logo
wvhj2023
© Artjazz | Dreamstime.com
© Artjazz | Dreamstime.com
2 januari 2023

Geen akkoord EU-ministers over hoger doel hernieuwbare energie, wel sneller vergunning

De Europese ministers van Energie hebben definitief een verordening aangenomen waarmee de vergunningsprocedure en de uitrol van projecten op het gebied van hernieuwbare energie versneld worden.

De energieministers van de EU-lidstaten bereikten in november al een akkoord over een verordening om de vergunningsprocedures te versnellen, maar de verordening moest nog formeel door de Raad van de Europese Unie worden aangenomen tijdens een zogenaamde buitengewone Raad Energie. De nu aangenomen verordening is voor een periode van 18 maanden van kracht.

40 procent
Tegelijkertijd hebben de Europese ministers van Energie in de Raad van de Europese Unie geen akkoord bereikt over het verhogen van het doel voor hernieuwbare energie van 40 naar 45 procent. Wel hebben ze herhaald dat er gestreefd wordt naar een aandeel van 40 procent hernieuwbare energie in 2030. Dit streefcijfer werd in juni 2022 al vastgelegd in de algemene oriëntatie over de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie.

De Europese Commissie had in het REPowerEU-plan voorgesteld om het streefcijfer op te hogen tot minimaal 45 procent in 2030. Ter vergelijking: in de nu nog van kracht zijnde richtlijn hernieuwbare energie uit 2018 is een streefcijfer van 32,5 procent in 2030 vastgelegd.

Zonnepanelen
Nu de verordening om vergunningsprocedures te versnellen definitief is aangenomen, mag de vergunningsprocedure voor zonnepanelen op daken niet langer dan 3 maanden duren. In bepaalde omstandigheden zullen zonne-energieprojecten op bestaande kunstmatige constructies worden vrijgesteld van de verplichting om een specifieke milieueffectbeoordeling uit te voeren.

Vergunningen voor zonne-energie-installaties met een capaciteit tot 50 kilowatt worden 1 maand na de aanvraag verleend, mits er geen problemen zijn met de veiligheid, stabiliteit en betrouwbaarheid van het stroomnet. Voor repowering van hernieuwbare-energiecentrales hebben de Europese ministers ingestemd met een vergunningstermijn van 6 maanden, inclusief alle nodige milieueffect­beoordelingen.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten