Solar Magazine - Nationaal Programma Regionale Energiestrategie presenteert handreiking integraal programmeren
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Nationaal Programma Regionale Energiestrategie presenteert handreiking integraal programmeren
© Ben Schonewille | Dreamstime.com

Nationaal Programma Regionale Energiestrategie presenteert handreiking integraal programmeren

De Werkgroep Integraal Programmeren van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES) heeft de handreiking ‘Integraal Programmeren in het energiesysteem’ gepresenteerd.

De handreiking beschrijft onder andere wat integraal programmeren is, waarom het nodig is en hoe het werkt.

3 pilots
Bij integraal programmeren moeten alle plannen en ontwikkelingen – bijvoorbeeld woningbouw, de verduurzaming van de agrarische sector of grootschalige duurzame opwek – in een gebied op een rij gezet, integraal bekeken en in de tijd gepland en geprogrammeerd worden. En dat alles in samenhang met de beschikbare mogelijkheden van het energiesysteem. Zo helpt integraal programmeren om opgaven in de regio’s en het energiesysteem met elkaar in samenhang te brengen.

De nieuwe handreiking is de opvolger van het ‘Groeidocument Integraal Programmeren’ dat vorig jaar zomer werd gepresenteerd. In de nieuwe versie zijn ook de inzichten verwerkt uit de 3 pilots in Zeeuws-Vlaanderen, Noord-Holland Noord en West-Brabant. De werkgroep gaat het integraal programmeren de komende tijd verder doorontwikkelen. In alle provincies is het integraal programmeren volgens het NP RES inmiddels gestart en zijn op veel plaatsen ook al startnotities opgesteld. Die geven een belangrijke basis met afspraken voor het verdere programmeerproces. De planning is dat in het voorjaar van 2023 een eerste provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (pMIEK) opgeleverd wordt.

5-stappenmodel

De voorgestelde aanpak van het integraal programmeren is gebaseerd op een 5-stappenmodel:

Stap 0 – opstart programmeercyclus
Het doel van stap 0 is overeenstemming bereiken over de scope en doel van het integraal programmeren, en overeenstemming over het te doorlopen proces.

Stap 1 –Verkrijgen van inzicht
Het doel van deze stap is het beschikbaar en bruikbaar maken van alle benodigde data, en het scheppen van overzicht – en overeenstemming – over de beleidsuitgangspunten en ontwikkelingen die worden meegenomen in het integraal programmeren.

Stap 2 – Opstellen energievisie/spelregels
Het doel van deze stap is om overeenstemming te bereiken over de ruimtelijk-economische ontwikkelingen die worden meegenomen in het integraal programmeren, overeenstemming te bereiken over de randvoorwaarden, en een afwegingskader te ontwikkelen met criteria waarop de ontwikkelvarianten in stap 4 worden beoordeeld.

Stap 3 – Ontwerpen ontwikkelvarianten
Het doel van stap 3 is het ontwikkelen van een aantal logische en maakbare varianten voor de ontwikkeling van de energie-infrastructuur – inclusief flexopties en conversie – in samenhang met de gewenste ruimtelijke en sectorale ontwikkelingen in de provincie of regio.

Stap 4 – Afwegen en keuze variant
Het doel van deze stap is het maken van een bestuurlijke keuze over een samenhangend ‘pakket’ aan concrete infrastructuur- en flexprojecten inclusief de daarmee samenhangende impact voor sectorale en ruimtelijke plannen.

Stap 5 – Borgen en uitvoeren
Borging van de programmering uit stap 4 in formeel instrumentarium en investeringsbeslissingen.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2023

De Marktgids Zonne-energie 2023 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Zakelijke verkopen mogen niet opnieuw achterblijven, Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector verwachten...
Vacatures
SolarNRG zoekt:

Commercieel Medewerker Groothandel

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
SolarNRG zoekt:

Accountmanager MKB

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!