Solar Magazine - Voortgangsoverleg Klimaatakkoord met Ed Nijpels gestopt: ‘Klimaattrein wordt hogesnelheidstrein’
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Voortgangsoverleg Klimaatakkoord met Ed Nijpels gestopt: ‘Klimaattrein wordt hogesnelheidstrein’

Voortgangsoverleg Klimaatakkoord met Ed Nijpels gestopt: ‘Klimaattrein wordt hogesnelheidstrein’

Het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord dat voorgezeten werd door Ed Nijpels is per begin november stopgezet. ‘De Klimaattrein is niet meer te stoppen en wordt een hogesnelheidstrein’, aldus Ed Nijpels.

De sterkere sturing door de overheid en het nieuwe beleid bovenop het Klimaatakkoord maken het overbodig om de voortgang van het klimaatbeleid op reguliere basis in een Voortgangsoverleg te bespreken. Het Voortgangsoverleg werd ingesteld door toenmalig minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en werd voorgezeten door Ed Nijpels. Het Voortgangsoverleg bewaakte de samenhang in de uitvoering van het Klimaatakkoord.

Nationaal Klimaat Platform
Omdat de transitie niet zonder maatschappelijke betrokkenheid kan, is het Voortgangsoverleg vervangen door het Nationaal Klimaat Platform dat onder leiding van Kees Vendrik staat.

Het platform heeft als opdracht te helpen de energietransitie te versnellen en te zorgen voor de verbinding met alle geledingen in de maatschappij.

Niet voor zich uitschuiven
Nijpels drukt de politiek op het hart moed te tonen bij het klimaatbeleid en geen besluiten voor zich uit te schuiven. ‘Consistent beleid betekent niet het beleid bij burgers door de strot duwen. Maar draagvlak mag ook geen vluchtheuvel zijn voor bange politici.’

Het moet ook geen alleingang van de politiek worden. Het vraagt om maatschappelijke betrokkenheid. ‘Regie voeren betekent juist het nauwer betrekken van maatschappelijke partijen en burgers’, stelt Nijpels.

Regie voeren
Hij wijst erop dat de overheid regie moet voeren met een blik op de toekomst.

Te vaak zijn er volgens Nijpels de afgelopen tijd besluiten genomen voor de korte termijn, die op lange termijn veel duurder uitpakken. Bijvoorbeeld de angst voor onnodige investeringen in de netwerken die nu leidt tot hoge kosten om de stroomnetten alsnog snel te verzwaren.

Circulariteit niet vergeten
Klimaatbeleid vraagt ook een brede blik. Het is niet los te zien van de ontwikkeling van biodiversiteit en beschikbaarheid van schaarse grondstoffen. Dat laatste vraagt om een sterk beleid op circulariteit. ‘Alles dat nu vergeten wordt, ligt later alsnog op het bordje van burgers en bedrijven’, aldus Nijpels.

Terugblikkend op 10 jaar betrokkenheid bij klimaatbeleid stelt Nijpels dat de opgave eerder groter dan kleiner wordt. Versnelling is nodig. ‘Zolang we te weinig actie blijven ondernemen, zullen de duurzaamheidsuitdagingen met de dag groter worden. Daarom is ieders inzet, nu en in de toekomst, essentieel en van fundamenteel belang.’

Geen blauwdruk
Nijpels besluit: ‘De transitie naar een klimaatneutrale samenleving gaat te traag en er is geen blauwdruk hoe het sneller moet. Transities voltrekken zich per definitie schoksgewijs, doen pijn en leiden tot onrust. Transities vergen daarom politieke moed en consistent beleid. Dat betekent niet dat de overheid burgers iets door de strot moet duwen, maar draagvlak moet ook geen vluchtheuvel worden voor bange politici.'

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Maart 2023

Certificeringsregeling in de maak bij InstallQ: ‘Licence to operate voor zakelijke pv-projecten’ iMVO-convenant hernieuwbare energie klaar: ‘Zonne-energiesector mag ogen niet sluiten, niks doen geen optie’ NIYATA...
Vacatures
kWh People zoekt:

Senior Projectontwikkelaar Zonnestroom

Fulltime (40 uur) - Omgeving Nijmegen
Solarclarity zoekt:

Accountmanager

Fulltime (40 uur) - 1382JK Weesp 145
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!