logo
wvhj2023
© Expertteam Energiesysteem 2050
© Expertteam Energiesysteem 2050
20 januari 2023

Startschot Inwonerraad Energie: burgers geven mening over toekomst van energie

Op initiatief van het Expertteam Energiesysteem 2050 heeft de eerste bijeenkomst van de Inwonerraad Energie plaatsgevonden. De inwonerraad is een gelote groep burgers die 4 keer bij elkaar komt.

Tijdens de ontmoetingen geven zij antwoord op de vraag: ‘Wat vinden we belangrijk als het gaat over de toekomst van onze energie?’. Het uiteindelijke advies wordt na de 4 bijeenkomsten aangeboden aan het expertteam en aan minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie.

Draagvlak
Het Expertteam Energiesysteem 2050 heeft afgelopen november zijn tussenrapportage gepubliceerd. Daarin gaf het aan dat de energietransitie niet zal slagen zonder draagvlak in de samenleving. De transitie vraagt namelijk om ingrijpende maatregelen die invloed kunnen hebben op de persoonlijke levenssfeer van burgers. Daarom geeft het expertteam het woord aan burgers om te horen wat zij belangrijk vinden voor het energiesysteem van de toekomst.

Dwarsdoorsnede
Bij de meeste vormen van burgerparticipatie melden burgers zich zelf aan. Bij een inwonerraad is dat anders. Mensen worden op basis van een steekproeftrekking geselecteerd en benaderd. Voor de Inwonerraad Energie hebben zich eind vorig jaar 1.400 burgers uit de steekproefselectie aangemeld. Daaruit zijn 50 deelnemers geloot. De deelnemers aan de inwonerraad vormen een dwarsdoorsnede van de Nederlandse samenleving onder andere qua leeftijdsopbouw, opleiding, politieke voorkeuren en geslacht. De gesprekken met de inwonerraad worden geleid door onafhankelijke gespreksbegeleiders.

Inspraak
De inwonerraad is de laatste in een reeks van consultaties die het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden op initiatief van het expertteam. In september organiseerde het expertteam een Open Forum dat voor iedereen toegankelijk was. In dit forum gingen de leden van het expertteam in gesprek met belanghebbenden uit diverse sectoren om kennis, ideeën en oplossingen voor het energiesysteem 2050 op te halen. Ook waren er het afgelopen jaar verschillende rondetafelgesprekken met betrokkenen rond een aantal relevante thema’s in relatie tot energie zoals wet- en regelgeving, de internationale omgeving, de gebouwde omgeving en infrastructuur.

Outlook
Eind 2023 presenteert het kabinet het Nationaal Plan Energiesysteem 2050. Dit plan beschrijft hoe Nederland een energiesysteem kan ontwikkelen dat past bij een klimaatneutrale samenleving. Om dit plan invulling te geven, heeft minister Jetten afgelopen voorjaar het Expertteam Energiesysteem 2050 aangesteld en dit team gevraagd een vooruitblik op te stellen. Het expertteam overhandigt deze zogenaamde ‘Outlook Energiesysteem 2050’ begin april aan minister Jetten. Hierin zal de opbrengst van alle bijeenkomsten en gesprekken worden meegenomen.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten