logo
wvhj2023
© Vlaams Parlement
© Vlaams Parlement
2 november 2022

Vlaanderen: installatie zonnepanelen definitief verplicht voor grootste elektriciteitsverbruikers

De Vlaamse regering heeft definitief besloten om voor grote elektriciteitsafnemers en gebouwen van publieke organisaties een verplichting in te voeren om op een deel van hun daken zonnepanelen te installeren.

De minister meldde afgelopen mei te werken aan een verplichting om de betrokken bedrijven en overheden uiterlijk in juli 2025 zonnepanelen te laten installeren.

Bedrijven: meer dan 1 gigawattuur
Onder meer de Vlaamse energieregulator VREG, de Vlaamse Toezichtcommissie en de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad, red. zie kader) hebben in de afgelopen periode advies uitgebracht over de verplichting.

Op basis daarvan heeft de Vlaamse regering nu besloten om de installatie van zonnepanelen te verplichten voor bedrijven met een stroomverbruik van meer dan 1 gigawattuur in 2021. Deze bedrijven moeten uiterlijk op 30 juni 2025 zonnepanelen in gebruik nemen.

Overheden: meer dan 250 megawattuur
De Vlaamse regering heeft verder besloten een wijziging door te voeren voor wat betreft de zonnepaneelverplichting voor publieke organisaties. Het toepassingsgebied van deze verplichting wordt aangescherpt. In het kader van de voorbeeldrol van de overheden werd dit eerder besloten om publieke organisaties met een jaarlijks brutostroomverbruik van 500 megawattuur in 2021 en 250 megawattuur vanaf 1 maart 2029.

Omdat uit de laatste calls groene stroom volgens de regering blijkt dat zonnepanelen zeer rendabel zijn bij de invulling van 10 procent van de dakoppervlakte – waardoor het grootste deel van de opgewekte stroom direct ter plaatse verbruikt kan worden – wordt die grens verlaagd. De pv-verplichting zal ook van toepassing zijn op publieke organisaties met een jaarlijkse brutoafname van 250 megawattuur in 2021 en 100 megawattuur vanaf 1 januari 2026.

Minaraad vraagt aandacht voor kosten netuitbreiding

De Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) heeft de Vlaamse regering een advies uitgebracht over de invoering van een verplichting voor de installatie van zonnepanelen.

De Minaraad heeft meerdere aanbevelingen gedaan. Ten eerste adviseert de raad om bij het potentieel van zonnepanelen op gebouwen niet enkel rekening te houden met de grootte van het dakoppervlak, maar ook met andere aspecten van het technisch potentieel, zoals de hellingshoek en oriëntatie van een concreet dak.

Willekeurig
Ten tweede is het advies om financiële of praktische barrières voor de installatie van zonnepanelen weg te werken voor ‘alle’ ondernemingen en gezinnen. ‘De Vlaamse regering is selectief geweest om deze pv-verplichting in te voeren. Tot de beoogde doelgroep behoren immers bedrijven met een afname vanaf 1 gigawattuur en publieke organisaties met een afname van meer dan 500 megawattuur. Bovendien is het opmerkelijk dat er niet meteen een reden wordt opgegeven waarom net deze groep aan zo'n verplichting zou moeten voldoen – behalve dan dat het gaat om instanties met grote verbruiken. De opgegeven grenswaarden om de doelgroep af te bakenen, lijken alleszins willekeurig te zijn. De Minaraad betreurt dan ook dat er alleen wordt ingezet op een verplichting en dit enkel bij een selectieve groep elektriciteitsgebruikers.’

Duidelijkheid over netstudie
De Minaraad vraagt de Vlaamse regering verder om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de procedures, kostprijs en financiële verantwoordelijkheid als een netstudie uitgevoerd moet worden om de installatie van zonnepanelen mogelijk te maken.

De Minaraad is van mening dat, in geval van verplichting, de kosten van een netstudie niet bij de aanvrager kunnen liggen. De aanvrager mag immers niet de dupe zijn van iets wat verplicht opgelegd wordt. ‘Indien blijkt dat het net versterkt zou moeten worden om te voldoen aan de ontwerpregeling, zouden die kosten dan komen te liggen bij die éne landbouwer of dat éne bedrijf of die éne gemeente die verplicht is de installatie van pv te implementeren, terwijl de navolgende buren ook gebruik zouden kunnen maken van die extra netcapaciteit?’, vraagt de raad zich af.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten