontwikkelaars die de noodklok luidden over beperkingen zoals het volle stroomnet en oplopende kosten, het gelijk aan hun zijde te krijgen. Afgelopen kalenderjaar is het namelijk niet zozeer het opgeleverde volume aan pv-projecten dat het meest in het oog springt, maar juist het volume aan projecten waarvan de beschikking is vervallen.

Subsidieronde

Aantal vervallen pv-projecten

Vervallen pv-volume (megawattpiek)

2014

829

307,43

2015

13

2,89

2016-I

259

56,45

2016-II

759

385,20

2017-I

1.615

850,53

2017-II

1.723

619,73

2018-I

1.899

919,94

2018-II

1.945

1.110,79

2019-I

2.346

1.100,76

2019-II

390

209,13

2020-I

4.073

1.521,31

2020-II

2.029

945,98

2021

28

47,76

Totaal

17.955

8.077,90

Subsidieronde 2018-I, 2019-I en 2020-I blinken negatief uit
De eerste subsidieronde van de SDE+ oude stijl uit 2018 blinkt zoals te zien in onderstaande grafiek negatief uit. Van die subsidieronde is inmiddels ruim de helft van het beschikte pv-vermogen vervallen: te weten 53,8 procent. De eerste susbidierondes uit 2019 en 2020 blinken ook negatief uit met een uitvalpercentage van circa 44 procent. Ten opzichte van de vorige update van RVO is verder het vervallen pv-vermogen uit de tweede subsidieronde van 2020 verdubbeld.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten