logo
wvhj2023
© Enexis
© Enexis
30 januari 2023

Enexis investeert recordbedrag van 1,34 miljard euro: 2 gigawatt extra netcapaciteit

Enexis investeert in 2023 weer meer geld in het onderhoud en de uitbreiding van het gas- en stroomnet. Waar vorig jaar ruim 1 miljard euro geïnvesteerd werd, is dat dit jaar nu 1,34 miljard euro.

2 jaar geleden formuleerde Enexis het  doel om de capaciteit van de elektriciteitsnetten jaarlijks met 1 gigawatt uit te breiden.

Ruim boven doelstelling
Afgelopen jaar wist Enexis de transportcapaciteit te verhogen met 1.180 megawatt, ruim boven de doelstelling. De beoogde minimale uitbreiding van 2 gigawatt voor dit jaar – van 13 naar 15 gigawatt – is zo’n 15 procent van Enexis’ gehele netcapaciteit op dit moment. 2.000 megawatt is volgens de netbeheerder voldoende om 600.000 woningen met zonnepanelen van elektriciteit te voorzien.

‘De doelen die we voor dit jaar hebben gesteld, waren 5 jaar geleden ondenkbaar’, aldus Han Slootweg, directeur Asset Management bij Enexis. ‘Daar zijn we trots op – zeker in deze krappe arbeidsmarkt. Tegelijkertijd is de realiteit dat het niet voldoende zal zijn om het tekort aan netcapaciteit op korte termijn weg te werken. Met name grote klanten zullen daarom met langere doorlooptijden te maken krijgen dan wij zouden willen. In ons bedrijfsplan zetten wij concrete stappen om hier wat aan te doen, maar dat kost tijd.’

Congestiemanagement
Om die reden gaat Enexis in 2023 aan de slag met de extra (wettelijke) mogelijkheden om het elektriciteitsnet efficiënter te gebruiken. Dankzij de nieuwe Netcode voor congestiemanagement verwacht Enexis dit jaar de eerste contracten af te sluiten met klanten die hun opwek of verbruik afstemmen op de piekmomenten in het net.

‘Daarnaast willen we ook andere flexproducten aanbieden, zoals  tijdgebonden contracten. Hiervoor is de medewerking van onze klanten van cruciaal belang. Als zij geen flexibiliteit beschikbaar stellen, is Enexis niet in staat om extra aansluit- en transportmogelijkheden te creëren. Ook voor onze klanten zijn dit echter nieuwe producten. We zien het daarom als een belangrijk speerpunt voor dit jaar om onze klanten nog beter te informeren over nut en noodzaak van deze nieuwe contractvormen. Op die manier verwachten we dat de animo om flexibiliteit te leveren, zal stijgen.’

Proactiever investeren
Verder gaat Enexis nog proactiever investeren in het uitbreiden van onze netcapaciteit. Tot nu toe werden er in de laagspanningsnetten vaak pas maatregelen genomen als daarvoor een concrete aanleiding was. Bijvoorbeeld spanningsklachten van klanten met zonnepanelen. Gezien de snelle ontwikkelingen is deze aanpak niet langer adequaat. Daarom monitort Enexis met ingang van dit jaar de laagspanningsnetten actiever en investeert men niet alleen om klachten te verhelpen, maar ook om ze te voorkomen.

Deze aanpak maakt het daarnaast ook mogelijk om op een andere manier samen te werken met aannemerijpartners, waarbij Enexis meer zekerheden biedt met betrekking tot de omvang en de inhoud van het werkpakket. Hierdoor kunnen aannemers tijdig opschalen en meer werk verzetten. Daarnaast worden hoogspanningsstations voortaan meteen maximaal uitgebreid. Waar voorheen 1 of 3 transformatoren en schakelinstallaties bijgeplaatst werden, kijkt de netbeheerder nu hoeveel ruimte er nog beschikbaar is en plaatst meteen zo veel mogelijk transformatoren en schakelinstallaties bij.

Limburg
In het jaarplan geeft Enexis ook diverse andere projectvoorbeelden. Zo heeft een klant in Zuid-Limburg een klant vanwege het verduurzamen van zijn bedrijfsvoering fors meer vermogen nodig – zowel voor het invoeden als het afnemen van elektriciteit. Daarnaast komt er in de buurt een omvangrijk, nieuw zonnepark.

De werkzaamheden die daarvoor nodig zijn, rondt Enexis dit jaar af. Het bedrijf is dan direct aangesloten op ons schakelstation in Limmel, en niet langer op een verouderde installatie op station Boschpoort. Met speciale boringen onder de Maas, en onder vuursteen- en leisteenlagen, worden de kabels van 50 kilovolt van de klant richting het schakelstation in Limmel aangelegd.

Grootschalige wijkaanpak
Een ander voorbeeld dat Enexis geeft, is een woningcoöperatie in Dedemsvaart die grootschalig zonnepanelen gaat leggen op de ongeveer 1.000 woningen. Daarvoor moet de huisaansluiting van al deze woningen verzwaard worden.

De netbeheerder hierover ‘Dat doen we in een grootschalige wijkaanpak. Met circa 200 woningen kunnen we direct aan de slag. Voor de rest moet eerst het achterliggende elektriciteitsnet uitgebreid worden. Niet alleen met zwaardere laagspanningskabels; er zijn ook 5 nieuwe of verzwaarde transformatorstations nodig. Daarna kunnen we ook van de resterende de aansluiting verzwaren, zodat de woningcoöperatie daarna de zonnepanelen kan leggen.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten