Solar Magazine - Alliander start aanbesteding van 1,5 miljard euro voor stroomnet Gelderland en Noord-Holland Noord
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Alliander start aanbesteding van 1,5 miljard euro voor stroomnet Gelderland en Noord-Holland Noord
© Alliander

Alliander start aanbesteding van 1,5 miljard euro voor stroomnet Gelderland en Noord-Holland Noord

Alliander start een aanbesteding ter waarde van 1,5 miljard euro. De aanbesteding van moederbedrijf van netbeheerder Liander is voor uitbreiding en verzwaring van het stroomnet in Gelderland en Noord-Holland Noord.

De komende jaren moet Liander in deze regio’s 4.500 kilometer nieuwe kabels leggen en vervangen, en zo’n 1.600 transformatorhuisjes plaatsen.

Maximaal 6 aannemers
De netbeheerder kan dit extra werk in deze regio’s niet allemaal zelf realiseren en maakt daarom gebruik van aannemers. Daarom worden de werkzaamheden uitbesteed aan maximaal 6 aannemers voor een minimale contractduur van 6 jaar. De aannemers kunnen zich vanaf nu inschrijven, de planning is dat in juni 2023 de definitieve gunning van de werkzaamheden zal plaatsvinden.

Middenspanningskabels en trafohuisjes
In de aanbesteding vraagt Liander aannemers te helpen bij het ontwerpen en realiseren van middenspanningskabels en het plaatsen van nieuwe transformatorhuisjes. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de leefomgeving van bewoners, dieren en vegetatie. De werkzaamheden van de aannemers bestaan onder meer uit het grondwerk – graven van sleuven – en het leggen en aansluiten van elektriciteitskabels. 

De werkzaamheden in beide regio’s zijn zo goed als identiek. Daarom zijn deze gecombineerd in 1 Europese aanbesteding. Omdat er regionale verschillen zijn in de opbouw van het net, splitst Liander na de definitieve gunning de aanbesteding in 2 programma’s. Het programma NuGelre richt zich op Gelderland exclusief de Veluwe. Het programma HELIX NHN richt zich op Noord-Holland Noord: het deel van de provincie dat zich boven het Noordzeekanaal bevindt, met uitzondering van Texel.

3 deelgebieden
Voor de beide programma’s geldt dat ze zijn verdeeld in 3 deelgebieden waar de werkzaamheden gaan plaatsvinden. De werkzaamheden starten vanaf september 2023 in de verschillende deelregio’s. Binnen de periode 2023-2029 is het de bedoeling om zoveel mogelijk van de werkzaamheden af te ronden.

Deze intensieve samenwerking biedt volgens Alliander voordelen voor Liander én de aannemers. Door aannemers langdurige contracten aan te bieden, krijgen zij het vertrouwen om hun bedrijfsvoering dusdanig voor langere tijd in te richten dat investeringen in menskracht en materieel rendabel zijn. Tevens schakelt Liander aannemers al eerder in het proces in – nog voordat de werkzaamheden starten – om mee te ontwerpen in de voorbereidingsfase van de uitvoering. Zo wordt gezamenlijk een zorgvuldige uitvoering van de ontwerpen geborgd en de realisatie van werkzaamheden versneld.

Samenwerking gezocht
Daarnaast is ook de medewerking van gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, kabel- en leiding- bedrijven en grondeigenaren erg belangrijk. Daarom wordt met alle stakeholders tijdens het programma intensief de samenwerking gezocht om de benodigde onderzoeken te realiseren, vergunningen te krijgen en locaties te verwerven die nodig zijn voor het plaatsen van transformatorhuisjes en het leggen van kabels.

Deze aanbesteding ligt in lijn met de strategie van Alliander om langjarige samenwerkingsverbanden aan te gaan met leveranciers. Zo werd in 2019 een groot contract getekend met aannemers voor de vervangings- en uitbreidingswerkzaamheden aan circa 4.500 transformatorhuisjes en werd in 2021 een contract gesloten om de komende 4 jaar transformatorhuisjes te leveren voor het hele verzorgingsgebied van netbeheerder Liander. Ook het programma NuLelie in de provincie Friesland en de Noordoostpolder is daar een voorbeeld van. Met deze aanbesteding verzekert Liander zich de komende jaren van continuïteit in de uitbreiding van het elektriciteitsnet in bovengenoemde regio’s.

Deel dit bericht

Producten uit de Solar Magazine Productzoeker

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2023

De Marktgids Zonne-energie 2023 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Zakelijke verkopen mogen niet opnieuw achterblijven, Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector verwachten...
Vacatures
Zonnefabriek zoekt:

Inkoper

32-40 uur - Amsterdam
Zonnefabriek zoekt:

Sales medewerker binnendienst

32-40 uur - Amsterdam
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!