Solar Magazine - Zonnepanelen verplicht voor grote Vlaamse stroomafnemers en publieke gebouwen: haalbare of onhaalbare kaart?
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Zonnepanelen verplicht voor grote Vlaamse stroomafnemers en publieke gebouwen: haalbare of onhaalbare kaart?
© ExtraPower

Zonnepanelen verplicht voor grote Vlaamse stroomafnemers en publieke gebouwen: haalbare of onhaalbare kaart?

De grootste Vlaamse elektriciteitsafnemers moeten in 2025 zonnepanelen op hun daken hebben liggen. Alleen die verplichting al zal voor de nodige uitdagingen qua capaciteit zorgen, aldus Jannes Soutaer (ExtraPower).

Afgelopen najaar kondigde de Vlaamse regering een verplichting aan voor grote elektriciteitsafnemers om zonnepanelen te installeren. Die moeten uiterlijk 30 juni 2025 in werking zijn. Daarnaast werden de regels voor publieke organisaties aangescherpt; hier geldt deze zonnepaneelverplichting bij een jaarlijkse brutoafname van 250 megawattuur in 2021 en 100 megawattuur vanaf 1 januari 2026. De consequenties zijn groot volgens Jannes Soutaer, chief executive officer van ExtraPower.

Vol aan de bak
Soutaer richtte ExtraPower op in 2014. Het bedrijf is een epc-contractor, bedient alleen de zakelijke zonne-energiemarkt en ontwerpt, installeert en onderhoudt zonne-energiesystemen vanaf 100 kilowattpiek. De grootste die het tot nu toe realiseerde, was 10 megawattpiek. In Vlaanderen worden grote pv-systemen met name op daken geïnstalleerd, en nauwelijks op land. Onlangs stapte het investeringsbedrijf van de Vlaamse ondernemersfamilie Essers van het gelijknamige logistieke bedrijf in en verwierf 51 procent van de aandelen. Daarmee is ExtraPower goed gepositioneerd voor verdere internationale groei, onder andere in Spanje en Roemenië. Maar ook in België zal het vol aan de bak moeten.

Extra werk
‘Wij behoren nu tot de top 3-epc-contractors in Vlaanderen’, aldus Soutaer. ‘Vanaf 2017 begonnen we echt te groeien in volume, tot een installatietempo van zo’n 80 megawattpiek per jaar. De zakelijke markt voor zon op dak is dus gestaag gegroeid. Daar komt nu verandering in, er is een flinke versnelling in gang gezet. Subsidiëring is feitelijk niet meer nodig voor rendabele installaties. De energiecrisis zorgde afgelopen jaar voor een enorme toename in aanvragen. Die moeten nu worden uitgerold. De zonnepaneelverplichting voor bedrijven die meer dan 1 gigawattuur verbruiken – zo’n 2.500 ondernemingen - zal voor heel veel extra werk gaan zorgen en de markt tot het uiterste testen.’

Complexe projecten
Soutaer is blij met het besluit van de Vlaamse regering; die activeert een slapend potentieel voor de verduurzaming van Vlaanderen. Bedrijven die nog geen zonnepanelen hebben geplaatst – bijvoorbeeld omdat de opbrengst niet in verhouding staat tot hun grote verbruik – moeten dat nu wel doen. Tegelijkertijd vraagt hij zich af of de markt deze nieuwe opgave aankan, allereerst omdat er relatief weinig grote epc-contractors in Vlaanderen zijn, in ieder geval die complexe grootschalige projecten aankunnen. Hij noemt daarbij onder andere de noodzakelijke voorziening voor dynamische regeling van productie door netbeheerders.

Conservatieve inschatting
Soutaer: ‘En het is ook gewoon een kwestie van capaciteit. Laten we eens aannemen dat de helft van die 2.500 bedrijven nog geen zonnepanelen heeft. Zij hebben nog 2,5 jaar om installaties op hun daken te leggen. Dat moet op minimaal 10 procent van het oppervlak gebeuren, maar het ligt voor de hand dat het grotere installaties worden vanwege de huidige investeringsvoordelen en omdat je het in 1 keer goed wilt doen en niet in een later fase bijleggen. Gaan we uit van ons gemiddelde van een systeem van 1 megawattpiek, dan zal er 1.250 megawattpiek voor halverwege 2023 moeten worden gerealiseerd, zo’n 500 megawattpiek per jaar. Het gerealiseerde vermogen in de zakelijke markt van 2022 ligt waarschijnlijk ergens tussen de 150 en 250 megawattpiek, de exacte cijfers zijn nog niet bekend. Bij deze inschatting hebben we het dus maar liefst over een noodzakelijke versnelling met een factor 2 tot 3,5 ten opzichte van het huidige installatietempo. Daarbovenop komen dan ook nog eens de openbare gebouwen die verplicht van zonnepanelen worden voorzien, en de toename van reguliere projecten die buiten deze regels vallen.’

Stok achter de deur
Een pittige uitdaging. Zo noemt Soutaer – met enig gevoel voor understatement – de Vlaamse opgave voor epc-contractors voor de komende jaren. Maar tegelijkertijd is hij ervan overtuigd dat die er klaar voor zijn en dat dit zal slagen. Hij maakt daarbij ook de kanttekening dat er bedrijven zijn met daken die ongeschikt zijn voor zonnepanelen, en activiteiten waarbij zonnepanelen op het dak als een groot risico worden ervaren door verzekeraars.

‘Zullen zij zonnepanelen op land moeten leggen, of groene stroom moeten inkopen via stroomafnameovereenkomsten (ppa’s)?’, vraagt Soutaer zich af. ‘En epc’ers zijn natuurlijk geen op zichzelf staande bedrijven, om te versnellen moet de hele supply chain meekunnen. Dat is niet vanzelfsprekend in een markt waarin bijvoorbeeld personeel en materialen schaars zijn. Bovendien hebben netbeheerders het ontzettend druk. Het beoordelen en vergunnen van aanvragen en aansluiting duurt steeds langer. Toch zullen ook zij moeten opschakelen, en daarin dus worden gefaciliteerd door de overheid. Toch denk ik dat de markt dit links of rechtsom gaat oplossen. Voldoet een bedrijf niet aan een wettelijke verplichting, dan volgt immers een boete. Dat is een behoorlijke stok achter de deur. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat de betreffende bedrijven en organisaties nu in actie moeten komen gezien de sterk groeiende druk op de markt en de steeds langere doorlooptijd van projecten.’

Deel dit bericht

Producten uit de Solar Magazine Productzoeker

Nu in Solar Magazine

Maart 2023

Certificeringsregeling in de maak bij InstallQ: ‘Licence to operate voor zakelijke pv-projecten’ iMVO-convenant hernieuwbare energie klaar: ‘Zonne-energiesector mag ogen niet sluiten, niks doen geen optie’ NIYATA...
Vacatures
Triple Solar zoekt:

Productontwerper

Fulltime (40 uur) - Amsterdam, 1033 MT, Programmeurstraaat 6b
Everday zoekt:

Solar Asset Manager

Fulltime (40 uur) - Rosmalen, Graafsebaan 135
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!