Solar Magazine - Subsidiepot voor zonnepanelen en warmtepompen bij sportclubs mogelijk toch leeg
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Subsidiepot voor zonnepanelen en warmtepompen bij sportclubs mogelijk toch leeg
© Vasilis Ververidis | Dreamstime.com

Subsidiepot voor zonnepanelen en warmtepompen bij sportclubs mogelijk toch leeg

Er is nog 10,3 miljoen euro beschikbaar voor sportclubs om subsidie aan te vragen via de regeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA). Daarmee gaat de subsidiepot plotseling mogelijk toch leeg.

Via de subsidieregeling kan onder meer subsidie aangevraagd worden voor warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen.

Flinke versnelling
Waar het er lange tijd naar uitzag dat er flink wat subsidiebudget zou overblijven, was in de afgelopen maand een flinke versnelling in het aantal aanvragen zichtbaar. In november ging er 10,1 miljoen euro van het budget op.

Datum / miljoen euro

Subsidies verleend

Aanvragen in behandeling

Totale claim budget

1 januari 2022

6,6 

19,2 

25,8

1 februari 2022

16,6 

14,7 

31,3 

1 maart 2022

22,5 

13,5 

36,0 

1 mei 2022

31,5

10,5

42,0

1 juni 2022

35,4

14,1

49,5

1 september 2022*

52,0

12,7

64,7

1 oktober 2022

38,6

11,8

50,4

1 november 2022

41,7

13,4

55,1

1 december 2022

44,9

20,3

65,2

* tot afgelopen zomer meldde RVO enkel de bedragen waarvoor subsidie was verleend en aanvragen waren ontvangen. Sinds het najaar van 2022 wordt ook het verbruikte kasbudget en het resterende budget vermeld waarvoor subsidie aangevraagd kan worden. Hierdoor is het verleende subsidiebedrag fors naar beneden bijgesteld ten opzichte van 1 september 2022 (*).

Verbruikte kasbudget
Waar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) tot 2 maanden geleden enkel de bedragen vermeldde waarvoor subsidie was verleend en aanvragen waren ontvangen, meldt RVO sinds dit najaar ook het verbruikte kasbudget en het resterende budget waarvoor subsidie aangevraagd kan worden. Hierdoor is het verleende subsidiebedrag fors naar beneden bijgesteld ten opzichte van 1 september en blijkt er meer subsidiebudget beschikbaar te zijn.

Het subsidieplafond wordt namelijk niet alleen bereikt door het totaal aan ingediende aanvragen, maar ook door een dakpanconstructie. Dit houdt in dat een deel van de aanvragen wordt uitbetaald in het jaar van aanvraag en een deel in de jaren daarna. Aanvragen uit 2021 vallen dus gedeeltelijk in het budget van 2022, maar ook deels in de budgetten van latere jaren.​ Het per 1 december verbruikte kasbudget voor 2022 bedraagt 66,2 miljoen euro.

Energieregistratie- en bewakingssysteem verplicht
Niet alleen (flexibele) zonnepanelen en zonnecollectoren, maar ook zonnewarmtecollectoren onder sportvelden komen dit jaar in aanmerking voor subsidie. Het standaardsubsidiebedrag is 20 procent van de subsidiabele kosten inclusief btw, maar actief gerichte energiebesparingen – waaronder zonnepanelen en zonnecollectoren – komen in aanmerking voor 10 procent aanvullende subsidie. Daarmee bedraagt de totale subsidie 30 procent.

Bij alle vormen van zonne-energie is de toepassing van een Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) wel een verplicht onderdeel om voor subsidie in aanmerking te komen. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat gebruikers en bezoekers van de sportaccommodatie inzicht krijgen in de toegevoegde waarde die verduurzaming heeft.

Drempelbedrag omlaag
Per 1 januari is verder het drempelbedrag voor sportclubs om in aanmerking te komen voor de subsidie verlaagd naar 2.500 euro. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) pleitte er vorig jaar in een evaluatierapport voor om het minimale drempelbedrag van 5.000 euro  te verlagen, omdat met name kleinere verenigingen minder in de gelegenheid waren om gebruik te maken van de subsidie. Zij kwamen vaak niet aan dit drempelbedrag met de beoogde investering. Het budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Per kalenderjaar geldt een maximum van 2,5 miljoen euro subsidie per aanvrager.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

De september 2023-editie van Solar Magazine besteedt onder meer aandacht aan teruglopende verkopen van zonnepaneelinstallateurs, de Tweede Kamerverkiezingen, recycling van zonnepanelen, het op stoom komen van de uitrol van de realtime interface en de...
Vacatures
Eigenenergie.net zoekt:

Projectleider

Fulltime (40 uur) - Geldrop
RABLE zoekt:

Account Manager

Fulltime (40 uur) - Delft
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!