Solar Magazine - Vlaamse premie zonnepanelen gehalveerd, nog 3 maanden subsidie op thuisbatterij
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Vlaamse premie zonnepanelen gehalveerd, nog 3 maanden subsidie op thuisbatterij
© Vlaams Parlement

Vlaamse premie zonnepanelen gehalveerd, nog 3 maanden subsidie op thuisbatterij

Nu het nieuwe kalenderjaar gestart is, is in Vlaanderen de premie voor zonnepanelen gehalveerd en is nog 3 maanden subsidie beschikbaar voor de thuisbatterij. De redactie zet de belangrijkste wijzigingen op een rij.

De Vlaamse zonnepaneelpremie wordt berekend op basis van het vermogen van de zonnepanelen zelf – en dus niet het vermogen van de omvormer.

Zonnepanelen: 150 euro per kilowattpiek
De premie is per 1 januari 2023 gehalveerd tot 150 euro per kilowattpiek voor installaties met een zonnepaneelvermogen tot maximaal 4 kilowattpiek. Daarbovenop is er voor installaties van 4 tot 5 kilowattpiek 75 euro subsidie per kilowattpiek beschikbaar. De maximale subsidie bedraagt daarmee 750 euro, waar die in 2022 nog 1.500 euro was.

Vanaf 2024 daalt de premie verder.

Thuisbatterij: premie tot 1 april
Voor thuisbatterijen kunnen Vlamingen tot en met 31 maart 2023 subsidie aanvragen. De premie bedraagt 150 euro per kilowattuur opslagcapaciteit voor batterijen met een opslagcapaciteit tot 4 kilowattuur. Voor batterijen met een opslagcapaciteit van 4 tot 6 kilowattuur bedraagt de aanvullende premie 125 euro per kilowattuur. De maximale premie wordt bereikt bij 6 kilowattuur opslagcapaciteit en bedraagt 850 euro.

Voor ingebruikname dan wel keuring vanaf 1 april 2023 stopt de premie volledig.

Mijn VerbouwPremie
Voor de Mijn VerbouwPremie – die onder meer van kracht is voor zonneboilers – gaan per 1 januari 2023 nieuwe inkomensgrenzen van start.

Eigenaar-bewoners behoren tot de laagste inkomenscategorie en komen in aanmerking voor de hoogste premiebedragen voor alle categorieën van werken, als hun jaarlijks inkomen gelijk aan of lager is dan: 40.730 euro voor een alleenstaand persoon, 57.020 euro voor een koppel, verhoogd met 4.160 euro per bijkomend persoon.

Renovatieverplichting
Op 1 januari 2023 is in Vlaanderen ook de renovatieverplichting gestart voor residentiële gebouwen, dus voor eengezinswoningen en appartementen. Alle woningen en appartementen die vanaf 2023 zijn aangekocht met energieprestatiecertificaat (epc)-label E of F, zijn verplicht gerenoveerd te worden naar label D of beter, binnen 5 jaar na de aankoop. Dit moet bewezen worden met een nieuw epc.

De renovatieverplichting geldt enkel bij een notariële overdracht in volle eigendom, het vestigen van een opstalrecht of het vestigen van een erfpacht. Voor alle andere vormen van overdracht, zoals de overdracht van aandelen of bij erfenis, is de renovatieverplichting niet van toepassing. Indien het label niet tijdig behaald wordt, kan een administratieve geldboete opgelegd worden van 500 euro tot 200.000 euro. Er wordt dan een nieuwe termijn opgelegd waarbinnen het label behaald moet worden.

De renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen is uitgebreid. Vanaf 1 januari 2023 moet naast het minimale maatregelenpakket de gebouweenheid binnen 5 jaar na overdracht een minimaal aandeel hernieuwbare energie van 5 procent – of epc-label – behalen.

Uitbreiding energiedelen
Sinds 1 januari 2023 is het niet meer nodig dat de betrokken partijen bij energiedelen en energiegemeenschappen dezelfde elektriciteitsleverancier hebben in geval van het energiedelen en persoon-aan-persoonverkoop.

Bovendien kan energiedelen voortaan ook binnen een energiegemeenschap van burgers en een hernieuwbare-energiegemeenschap.

Energieprestatie en Binnenklimaat
Per 1 januari 2023 zijn ook de eisen aan de energieprestatie en binnenklimaat (epb) aangescherpt. De epb-eisen zijn strenger geworden voor aanvragen van omgevingsvergunningen.

Het minimumaandeel hernieuwbare energie is voor nieuwbouw gestegen van 15 naar 25 kilowattuur per vierkante meter. Voor ingrijpende energetische renovatie is deze gestegen van 15 naar 20 kilowattuur per vierkante meter.

Energieaudit
Grote ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) met een finaal energiegebruik van tussen de 0,05 en 0,1 petajoule moeten uiterlijk 1 april 2023 over een energieaudit beschikken. Het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) stelt hiervoor een sjabloon ter beschikking.

Rendabele maatregelen – met een internal return rate groter dan 13 procent – die uit de energieaudit volgen, zijn verplicht uitgevoerd te worden binnen een termijn van 3 jaar. De energieaudit moet 4-jaarlijks geactualiseerd worden.

Asbest en zonnepanelen
Vlamingen die investeren in het verwijderen van asbest in combinatie met het leggen van zonnepanelen op hun dak, kunnen hiervoor ook in 2023 een premie krijgen, omdat de maatregel met 1 jaar is verlengd. De premie is alleen geldig voor niet-verwarmde, niet-residentiële gebouwen en bedraagt 12 euro per vierkante meter als men aan de voorwaarden voldoet.

De premieaanvraag kan ingediend worden bij Fluvius; tot uiterlijk 31 maart 2024 in plaats van 31 maart 2023. Er moet een offerte voor de asbestverwijdering en asbestafvoer ondertekend zijn en een (voorschot)factuur van minstens 10 procent betaald zijn tussen 1 januari 2022 en 31 december 2023. De zonnepanelen moeten uiterlijk op 31 december 2025 geplaatst zijn en tijdig aangemeld zijn bij Fluvius.

Deel dit bericht

Dit is een artikel van

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
kWh People zoekt:

Projectleider Solar

Fulltime (40 uur) - Geldrop
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!