logo
wvhj2023
© Ruud Morijn | Dreamstime.com
© Ruud Morijn | Dreamstime.com
27 oktober 2022

RES Noord-Holland Zuid: netaansluiting voor 40 zoekgebieden mogelijk niet op tijd klaar

Voor 22 van de 70 zoekgebieden uit de Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Holland Zuid is de netaansluiting op tijd klaar. Voor de overige zoekgebieden wordt onderzocht hoe en wanneer aansluiting mogelijk is.

Dat blijkt uit de RES-monitor van Noord-Holland Zuid. De energieregio wekt momenteel op land 0,7 terawattuur aan duurzame energie op. Uit een nieuwe tussentijdse meting blijkt dat daarmee een kwart van de doelstelling van 2,7 terawattuur reeds behaald is.

Vooral zonne-energie
Windturbines op land leveren nu de meeste duurzame energie aan de regio Noord-Holland Zuid. Het is de bedoeling dat de overige 75 procent aan duurzame opwekking vooral met zonne-energie wordt behaald. Dat betekent meer zonneparken en zonnepanelen op daken.

Per zoekgebied – gebieden op land waar ruimte is voor duurzame energieopwekking – is de afgelopen periode ingeschat hoe de restcapaciteit op bestaande stroomnetten beter benut kan worden. Ook is gekeken hoe energievraag en -aanbod gecombineerd kan worden en duurzame energieopwek-projecten geclusterd. Hiervoor wordt samengewerkt met netbeheerder Liander.

Verkenningsfase
In Noord-Holland Zuid liggen 70 (deel)zoekgebieden. Dit zijn mogelijke plekken voor de opwekking van zonne-energie, windenergie of een combinatie van die 2. De regio wil daarnaast de mogelijkheden onderzoeken om zonne-energie op te wekken op grote daken. Gemeenten werken samen met de omgeving bij de uitwerking van de zoekgebieden. Van de 70 zoekgebieden wordt er nu 1 gerealiseerd, 38 zijn in de verkenningsfase, 6 in het stadium van planvorming en 2 in de ontwerpfase. Dan zijn er nog 23 zoekgebieden (nog) niet in voorbereiding.

Wat netcapaciteit betreft, kunnen 6 gebieden direct worden aangesloten. Voor 14 van de 70 zoekgebieden wordt verwacht dat de benodigde uitbreiding van het stroomnet tussen 2023 en 2027 klaar is. Tussen 2027 en 2030 gebeurt dat voor nog eens 2 zoekgebieden. Voor de overige zoekgebieden wordt onderzocht hoe en wanneer aansluiting mogelijk is. De provincie, gemeenten en Liander werken samen met initiatiefnemers aan oplossingen.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten