logo
wvhj2023
© ElaadNL | FAN
© ElaadNL | FAN
13 januari 2023

Nieuw onderzoek: ‘Energiemanagement zonnepanelen, thuisbatterij en elektrische auto biedt grote kansen’

De energiehuishouding in en om een woning is te optimaliseren door de inzet van warmtepompen, ladende elektrische auto’s, thuisbatterijen en zonnepanelen onderling af te stemmen.

Dat concluderen kenniscentrum ElaadNL en Flexiblepower Alliance Network (FAN) in hun onderzoek naar de kansen en noodzaak voor energiemanagement in en om de woning.

Prikkels
Door energiemanagement besparen huishoudens volgens de onderzoekers niet alleen kosten, maar dragen ze ook bij aan een duurzaam stroomgebruik binnen de grenzen van het stroomnet. Om de potentie ten volle te kunnen benutten, moet wel nog een aantal zaken geregeld worden. Er is voortgang nodig op 3 vlakken.

Ten eerste is van belang dat consumenten zich bewuster worden van de kansen die er liggen en wat ze moeten doen om deze te benutten. Ten tweede moet de integratie tussen spelers in het energiesysteem beter. Zo moeten er prikkels zijn die de flexibiliteit in stroomvraag die zo ontstaat, belonen. Ook moeten de verschillende apparaten aangestuurd kunnen worden door partijen in het energiesysteem zoals energieleveranciers. Ten derde zijn ook goede technische standaarden van belang. Zo moet een home energy management systeem (hems) goed kunnen functioneren en moeten de kosten van het energiemanagementsysteem beperkt blijven.

Actieplan nodig
Voor dat laatste aspect is een goede interoperabiliteit nodig. Dit betekent dat apparaten – van laadpunten, elektrische auto’s tot zonnepanelen, thuisbatterijen en warmtepompen – van verschillende leveranciers dezelfde taal moeten gaan spreken. Ondanks dat elke fabrikant met connectiviteit bezig is, spreken veel apparaten volgens de onderzoekers nog niet dezelfde taal. Om deze technische en organisatorische uitdagingen het hoofd te bieden, pleiten de onderzoekers voor een actieplan ‘Flexibel energiemanagement in en om de woning’.

Groeiend belang
FAN en ElaadNL verwachten dat het belang van energiemanagement in en om huis de komende jaren alleen maar zal toenemen. Stijgende elektriciteitskosten en fluctuaties in deze energieprijzen, de opkomst van dynamische elektriciteitscontracten, de verwachte afbouw van de salderingsregeling en veranderende netwerktarieven, maken het beheer van stroomvraag en -aanbod in en om huis belangrijker. Energiemanagement kan daarbij helpen. Enerzijds om de kostenstijging voor consumenten binnen de perken te houden. Anderzijds door het energiesysteem in evenwicht te houden door vraagpieken te verminderen en overschotten en tekorten in wind- en zonne-energie te dempen door de vraag wat meer aan te passen aan de productie.

Kip-en-eiprobleem

De onderzoekers van ElaadNL en FAN constateren dat energiemanagement in de residentiële sfeer steeds belangrijker wordt, ondanks dat er nog slechts een beperkte ontwikkeling waar te nemen is in die richting.

Een positieve ontwikkeling is dat er bij fabrikanten toenemende aandacht is voor energiemanagement in relatie tot hun producten en dat de meeste partijen die met consumenten te maken hebben er ook serieus naar kijken. De betrokken partijen zijn het erover eens dat het laten samenwerken van slimme apparaten met het energiesysteem moet verbeteren, zodat het gemakkelijker en goedkoper wordt om slim met energie om te gaan.

De onderzoekers constateren dat ‘de markt’ de leiding moet nemen bij de uitrol van producten en diensten. Hier zien ze een kip-en-eiprobleem: het is voor consumenten nog niet interessant om thuis slimmer met energie om te gaan, waardoor er geen diensten ontstaan waarmee energie-aanbieders en -dienstverleners hun klanten kunnen helpen. Het is daarom belangrijk dat er voldoende prikkels komen, zodat het interessant wordt voor consumenten om slimmer met hun energiestromen om te gaan. Omdat er nog weinig bewustzijn is van zowel de uitdagingen als de kansen van de toenemende elektrificatie, is het volgens de onderzoekers raadzaam om zo snel mogelijk te beginnen en niet te wachten op perfect geïntegreerde oplossingen. Zo kan de maatschappij wennen aan slimme energiediensten, en kunnen deze meegroeien met veranderende omstandigheden.

 

Deel dit artikel:
In samenwerking met
storage_magazine_logo

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten