logo
wvhj2023
© Ruud Morijn | Dreamstime.com
© Ruud Morijn | Dreamstime.com
11 december 2022

Nieuwe nettarieven: ‘Invoering producententarief kan concurrentiepositie Nederland negatief beïnvloeden’

Moet Nederland het producententarief uit de kast halen zodat niet alleen de afnemers, maar ook de producenten van stroom meebetalen aan het elektriciteitsnet? De roep vanuit de netbeheerders wordt steeds groter.

Maar wat vinden de andere stakeholders? De redactie van Solar Magazine maakt een rondje langs de velden.

In het verleden kende Nederland al een producententarief, maar dat werd afgeschaft omdat het jarenlang op 0 was gesteld. De netbeheerders trokken in het voorbije jaar de stoute schoenen aan en pleitten voor herinvoering van het producententarief. Onderzoekers van CE Delft waarschuwden dat een producententarief weliswaar meer kostenreflectief is dan de huidige nettarieven, maar tegelijkertijd niet zaligmakend is. Een vlak producententarief dat gelijk is voor iedere producent geeft namelijk geen prikkel om netcapaciteit te gebruiken op momenten dat of locaties waar het stroomnet het minst belast is. Een verdere verfijning is mogelijk, maar maakt de uitvoering lastiger. Voor bestaande projecten met een SDE++-beschikking moet bovendien gekeken worden naar een overgangsregeling. De subsidie van deze projecten is immers gebaseerd op de kosten zonder producententarief.

Absolute must
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft tijdens de consultatie over alternatieve transportrechten de discussie over het producententarief de afgelopen maanden nieuw leven ingeblazen. Voor de netbeheerders is de komst van een producententarief klip-en-klaar. Zij zien producenten van bijvoorbeeld zonne-energie het liefst naar rato aangeslagen worden voor de megawatts transportcapaciteit die ze nodig hebben voor hun zonnedaken en zonneparken. Dat geeft producenten in hun ogen een financiële prikkel om de totale benodigde netcapaciteit te helpen beperken. ‘Het idee van het transporttarief is dat de kosten die gemaakt worden voor het transporteren van elektriciteit terechtkomen bij de veroorzaker’, stelt Netbeheer Nederland. ‘Deze kosten kunnen deels worden toegerekend aan de verbruikers, maar ook deels aan invoeders. Beiden hebben immers een direct belang bij het transport en veroorzaken een deel van de kosten van het transport tussen productie en verbruik.’

Tegenstanders wijzen er echter op dat Europa-breed gekozen zou moeten worden voor een producententarief, omdat anders het risico bestaat op oneerlijke concurrentie.

Lees het volledige artikel hieronder in de december 2022-editie van Solar Magazine.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten